جمعه 27 مهر 1397
بازدید امروز : 4222 نفر

موضوع : مدیریت دولتی در ایران باستان
تحویل در محیط : word

عنوان سفارش :
مدیریت دولتی در ایران باستان
تعداد صفحه :
49
قیمت :
8000 تومان

فهرست مطالب
چکیده
بیان مساله
اهمیت و ضرورت پژوهش
چهارچوب نظری
نظریه های پیرامون مدیریت دولتی
نظریه انتقادی مدیریت دولتی
مقدمه
نظریه انتقادی اولیه
انتقادهای عمده
نظریه انتقادی هابرماس
نظریه انتقادی و جامعه
مدیریت دولتی از نگاه نظریه انتقادی
سئوالات تحقیق
فرضیه های تحقیق
روشهای تحقیق
تعریف نظری مفاهیم
ایران باستان
مدیریت دولتی
سبک های مدیریتی
رهبری فرهمند
رهبری تحول گرا
رهبران و مدیران انتخابی و انتصابی
رهبران آزاد منش و رهبران مستبد
گذری بر مدیریت دولتی در ایران باستان
نتیجه گیری
ایران باستان و نصایح مدیریتی
تجزیه و تحلیل اطلاعات
نتیجه گیری
منابع و مآخذ
  مقدمه
نظریه انتقادی زاییده مکتب فرانکفورت‏4است.این مکتب در«مؤسسه تحقیقات‏ اجتماعی»در سال 1923 به‏عنوان مؤسسه‏ای وابسته به دانشگاه فرانکفورت آلمانی‏ برای مطالعه اندیشه مارکسیستی تأسیس شد.پی‏ریزی مؤسسه در شرایط ویژه ناشی از پیروزی انقلاب بلشویکی در روسیه و شکست انقلابهای اروپای مرکزی به‏ویژه آلمان‏ صورت گرفت؛و می‏توان آنرا به مثابه پاسخی دانست که در برابر احساس نیاز روشنفکران جناح چپ آلمان به ارزیابی مجدد نظریه مارکسیستی و به‏ویژه رابطه میان‏ نظریه و عمل در شرایط جدید،مطرح گردید.در عمل می‏توان چهار دوره مشخص را در تاریخ مکتب فرانکفورت ملاحظه نمود: دوره اول بین سالهای 1933-1923 می‏باشد:در این دوره تحقیقات انجام شده در مؤسسه کاملا متنوع و متفاوت بود و به هیچ‏وجه ملهم از برداشت خاصی از اندیشه‏ مارکسیستی به‏گونه‏ای که بعدها در نظریه انتقادی گنجانده شده نبود.بخش عمده‏ای از آثار مؤسسه به‏طور عمده ماهیتی تجربی داشت.تحقیقات ویتفوگل تحت عنوان‏ «اقتصاد در جامعه چین»اثر گروسمن‏1به نام«قانون انباشت و فروپاشی در نظام‏ سرمایه‏داری»کار فریدریش پولوک‏2تحت عنوان«تجربه‏هایی در برنامه‏ریزی‏ اقتصادی در اتحاد شوروی»از نمونه‏های آثار تحقیقاتی این دوره بود که سرشتی تجربی‏ داشت.
دوره دوم بین سالهای 1950-1933 می‏باشد:در این دوره محور تحقیقات از تاریخ‏ و اقتصاد به فلسفه تغییر جهت داد.و دیدگاههای متمایز نظریه اقتصادی نو هگلی،به‏ صورت اصول راهنمای فعالیتهای مؤسسه درآمد.این تغییر جهت با تصدی مدیریت‏ مؤسسه به وسیله هورکهایمر3در ژوئیه 1930 تثبیت شد.در همین زمان ماکوزه‏4 (1923)و آرورنو(1938)به عضویت مؤسسه درآمدند و سوای فلسفه،مؤسسه به‏ روانکاوی نیز توجه زیادی معطوف داشت.این دوره که دورهء تبعید اعضاء مکتب‏ فرانکفورت به آمریکای شمالی بود،اعضاء برجسته آن به مدیریت هورکهایمر به تدوین‏ دیدگاههای نظری خود پرداختند و نوعی تجدیدنظر،در مکتب فرانکفورت به عمل‏ آوردند و شکلی نو به آن دادند.
دوره سوم از زمان مراجعت مؤسسه به فرانکفورت بین سالهای 1970-1950 می‏باشد:در این دوره آراء و دیدگاههای اصلی«نظریه انتقادی»به روشنی در آثار عمدهء متفکران و نویسندگان عضو مؤسسه متجلی شد و مکتب فرانکفورت به مرور زمان‏ تأثیری اساسی بر اندیشه اجتماعی آلمان بر جای نهاد.این ایام،دوره شکوفایی و اثرگذاری عظیم فکری و سیاسی مکتب فرانکفورت بود.
دوره چهارم یا دورهء افول از اوایل دهه 1970 آغاز گردید:در این دوره مکتب‏ فرانکفورت به آرامی رو به افول نهاد و در واقع با مرگ آرورنو1در سال 1969 و هورکهایمر در سال 1973،حیات آن به‏عنوان یک مکتب خاتمه یافت.یورگن هابرماس‏ برخی از مفاهیم این مکتب را شرح و بسط داد و کماکان با دیدی نو به این مکتب،نظریه‏ انتقادی را تکامل می‏بخشد. در این مقاله ابتدا با نگاهی اجمالی به انتقادات عمده این نظریه،دیدگاههای عمده‏ یورگن هابرماس را مورد بررسی قرار داده و آنگاه توصیه‏های نظریه انتقادی به مدیریت‏ دولتی را برمی‏شماریم.
نظریه انتقادی اولیه
نظریه انتقادی همان‏طور که از نام آن پیداست،متشکل از انتقادهایی است که از جنبه‏های مختلف زندگی اجتماعی و فکری متداول به عمل آمده است.این نظریه از کارل مارکس الهام می‏گیرد که نخستین بار به تحلیل انتقادی افکار فلسفی پرداخت و در مراحل بعدی جامعه سرمایه‏داری را به باد انتقاد گرفت.


ترجمه انگلیسی به فارسی سایت تحقیق

برای پیدا کردن ما فقط کافیست «سایت تحقیق» را در گوگل سرچ کنید

ترجمه فارسی به انگلیسی سایت تحقیق
با کلیک روی +۱ ما را در گوگل محبوب کنید

Tel : 09118370377
Email : tahghighnet@yahoo.com
Telegram : @tahghighnet
channel: https://t.me/tahghighchannel
Instagram : tahghighnetinsta
www.tahghigh.net
2018 - 2007