موتور جستجوی پیشرفته مقالات و تحقیقات و ...

تحویل در محیط ورد : word
عنوان :

سموم قارچي

عنوان سفارش :
سموم قارچي
تعداد صفحه :
94
قیمت :
45000 تومان
 • فهرست مطالب
 • مقدمه
 • فصل اول
 • سموم قارچي
 • 1-1روش هاي توليد
 • 2-1 مسموميت با سموم قارچي
 • 3-1 راه هاي جذب سموم قارچي
 • 4-1سوخت و ساز سموم قارچي در نشخوار كنندگان
 • 5-1 تقويت اثر سموم قارچي بر يك ديگر
 • فصل دوم
 • سموم قارچي در غذاي انسان
 • 1-2 شرايط مناسب ايجاد سموم قارچ در غذا
 • 2-2بيماري زايي سموم قارچي
 • 3-2 چند گزارش از وجود سم قارچي در غذا
 • 4-2 حد مجاز آفلاتوكسين در غذا
 • 5-2 روش اصلاح غذاي كپك زده
 • 6-2 روش كروماتو گرافي مايع با كارايي بالا براي تعيين آفلاتوكسين M1 در شير
 • 7-2 روش آزمايش الايزا در تعيين ميزان آفلاتوكسينM1شير
 • 8-2 روش هاي پيشگيري و كنترل
 • 1-8-2 كنترل رشد كپك روي گياهان
 • 2-8-2 روش هاي فيزيكي
 • 3-8-2 روش هاي شيميايي
 • 4-8-2 روش هاي ميكروبي
 • 5-8-2 روش هاي ژنتيكي
 • فصل سوم
 • مسموميت با آفلاتوكسين
 • 1-3 علل توليد
 • 2-3 ميزان آفلاتوكسين
 • 3-3 همه گير شناسي
 • فصل چهارم
 • مسموميت با اكراتوكسين
 • 1-4 عوامل مؤثر در توليد اكراتوكسين
 • 2-4 بيماري زايي

 • مقدمه
 • سموم قارچي مواد مضري هستند كه از قارچ ها و عمدتاً كپك ها به وجود مي آيند و مسموميت ناشي از خوردن اين سموم با مسموميت ناشي از قارچ هاي سمي متفاوت است. مسموميت ناشي از سموم قارچي،از جمله مواردي است كه در سال هاي گذشته نظر محققين را به خود جلب كرده است. طولاني بودن بروز علائم مسموميت در بعضي موارد و شباهت علائم بعضي ديگر به ساير بيماري ها و همچنين شيوع قابل توجه اين مسموميت ها، ضرورت ادامه تحقيق و شناساندن اين بيماري را به جامعه علمي نشان مي دهد. از اين رو جاي خالي كتابي به زبان فارسي كه بصورت ويژه به مسموميت ناشي از سموم قارچي در دام ها مي پرداخت، حس شد. در اين كتاب علاوه بر پاسخگويي به اين نياز ، ‌تلاش شده كه سموم قارچي معرفي مي شوند و همچنين خطرات اين سموم در غذاي انسان بازگو شود.

  كتاب در 10 فصل تدوين شده است. فصل اول به معرفي سموم قارچي به صورت كلي مي پردازد. در فصل دوم سموم قارچي در غذاي انسان به بحث گذاشته شده است. در فصول بعدي مسموميت با آفلاتوكسين،‌اكراتوكسين، سيترينين،‌رعشه زاها، آلكالوئيدهاي ارگوت و اسلافرامين به صورت جداگانه مورد بحث قرار گرفته است. همچنين حساسيت به نور در اثر سموم قارچي و مسموميت ناشي از گونه هاي فوزاريوم نيز در فصل هاي جداگانه آمده است. در هر فصل سعي شده كه ضمن معرفي سم قارچي، اپيدميولوژي، بيماري زايي، علائم باليني و پاتولوژي و راه هاي كنترل و درمان مسموميت به تفصيل و با ذكر جزئيات تحقيقات انجام شده ذكر گردد و همه مطالب با شماره مرجع مشخص شده است.

  اين كتاب مي تواند مورد استفاده محققين و دانشجويان رشته هاي دامپزشكي، پزشكي، قارچ شناسي، زيست شناسي، و سم شناسي در مقاطع مختلف قرار گيرد. هرچند اين كار نتيجه تلاش چند ساله ماست و در اين تلاش همت خود را بر كامل بودن مطالب معطوف داشته ايم، اما اذعان مي كنيم كه كاستي هاي فراواني در كارمان وجود دارد و از عزيزان خواهش مي كنيم با ارايه نظرات خود ما را در رفع نواقص در چاپ هاي بعدي ياري دهند.

  جا دارد از زحمات همه عزيزاني كه ما را در تدوين و چاپ كتاب ياري رسانند تشكر نماييم. از رياست دانشگاه شهر كرد و شوراي انتشارات دانشگاه و اساتيد محترمي كه زحمت كارشناسي كتاب را بر عهده داشتند تشكر مي نماييم. همچنين جا دارد از آقاي كاظم دهقانيان فرد، ويراستار كتاب، آقاي محمد صادق شاه كرمي ، طراح جلد، خانم شهره بهبهاني كه زحمت تايپ و صفحه آرايي كتاب را بر عهده داشتند و همچنين از همكاري خانم ها مريم هاشمي ، زينب نظافت كازروني و سارا رضازاده صميمانه تشكر نماييم. خداوند همه ما را به راه صداقت و كمال موفق بدارد.

  تحقیقهای مشابه
  راهکارهای نوین برای حفظ محیط زیست از سموم صنعتی
  6 صفحه - 3000 تومان
  اثر فرآیندهای حرارتی (پختن_سرخ کردن_دود دادن و ...) بر تشکیل سموم در گوشت و فرآورده های گوشتی
  28 صفحه - 9000 تومان
 • مجری کارهای پژوهشی عمومی، علمی پژوهشی و مروری
 • کارهای آماری و تجزیه و تحلیل داده
 • تحلیل کمی و کیفی
 • انجام کلیه خدمات نگارش، ترجمه تخصصی ، ویرایش مقاله ها و پایان نامه ها
 • انجام رفرنس نویسی استاندارد با نرم افزار EndNote
 • آماده سازی پاورپوینت مربوط به ارائه در جلسات و همایشها
 • Tel : 09120906507 - 09118370377
  Email : tahghighnet@yahoo.com
  Telegram : @tahghighnet
  Instagram : tahghighnetinsta
  www.tahghigh.net
  2022 - 2007