یکشنبه 8 خرداد 1396
بازدید امروز : 656 نفر
موتور جستجوی سایت نیازمندیهای دانشجویی موتور جستجوی پیشرفته مقالات و تحقیقات و ...
تلگرام سایت تحقیق

موضوع : مقایسه دستور زبان فارسی خیامپور با دستور زبان فارسی کامیار وحیدیان
تحویل در محیط : word

ابتدا هزینه سفارش را از طریق پرداخت آنلاین بانک ملت و یا پرداخت آنلاین بانک ملی و یا انتقال به شماره کارت 6037991813769019 بانک ملی به نام سید علیرضا هاشمی و یا واریز به شماره حساب 0102834007003 ملی بنام سید علیرضا هاشمی و با داشتن شماره فیش واریزی اقدام به سفارش کنید.
عنوان سفارش :
مقایسه دستور زبان فارسی خیامپور با دستور زبان فارسی کامیار وحیدیان
تعداد صفحه :
26
قیمت :
3000 تومان
جهت سفارش اینجا کلیک کنید

مقدمه
دستور زبان یکی از سه شعبه ی مهم زبان شناسی است ومانند زبان وزبان شناسی دارای تعریف- های متعددیست. نویسندگان دستورهای کهن آن را فن درست گفتن ودرست نوشتن وتعلیم زبان می خوانند پیروان زبان شناسی تبدیلی –تولیدی آن را توصیف بالقوه ی زبان در تولید و فهم جمله های بیشما ر می دانند. می توان گفت دستور بحثی است از زبان شناسی که در باره ی ساخت آوائی وصرفی ونحوی ومعنائیزبان بحث می کند از دستور وزبان شناسی می توان در فرا گرفتن زبان نیز بهره گرفت. (فرشید ورد ص 30)
آموختن دستور هر زبان آگاهی علمی به آن زبان است این آگاهی منشا بسیاری از عملکردهای درست زبانی است عملکردهایی از قبیل استفاده ی مناسب و منطقی از زبان به عنوان ابزار سازمان دهنده ی فکر وذهن آموزش درست زبان های بیگانه و توفیق در برقراری ارتباط گفتاری ونوشتاری مسلما آن که زبان را بهتر می شناسد بهتر می تواند از آن استفاده کند. (کامیار ص 2-1)
اینک به مقایسه ی این آثار در مباحث مختلف می پردازیم :
در دستور زبان خیامپور هشت تقسیم بندی برای اجزای سخن در نظر گرفته شده است که آنها عبارت اند از:حرف هجا، آکسان، لفظ ،وند ،کلمه، جمله، کلام که این تقسیم بندی در کتب دستور زبان
مانند دستور زبان پنج استاد دیده نمی شود خصوصا دکتر خیام پور آکسان را از اجزای سخن در نظر
گرفته است که غالبا در نظر گرفته نشده است.
در بعضی ازدستورهای جدیدتر آکسان (تکیه ) را جزء واحدهای زبر زنجیری گفتار محسوب نموده اند آواهای زبر زنجیری یا نوای گفتار آنهائی هستند که در خارج از زنجیره ی آواهای زنجیری وبر روی آنها قرار می گیرند وبه یاری آنها ساخت آوائی زبان را تشکیل می دهند ودیدیم این گونه عناصر عبارت انداز :1-تکیه 2-درنگ 3-آهنگ 4-نواز

با کلیک روی +۱ ما را در گوگل محبوب کنید

شماره پاسخگوی سایت : 09118370377
Email : tahghighnet@yahoo.com
www.tahghigh.net 2007 - 2017