یکشنبه 25 آذر 1397
بازدید امروز : 2110 نفر

موضوع : نقش امر به معروف و نهی از منکر در تربیت
تحویل در محیط : word

عنوان سفارش :
نقش امر به معروف و نهی از منکر در تربیت
تعداد صفحه :
21
قیمت :
2000 تومان

فهرست
مقدمه
كليات
مفهوم سيره
مفهوم تربيت
مفهوم معروف و منكر
امر به معروف و نهي از منكر در سيرة پيامبر
مهمترين وظيفة تربيتي پيامبر
سيرة پيامبر در اجراي امر به معروف و نهي از منکر
اهداف دعوت نامه هاي تربيتي پيامبر
مراحل امر به معروف و نهي از منكر
نتيجه
منابع
  مقدمه
يكي از مهمترين بحث‌ها در عرصة علوم انساني، تربيت انسان است، زيرا مهمترين هدفِ رسالت انبيا را تربيت و تزكيه تشكيل مي‌دهد. و انسان يگانه موجودي است كه بيشترين نياز را به تربيت و رسيدن به كمال دارد؛ زيرا جانداران ديگر بر اساس غريزه از نخستين لحظه‌هاي تولد راهشان را مي‌يابند و بر همين اساس از خود دفاع كرده، به زندگيشان ادامه مي‌دهند. اما انسان اينگونه نيست؛ اگر دست حمايتِ مربيان از سر او برداشته شود، نه تنها به كمال دست نمي‌يابد بلكه از همان آغاز، راه فنا را در پيش مي‌گيرد. چنانكه نوزاد انسان از هر زنده جاني ضعيفتر و به تعبيري: حيوان بالفعل است كه هيچ قدرت دفاع و زيستن ندارد و كمالي در او مشاهده نمي‌شود ولي همين موجود ضعيف، با تربيت و آموزش، به جايي مي‌رسد كه سيارات آسماني را در اختيار مي‌گيرد و با قوة انديشه و فكر به همة اشيا مسلط مي‌شود. اگر انسان تربيت شود و در مسير كمال و بلند پروازي قرارگيرد، آنچنان شاهين روحش اوج مي‌گيرد كه ستيغ سعادت را به آساني فتح مي‌كند و تا بلنداي آسمان انسانيت به پرواز در مي‌آيد. و بر قله‌هاي پيروزي و كمال يكي پس از ديگري سيطره مي‌يابد به فرمودة زيباي سعدي:
رسد آدمي به جايي كه بجز خدا نبيند بنگر كه تا چه حدست مكان آدميت
طيران مرغ ديدي تو ز پاي بند شهوت به درآي تا ببيني، طيران آدميت[1]
انساني که اين همه آمادگي براي تربيت شدن دارد، شايسته است كه خداوند بهترين راه‌ها را براي تربيت او در نظر گرفته باشد، که يکي از اين راه‌ها «امر به معروف و نهي از منکر» است که در تربيت فرد و جامعه کاربرد فراوان دارد. پيامبر گرامي اسلام نيز براي اين مبعوث گشت كه انسان را هدايت و تربيت كند و استعدادهاي نهفتة آنان را ـ كه خداوند در نهادش به وديعه نهاده بود، ـ شكوفا سازد؛ از طرفي «امر به معروف و نهي از منکر» يکي از سنت‌هاي مهم در اسلام است که جلو فساد را مي‌گيرد و نوعي خيزش و مشارکت همگاني است در برابر فسادها و نارسايي‌ها و شاهراهي است براي رسيدن به كمال. اين موضوع با همة اهميتي كه دارد، كمتر مورد بحث واقع شده است؛ از اين جهت يکي از مشکلات جدي در اين حوزه کمبود منبع است که نوشتن در اين عرصه را با مشكل رو به رو مي‌سازد. زيرا سيره نويسان به نوعي رجال نويسي كرده‌اند و در برخي از كتاب‌هاي سيره نيز تاريخ نگاري را به جاي سيره نويسي ادامه داده‌اند.


ترجمه انگلیسی به فارسی سایت تحقیق

برای پیدا کردن ما فقط کافیست «سایت تحقیق» را در گوگل سرچ کنید

ترجمه فارسی به انگلیسی سایت تحقیق
صحافی پایان نامه رساله مقاله کتاب سایت تحقیق
با کلیک روی +۱ ما را در گوگل محبوب کنید

Tel : 09118370377
Email : tahghighnet@yahoo.com
Telegram : @tahghighnet
channel: https://t.me/tahghighchannel
Instagram : tahghighnetinsta
www.tahghigh.net
2018 - 2007