موتور جستجوی سایت نیازمندیهای دانشجویی موتور جستجوی پیشرفته مقالات و تحقیقات و ...
دوشنبه 26 آذر 1397
بازدید امروز : 6633 نفر
تحویل در محیط ورد : word
عنوان :

رضایت شغلی

عنوان سفارش :
رضایت شغلی
تعداد صفحه :
22
قیمت :
2500 تومان
 • فهرست مطالب
 • تعریف رضایت شغلی

 • 2-1 تعریف انگیزه
 • 3-2 تعریف انگیزش
 • 4-2 فرایند انگیزش
 • 5-2 وجه اشتراک و افتراق انگیزش و رضایت شغلی

  6-2 تئوریهای مختلف انگیزش

 • 7-2 تئوریهای محتوایی انگیزش
 • 8-2 تئوری سلسله مراتب نیازهای مازلو
 • 9-2 تئوری دو عاملی انگیزش – هرزبرگ
 • 10-2 تئوری انگیزشی آلدرفر

  11-2 تعریف رضایت شغلی

 • 12-2 نظریه های رضایت
 • 13-2 نظریه نیازها
 • 14-2 نظریه انتظارات
 • 15-2 نظریه نقشی
 • 16-2 عوامل موثر در ایجاد رضایت شغلی

 • 17-2 نظریه آرنلد در خصوص عوامل موثر در رضایت شغلی
 • 18-2 استنتاج
 • فهرست منابع
 • تعریف رضایت شغلی
 • الف – رضایت شغلی یک احساس مثبت و لذت بخش است که از نتیجه کارفرد با تجربه شغلی او بدست می آید.

  زمانی که یک کار به ثمر می رسد و یا اجازه تحقق ارزش های کاری داده می شود ، در افراد رضایت نسبت به کارشان ایجاد می شود .

  ب- رضایت شغلی، حالت مطبوع یا عاطفی و مثبت حاصل از ارزیابی شغل یا تجارب شغلی است .

  ث- رضایت شغلی عبارت است از احساسات مثبت و منفی ، اعتقادات و نگرشهای هر فرد نسبت به شغلش یا در واقع واکنش های شناختی ، ادراکی و ارزشی نسبت به شغلشان .

  1- انگیزه : سبب و باعث چیزها ، موجب و علت

  2- کارایی : استفاده بهینه از امکانات موجود

  3- مدرک تحصیلی : نوع مدرکی که در حکم کارگزینی ثبت شده و کارمند مزایای آن را دریافت می کند.

  سنوات خدماتی: مدت زمانی که فرد در اداره بصورت تمام وقت مشغول کار بوده و بابت آن گروه دریافت نموده است و یا سابقه پرداخت حق بیمه داشته است.

 • 2-2 تعریف انگیزه :
 • انگیزه به معنای تحریک و ترغیب و نیز به جنبش درآوردن رفتار فعال برای ارضاء نیاز است انگیزه عبارت از ایجاد شوق و رسیدن به چیزی یا انجام کاری یا درک عقیده ای می باشد.

  انگیزه ها به راستی بیان نیازهای افراد به شمار می آیند. از این رو انگیزه ها درونی و مشخص هستند ولی از سوی دیگر از آنجا که شخص در محیط مشغول بکار می باشد عوامل محیطی و بیرونی مانند شرایط مناسب کار، مزایای جنبی کار و پاداش هایی که توسط مدیریت در نظر گرفته می شود در ایجاد انگیزه موثر است.

 • 3-2 تعریف انگیزش :
 • اصطلاح انگیزش نخستین بار از واژه لاتینی More که به معنی حرکت است گرفته شده واژه لاتینی motifation و ریشه آن واژه mover به معنای حرکت کردن است. انگیزش نیروی پویایی است که تحرک یا عمل انسان را سبب می شود.

  انگیزش عبارت است از ایجاد یا وجود چنان حالت، کشش ، رغبت و تمایلی که فرد آن را برای انجام هدفی و جهتی خاص سوق می دهد. وقتی فردی برای هدفی تلاش می کند و هدف به ثمر می رسد، انگیزش ارضاء می شود.

 • 4-2 فرایند انگیزش :
 • یک نیاز تامین نشده موجب ایجاد تنش می شود که آن نیز به سهم خود در فرد پویایی بوجود می آورد و او را به جهتی سوق می دهد. این پویش موجب جستجو برای هدف خاصی می شود. که اگر آن هدف تامین گردد میتواند نیاز را تامین کند و باعث کاهش تنش می شود.

