موتور جستجوی پیشرفته مقالات و تحقیقات و ...

موضوع : مقایسه دستور زبان فارسی خیامپور با دستور زبان فارسی کامیار وحیدیان
تحویل در محیط : word

عنوان سفارش :
مقایسه دستور زبان فارسی خیامپور با دستور زبان فارسی کامیار وحیدیان
تعداد صفحه :
26
قیمت :
18000 تومان

مقدمه
دستور زبان یکی از سه شعبه ی مهم زبان شناسی است ومانند زبان وزبان شناسی دارای تعریف- های متعددیست. نویسندگان دستورهای کهن آن را فن درست گفتن ودرست نوشتن وتعلیم زبان می خوانند پیروان زبان شناسی تبدیلی –تولیدی آن را توصیف بالقوه ی زبان در تولید و فهم جمله های بیشما ر می دانند. می توان گفت دستور بحثی است از زبان شناسی که در باره ی ساخت آوائی وصرفی ونحوی ومعنائیزبان بحث می کند از دستور وزبان شناسی می توان در فرا گرفتن زبان نیز بهره گرفت. (فرشید ورد ص 30)
آموختن دستور هر زبان آگاهی علمی به آن زبان است این آگاهی منشا بسیاری از عملکردهای درست زبانی است عملکردهایی از قبیل استفاده ی مناسب و منطقی از زبان به عنوان ابزار سازمان دهنده ی فکر وذهن آموزش درست زبان های بیگانه و توفیق در برقراری ارتباط گفتاری ونوشتاری مسلما آن که زبان را بهتر می شناسد بهتر می تواند از آن استفاده کند. (کامیار ص 2-1)
اینک به مقایسه ی این آثار در مباحث مختلف می پردازیم :
در دستور زبان خیامپور هشت تقسیم بندی برای اجزای سخن در نظر گرفته شده است که آنها عبارت اند از:حرف هجا، آکسان، لفظ ،وند ،کلمه، جمله، کلام که این تقسیم بندی در کتب دستور زبان
مانند دستور زبان پنج استاد دیده نمی شود خصوصا دکتر خیام پور آکسان را از اجزای سخن در نظر
گرفته است که غالبا در نظر گرفته نشده است.
در بعضی ازدستورهای جدیدتر آکسان (تکیه ) را جزء واحدهای زبر زنجیری گفتار محسوب نموده اند آواهای زبر زنجیری یا نوای گفتار آنهائی هستند که در خارج از زنجیره ی آواهای زنجیری وبر روی آنها قرار می گیرند وبه یاری آنها ساخت آوائی زبان را تشکیل می دهند ودیدیم این گونه عناصر عبارت انداز :1-تکیه 2-درنگ 3-آهنگ 4-نواز

تحقیقهای مشابه
مقایسه دستور زبان فارسی خیامپور با دستور زبان فارسی کامیار وحیدیان
26 صفحه - 18000 تومان
نقش زبان فارسی در اخلاق
6 صفحه - 1500 تومان
تاثیر زبان فارسی بر ادبیات عرب
16 صفحه - 7500 تومان
تاثیر زبان و ادبیات فارسی در زبان عرب
15 صفحه - 1500 تومان
طرح نمودار خورشیدی کتاب زبان فارسی تحلیل و بررسی پاورپوینت
36 صفحه - 15000 تومان
بررسی حکومت پارسیان در سایر کشورها و تاثیر قومیت ، زبان و فرهنگ فارسی بر آنها
76 صفحه - 24000 تومان
تاثیر شعر فارسی در زبان عرب
15 صفحه - 6000 تومان
بررسی پارسیان در سایر کشورها و تاثیر قومیت ، زبان و فرهنگ فارسی بر آنها
84 صفحه - 30000 تومان
ترجمه مقاله و تحقیق - بهبود کارایی سیستم های خبره مبتنی بر قاعده از طریق فعالیت دستور 13
11 صفحه - 33000 تومان
زبان پارسی میانه - زبان پهلوی
3 صفحه - 1000 تومان
تحلیلی بر ساختار زبان ویژوال بیسیک (VB (visual basic
16 صفحه - 6000 تومان
آموزش زبان انگلیسی تعریف زمان - حال ساده - گذشته - استمراری و ...
