موتور جستجوی پیشرفته مقالات و تحقیقات و ...

موضوع : رئاليزم
تحویل در محیط : word

عنوان سفارش :
رئاليزم
تعداد صفحه :
5
قیمت :
4500 تومان

رئاليزم در عالم فلسفه به چند معنا به كار ميرود. يكي از معاني رئاليزم، قائل بودن به عالم واقع است. برخي معتقد بودند كه عالم واقع استقلال خارجي ندارد و اين ذهن ماست كه به آن واقعيت ميبخشد. ايدهآليستها در مقابل رئاليستها اين سخن را مطرح كردند كه معتقد بودند، ميتوان به يك عالم خارجي علم آورد و استقلال يك واقعيت خارجي را پذيرفت. در اين گفتار رئاليزم به معناي دوم آن مورد توجه است و آن، قائل بودن به اصالت ماهيات، قائل بودن به عليت، قائل بودن به ضرورت و قائل بودن به مقتضاي ذاتي اين ماهيات است. در مقابل، نوميناليزم به ماهيت معتقد نيست. براي مثال، رئاليستها به اين معنا قائل بودند، درخت از آن رو درخت گفته ميشود كه ماهيت درخت در دل هر درختي ريخته شده است،

تحقیقهای مشابه
 • مجری کارهای پژوهشی عمومی، علمی پژوهشی و مروری
 • کارهای آماری و تجزیه و تحلیل داده
 • تحلیل کمی و کیفی
 • انجام کلیه خدمات نگارش، ترجمه تخصصی ، ویرایش مقاله ها و پایان نامه ها
 • انجام رفرنس نویسی استاندارد با نرم افزار EndNote
 • آماده سازی پاورپوینت مربوط به ارائه در جلسات و همایشها
 • Tel : 09120906507 - 09118370377
  Email : tahghighnet@yahoo.com
  Telegram : @tahghighnet
  Instagram : tahghighnetinsta
  www.tahghigh.net
  2021 - 2007