  کارکنانیکه تحریک شده باشند در یک وضع یا حالت تنش قرار میگیرند. برای رهایی از این تنش دست به نوعی کار یا فعالیت می زنند. هر قدر تنش بیشتر باشد فعالیت بیشتری می کنند تا از آن رهایی یابند و لذا هنگامی که کارمند تلاش زیاد می کند می توان نتیجه گرفت که :

  وجود نوعی تمایل با درخواست وی را در جهت دستیابی به هدفی که برای آن ارزش قائل است. سوق داده است. با وجودی که تعدادی از فعالیت های انسان بدون انگیزش به انجام می رسد. ولی بیشتر فعالیتها به سبب انگیزشی است. کار مهم مدیریت شناخت انگیزه های کارکنان و هدایت آنها بسوی اهداف سازمان است.

  تحقیقهای مشابه
  رابطه رضایت شغلی و موفقیت
  10 صفحه - 1500 تومان
  پروژه بررسی عوامل موثر در ایجاد رضایت شغلی همراه با جامعه آماری و مطالعه بر روی کارکنان شرکت فومن شیمی بر اساس روش تحقیق
  37 صفحه - 4500 تومان
  پرسشنامه رضایت شغلی و سلامت عمومی
  4 صفحه - 2500 تومان
  پرسشنامه هوش هیجانی ، رضایت شغلی و تعهد سازمانی
  12 صفحه - 2500 تومان
  پرسشنامه رضایت شغلی بری فیلد و روث
  3 صفحه - 2500 تومان
  پرسشنامه رضایت شغلی و اقدامات ارتباطی
  2 صفحه - 2500 تومان
  کار آماری بررسی رضایت شغلی با سلامت عمومی معلمان
  12 صفحه - 15000 تومان
  کار آماری بررسی رضایت شغلی بر اقدامات ارتباطی
  12 صفحه - 18000 تومان
  بررسی رابطه بین عدالت سازمانی ، رفتار اخلاقی و رضایت شغلی در بین کارکنان سازمانهای دولتی روش تحقیق همراه با پرسشنامه و کار آماری
  36 صفحه - 6000 تومان
  پروژه مدیریت صنعتی بازرگانی رابطه بین سبک رهبری با رضایت شغلی کارکنان در اداره کل سازمان فنی و حرفه ای
  52 صفحه - 6000 تومان
  پرسشنامه رضایت شغلی فیلد وروث
  9 صفحه - 2500 تومان
  پرسشنامه رضایت شغلی مینه سوتا
  3 صفحه - 2500 تومان
  بررسی عوامل موثر در رضایت شغلی کارکنان شرکت پارس شهاب رشت همراه با جامعه آماری و پرسشنامه پروژه مدیریت بازرگانی و صنعتی
  86 صفحه - 10000 تومان
  بررسی تاثیر مدیریت مشارکتی بر رضایت شغلی کارکنان
  85 صفحه - 6000 تومان
  پروژه بررسی تاثیر مدیریت مشارکتی بر رضایت شغلی کارکنان همراه با جامعه آماری و پرسشنامه و ضمایم آماری
  67 صفحه - 10000 تومان
  مدیریت رضایت مندی مراجعان در سازمانهای دولتی
  16 صفحه - 2000 تومان
  crm پروژه تاثیر ابعاد مدیریت ارتباط با مشتری بر رضایت مشتریان بانک بر اساس روش تحقیق
  76 صفحه - 10000 تومان
  بصورت پاورپوینت crm پروژه تاثیر مدیریت ارتباط با مشتری بر رضایت مشتریان بانک
  100 صفحه - 12000 تومان
  پروژه رشته علوم تربیتی بررسی رابط دانش اماری بر بهبود عملکرد مدیران - رضایت شغلی
  38 صفحه - 4500 تومان
  بررسی میزان رضایت مندی کارکنان از مدیران در سازمان
  22 صفحه - 2500 تومان
  ترجمه مقاله و تحقیق - ارزیابی رضایت مشتری در بانکداری اینترنتی
  5 صفحه - 2500 تومان
  ترجمه مقاله و تحقیق - رضایت از جنبه های شغلی
  8 صفحه - 4500 تومان
  ترجمه مقاله و تحقیق - رضایت از پذیرش خدمات دولت الکترونیک توسط کاربران تجاری
  9 صفحه - 4500 تومان
  مديريت پاداش - رضایت شغلی
  22 صفحه - 2500 تومان
  ترجمه مقاله و تحقیق - بررسی تاثیر مولفه های مرکب بازاریابی روی رضایت گردشگران
  11 صفحه - 6000 تومان
  پرسشنامه رضایت زناشویی همراه با شیوه نمره گذاری
  10 صفحه - 2500 تومان
  پرسشنامه بررسی رضایت شغلی
  3 صفحه - 2500 تومان