57 صفحه - 18000 تومان
سیر تحول خط و زبان فارسی
26 صفحه - 7500 تومان
پروژه رشته کامپیوتر، آموزش زبان انگلیسی برای کودکان همراه با مستند document
60 صفحه - 45000 تومان
برخی قواعد زبان فارسی
29 صفحه - 9000 تومان
تاریخچه زبان عربی
18 صفحه - 7500 تومان
گیاه زبان گنجشک
13 صفحه - 1500 تومان
ترجمه مقاله و تحقیق - زبان شناسی - زبان
4 صفحه - 12000 تومان
سعدی و زبان فارسی
16 صفحه - 6000 تومان
آرایه ها و رشته ها در زبان سی C
33 صفحه - 9000 تومان
آرایه ها و رشته ها در زبان سی C به صورت پاور پوینت
27 صفحه - 12000 تومان
توابع کتابخانه ای در زبان سی C
26 صفحه - 9000 تومان
توابع کتابخانه ای در زبان سی C به صورت پاور پوینت
38 صفحه - 12000 تومان
پروژه رشته زبان با عنوان sign-language
13 صفحه - 12000 تومان
چرا قران به زبان عربی است؟
2 صفحه - 1000 تومان
تاریخچه زبان انگلیسی
8 صفحه - 1000 تومان
اسم در زبان انگلیسی
14 صفحه - 6000 تومان
ترجمه مقاله و تحقیق - اقلیدوس علم هندسه زبان نقشه کشی a geometry drawing language
4 صفحه - 12000 تومان
پروژه حسابداری تراز آزمایشی و سود و زبان بصورت اکسل excell
2 صفحه - 15000 تومان
پروژه رشته زبان the effect of reading comprehension and vocabulary on Iranian intermediate student
25 صفحه - 30000 تومان
پروژه رشته کامپیوتر نرم افزار مدیریت آموزشگاه به همراه مستند با زبان ویژوال بیسیک و بانک اکسس vb access
19 صفحه - 45000 تومان
آموزش زبان انگلیسی
7 صفحه - 1500 تومان
آموزش زبان و ادبیات فارسی
15 صفحه - 6000 تومان
جامعه آماری و پرسشنامه با عنوان تاثیر استرس بر یادگیری زبان The Effects of Stress on Second Language Learning
52 صفحه - 75000 تومان
پروژه مترجمی زبان تاثیر متن در یادگیری لغت بر اساس روش تحقیق
38 صفحه - 30000 تومان
مقاله زبان اصلی بر اساس روش تحقیق با عنوان Listening
8 صفحه - 12000 تومان
ریشه یابی واژه معبد، در زبان فارسی
36 صفحه - 12000 تومان
بررسی داستان کوتاه در مصر - زبان و ادبیات عرب
41 صفحه - 21000 تومان
مطالعه و بررسی زبان ada
8 صفحه - 1500 تومان
علل اختلالات زبان در کودکان استثنایی
8 صفحه - 1500 تومان
علل و عوامل قيام عاشورا از زبان حضرت سيدالشهداء
20 صفحه - 7500 تومان
علل و عوامل قيام عاشورا را از زبان حضرت سيدالشهداء فایل بصورت پاورپوینت
19 صفحه - 9000 تومان
مهدویت در زبان فارسی
23 صفحه - 7500 تومان
دو زبانگی و نقش زبان مادری
16 صفحه - 6000 تومان
پروژه علوم باغبانی و کشاورزی بررسي خواص درماني گياه گل گاو زبان و گياه چاي
39 صفحه - 30000 تومان
پروژه کشاورزی و علوم باغی بررسي گياه گل گاو زبان وچاي از نظر خصوصيات دارويي
