موتور جستجوی پیشرفته مقالات و تحقیقات و ...

موضوع : سلسله مراتب اداری
تحویل در محیط : word

عنوان سفارش :
سلسله مراتب اداری
تعداد صفحه :
11
قیمت :
7500 تومان

مقدمه
رابطه فرمانبری و فرماندهی ،در علوم اداری و حقوق اداری با اصطلاح سلسه مراتب اداری شناخته شده است .سلسه مراتب یکی از گونه های سازمان یافته رابطه های اجتماعی است که نمونه کهن وروشن ان سازمان های نظامی است . این رابطه فرماندهی و فرمانبری یا سلسه مراتب را اگر بخواهیم با تصویری بنمایانیم ،به صورت یک هرم در می آید .هر مامور یا مستخدم زیر نظر آموزش وفرماندهی مامور دیگری انجام وظیفه می کند و فرمان می برد به گونه ای که هر مستخدم هم فرمانده و هم فرمانبر است وهمه کسانی که در پایین هرم هستند تنها فرمان می برند .چون ماموران دیگری زیر نظر آنان نیستند .
خوبی ها سلسله مراتب اداری
1- برقراری فرماندهی یکسان که از این رو از گرفتن تصمیمات متضاد پرهیز می شود
2- ساده شدن فرماندهی و اجرای تصمیم های گرفته شده است فرماندهی که در بالای سازمان قرار گرفته است ،فرمانها و دستور هایش را به آسانی به وسیله مامورانی که مستقیم و بی واسطه با او کار میکنند ،به دیگر مستخدمان و حوزه های سازمانی می رساند . که در تماس نبودن با مستخدمان پایین تر از اتلاف وقت جلو گیری خواهد شد . که البته مافوق و رئیس در دادن دستورهایش ملزم نیست که سلسله مراتب اداری را رعایت کند و می تواند بی واسطه به مستخدمانی که زیر نظر مستقیم او نیستند دستور دهد .اما مستخدمان پایین تر در مورد خواسته ها وتقتضاهاشان باید رعایت سلسله مراتب را بکنند و اغلب موردها حق دارند بوسیله رئیسان مستقیم خود ،اجزای کاری را درخواست کنند .

 • مجری کارهای پژوهشی عمومی، علمی پژوهشی و مروری
 • کارهای آماری و تجزیه و تحلیل داده
 • تحلیل کمی و کیفی
 • انجام کلیه خدمات نگارش، ترجمه تخصصی ، ویرایش مقاله ها و پایان نامه ها
 • انجام رفرنس نویسی استاندارد با نرم افزار EndNote
 • آماده سازی پاورپوینت مربوط به ارائه در جلسات و همایشها
 • Tel : 09120906507 - 09118370377
  Email : tahghighnet@yahoo.com
  Telegram : @tahghighnet
  Instagram : tahghighnetinsta
  www.tahghigh.net
  2021 - 2007