  پرسشنامه رضایت زناشویی ENRICH
  2 صفحه - 2500 تومان
  پرسشنامه رضایت زناشویی
  2 صفحه - 2500 تومان
  پرسشنامه رضایت شغلی
  3 صفحه - 2500 تومان
  پرسشنامه سلامت عمومی و رضایت شغلی
  4 صفحه - 2500 تومان
  پرسشنامه رضایت ارتباطی و تعهد عاطفی
  2 صفحه - 2500 تومان
  پرسشنامه رضایت شغلی
  6 صفحه - 2500 تومان
  کار آماری بررسی رابطه بین باورهای ارتباطی با کارکرد خانواده و رضایت زناشویی
  33 صفحه - 18000 تومان
  کار آماری بررسی تعهد عاطفی و رضایت ارتباطی
  27 صفحه - 18000 تومان
  کار آماری بررسی هوش اخلاقی هوش هیجانی رضایت زناشویی
  15 صفحه - 18000 تومان
  تاثیر بسته بندی بر فروش و رضایت مشتری
  25 صفحه - 2500 تومان
  پرسشنامه رضایت ارباب رجوع از عملکرد شهرداری
  4 صفحه - 2500 تومان
  پرسشنامه رضایت ارتباطی
  1 صفحه - 2500 تومان
  پرسشنامه رضایت از زندگی و مشارکت اجتماعی
  3 صفحه - 2500 تومان
  پرسشنامه رضایت زناشویی
  9 صفحه - 2500 تومان
  پرسشنامه رضایت شغلی
  1 صفحه - 2500 تومان
  پرسشنامه سنجش رضایت بیمه گذاران
  3 صفحه - 2500 تومان
  پروژه مدیریت بررسی ابعاد مدیریت ارتباط با مشتری بر رضایت مشتریان بانک ملی استان گیلان همراه با جامعه آماری و پرسشنامه
  91 صفحه - 13000 تومان
  بررسی عوامل موثر در انگیزش شغلی کارکنان در سازمانها
  12 صفحه - 2000 تومان
  عوامل موثر بر انگیزش شغلی کارکنان در سازمانها
  12 صفحه - 2000 تومان
  عوامل موثر بر انتخاب شغلی کارکنان در سازمانها
  9 صفحه - 1500 تومان
  رابطه بین استرس و فرسودگی شغلی پرستاران همراه با پرسشنامه و جامعه آماری و تجزیه و تجلیل
  14 صفحه - 2500 تومان
  بروشور شغلی مهندسی شیمی
  2 صفحه - 1500 تومان
  بروشور شغلی پلیس
  2 صفحه - 1000 تومان
  برنامه ریزی شغلی - شغل پرستاری
  3 صفحه - 1000 تومان
  بررسی عوامل موثر بر انگیزش شغلی کارکنان در سازمانها
  12 صفحه - 2000 تومان
  رضایت شغلی و بهره وری
  13 صفحه - 2000 تومان
  نگرش شغلی و رفتار
  13 صفحه - 2000 تومان
  ترجمه مقاله و تحقیق - چارچوبی در پیاده سازی رسمی مرحله شناخت شغلی پروژه های داده کاری 32
  43 صفحه - 6000 تومان
  ترجمه مقاله و تحقیق - تحلیل شغلی در مورد یک محیط کار در حال تغییر 32
  45 صفحه - 6000 تومان
  رضایت شغلی و بهره وری آن در سازمان فرهنگی
  17 صفحه - 2500 تومان
  ضرورت انگیزش شغلی در سازمان
  32 صفحه - 2500 تومان
  رضایت از جنبه های شغلی آیا الگوها در طول زمان تغییر می یابد؟.doc
  20 صفحه - 2500 تومان
  وضعیت امنیت شغلی در پرتو خصوصی سازی
  33 صفحه - 3000 تومان
  پروژه مدیریت بازرگانی بررسی عوامل موثر بر انگیزش شغلی کارکنان آموزش و پرورش
  92 صفحه - 10000 تومان
  مستندات تجربیات برای ارتقاء به رتبه شغلی عالی
  99 صفحه - 6000 تومان

  ترجمه انگلیسی به فارسی سایت تحقیق

  برای پیدا کردن ما فقط کافیست «سایت تحقیق» را در گوگل سرچ کنید

  ترجمه فارسی به انگلیسی سایت تحقیق
  صحافی پایان نامه رساله مقاله کتاب سایت تحقیق
  با کلیک روی +۱ ما را در گوگل محبوب کنید
  صفحه اصلی| تحقیق | تحقیق های آماده | ترجمه | ترجمه آماده | کار آماری | کار آماری آماده | طرح کارآفرینی | نما و پلان

  Tel : 09118370377
  Email : tahghighnet@yahoo.com
  Telegram : @tahghighnet
  channel: https://t.me/tahghighchannel
  Instagram : tahghighnetinsta
  www.tahghigh.net
  2018 - 2007