45 صفحه - 27000 تومان
روش تحقیق زبان The effect of short sto ry on Iranian EFL
29 صفحه - 45000 تومان
روانشناسی زبان گفتار
9 صفحه - 1500 تومان
بسته آزمونهای استخدامی ویژه آزمون شهرداری شامل سئوالات ریاضی و ادبیات و معارف و هوش و زبان انگلیسی و آمار و کامپیوتر و icdl
300 صفحه - 12000 تومان
متن زبان اصلی و ترجمه زمین شناسی دیلمان
22 صفحه - 240000 تومان
مقایسه دو زبان اسمبلی و دلفی
42 صفحه - 15000 تومان
ایستگاه آتش نشانی ویترااز زبان خود زاحا حدید
3 صفحه - 1500 تومان
مقایسه مدل زبان عربی و ترکی استانبولی
13 صفحه - 10500 تومان
بررسی میزان علاقه دانش آموزان سطح راهنمایی در آموزش زبان انگلیسی بین مدارس غیر انتفاعی - روش تحقیق همراه با پرسشنامه
32 صفحه - 36000 تومان
پرسشنامه به زبان انگلیسی در مورد یادگیری زبان THE LANGUAGE LEARNING EXPERIENCE QUESTIONNAIRE
2 صفحه - 9000 تومان
ترجمه مقاله و تحقیق - نقش استعاره ها در زبان بانکداری سرمایه گذاری 16
17 صفحه - 51000 تومان
ترجمه مقاله و تحقیق - مولفه های تکراری که به درک مطلب بندهای موصولی: شواهد از زبان فارسی
13 صفحه - 39000 تومان
رسانه ها و ابزار های زبان آموزی
8 صفحه - 1000 تومان
شیوه ها و فنون زبان آموزی
10 صفحه - 1000 تومان
قيد در زبان انگليسي
6 صفحه - 1000 تومان
تدریس زبان انگلیسی و به کاربردن روشهای نوین تدریس در تدریس زبان تجربیات شغلی جهت ارتقای رتبه
51 صفحه - 36000 تومان
برنامه نويسي به زبان جاوا
44 صفحه - 18000 تومان
تاریخچه زبان فارسی
47 صفحه - 9000 تومان
معرفی سیستم نرم افزاری حسابداری انبار دار به زبان سی شارپ و بانک اطلاعاتی اکسس
25 صفحه - 9000 تومان
ترجمه مقاله و تحقیق - سئوال و جواب فارسی و انگلیسی
5 صفحه - 15000 تومان
راز و رازداری در ادب فارسی (غزلیات شمس)
8 صفحه - 1000 تومان
روش های نوین در تدریس ادبیات فارسی دوره ابتدایی
13 صفحه - 6000 تومان
معرفی گل و گیاه زینتی همراه با اسامی فارسی و اصلی
57 صفحه - 18000 تومان
ادبیات فارسی - تاریخچه
17 صفحه - 6000 تومان
زبان فارسی و بررسی یک رمان.docx
8 صفحه - 6000 تومان
 • مجری کارهای پژوهشی عمومی، علمی پژوهشی و مروری
 • کارهای آماری و تجزیه و تحلیل داده
 • تحلیل کمی و کیفی
 • انجام کلیه خدمات نگارش، ترجمه تخصصی ، ویرایش مقاله ها و پایان نامه ها
 • انجام رفرنس نویسی استاندارد با نرم افزار EndNote
 • آماده سازی پاورپوینت مربوط به ارائه در جلسات و همایشها
 • Tel : 09120906507 - 09118370377
  Email : tahghighnet@yahoo.com
  Telegram : @tahghighnet
  Instagram : tahghighnetinsta
  www.tahghigh.net
  2022 - 2007