چهارشنبه 7 تیر 1396
بازدید امروز : 2456 نفر
موتور جستجوی سایت نیازمندیهای دانشجویی موتور جستجوی پیشرفته مقالات و تحقیقات و ...
تلگرام سایت تحقیق

موضوع : در تصمیمات مدیران ABC پروژه مدیریت ارزیابی بکارگیری
تحویل در محیط : word

ابتدا هزینه سفارش را از طریق پرداخت آنلاین بانک ملت و یا پرداخت آنلاین بانک ملی و یا انتقال به شماره کارت 6037991813769019 بانک ملی به نام سید علیرضا هاشمی و یا واریز به شماره حساب 0102834007003 ملی بنام سید علیرضا هاشمی و با داشتن شماره فیش واریزی اقدام به سفارش کنید.
عنوان سفارش :
پروژه مدیریت ارزیابی بکارگیری ABCدر تصمیمات مدیران
تعداد صفحه :
45
قیمت :
10000 تومان
جهت سفارش اینجا کلیک کنید

فهرست مطالب
فصل اول
چکیده
مقدمه
بیان مسئله
اهمیت و ضرورت تحقیق
اهداف تحقیق
فرضیات تحقیق
فصل دوم : ادبیات نظری
سیستم های هزینه یابی سنتی و نارساییهای آن
تاریخچه سیستم هزینه یابی بر مبنای فعالیت(ABC )
مفاهیم ABC
ABC چیست ؟
آیا ABC یک روش ارزیابی موجودی کالا است ؟
آیا ABC یک مدل حمایتی برای تصمیمات مربوط به مصرف منابع است ؟
آیا ABC یک روش تجمع هزینه است ؟
آیا ABC با سیستمهای سنتی مشکل دارد ؟
آیا ABC هزینه های غیر تولیدی را مستثنی می سازد ؟
علل انحراف هزینه محصول
اختلافات حجم محصول
اختلافات محصول
فصل سوم : روش تحقیق
روش تحقیق :
جامعه آماری :
حجم نمونه :
شبوه نمونه گیری :
روش جمع آوری اطلاعات :
ابزار جمع آوری اطلاعات :
روش تجزیه و تحلیل :
فصل چهارم : یافته¬های تحقیق
فصل پنجم : خلاصه و نتیجه¬گیری
خلاصه و نتیجه گیری:
منابع و ماخذ:
  مقدمه
بودجه به عنوان بیان مالی عملیات دولت، مهمترین سند دولتی است که دستگاههاي اجرائی را دردستیابی به اهداف سند چشم انداز و برنامه اي توسعه کشور و انجام اثر بخشوظایفخود یاري میرساند. نظام بودجه ریزي عملیاتی با هدف نتیجه محوري این سند مالی تلاش می کند با پیوند اعتبارات بودجه اي به نتایج اقدامات دولت به اهداف صرفه جوئی، شفافیت، کارائی و اثر بخشی بودجه دست یابد.
بسیاري از کشورهاي توسعه یافته و در حال توسعه دنیا در تلاشند نظام بودجه ریزي خود را در یک فرایند بهبود یا تغییر به یکنظام عملکرد محور یا عملیاتی که در آن ارتباط بین اعتبارات بودجه اي و عملکرد دستگاههاي اجرائی شفاف و قابل درك است، نزدیکتر سازند و از این طریق پشتوانه اطلاعاتی معتبر و قابل اطمینانی براي تصمیمات بودجه اي دولت و مجلس فراهم آورند .در این ارتباط سوالی که غالبا مطرح میشود اینست که چگونه میتوان عملکرد واقعی دستگاهها را ارزیابی کرد و بین اعتبارات بودجه اي و عملکرد مورد انتظار دستگاههاي اجرائی پیوند شفافو قابل درك برقرار نمود.اما اساسی ترین سوالی که همواره مورد غفلت قرار گرفته است اینست که به فرض طراحی یک نظام جامع بودجه ریزي عملیاتی و ارزیابی عملکرد و تهیه و تدوین دستورالعملهاي دقیق و بی نقص ، اولا ظرفیت هاي مدیریتی مورد نیاز براي اجراي نظام جدید بودجه ریزي و مدیریت بودجه چیست ؟ و ثانیا مهارتهاي مدیریت تغییر براي انتقال از نظام موجود به نظام نوین ، بهبود مستمر آن و انطباق آن با تغییرات و شرایط محیطی در طول زمان کدام است.
به استناد ماده 138 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي – اجتماعی و فرهنگی جمهوري اسلامی ایران سازمان مدیریت و برنامه ریزي کشور موظف شده است با همکاري دستگاههاي ذي ربط به منظور اصلاح نظام بودجه ریزي از روش موجود به روشهدفمند ، عملیاتی و بصورت قیمت تمام شده خدمات ، ضمن شناسایی و احصاء فعالیتها و خدماتی که دستگاههاي اجرایی ارائه نمایند . متناسبا نسبت به تهیه لوایح لازم براي اصلاح قوانین و مقررات مالی ، اداري ، استخدامی و بودجه ریزي به گونه اي اقدام شود که نظام موجود تبدیل به یک نظام کنترل نتیجه و محصول گردد .در همین راستا ماده 144 قانون یاد شده کلیه دستگاههاي اجرایی را موظف می نماید که بمنظور افزایش کارائی و استقرار نظام کنترل نتیجه و محصول ، اختیارات لازم را در چهار چوب مقررات مالی خاص به مدیران تفویض نماید .جهت پیاده سازي بودجه ریزي عملیاتی در دستگاههاي دولتی مورد بررسی، از روش ABC استفاده نمایند .
  بیان مسئله
اولین گام در پیاده سازی هر سیستم اطلاعاتی شناسایی نیازهای اطلاعاتی مدیران آن سازمان می باشد . دلیل این امر نیز افزایش پیچیدگی محیطی و بروز تغییر در پارادایمهای غالب تاثیرگذار در حیطه مدیریت است که باعث شده است تا مدیرا ن بیش از پیش بر اطلاعات متکی باشند و سازمانها به اطلاعات به عنوان دارایی استراتژیک خود توجه داشته یاشند . نخستین گام در سیستم هزینه یابی ABC شناسایی نیازهای اطلاعاتی مدیران جهت اتخاذ تصمیم های بهینه در حوزه های برنامه ریزی ، کنترل و ارزیابی عملکرد است ( توکلی و ابراهیمی ،1385 ، ص12).


ترجمه انگلیسی به فارسی سایت تحقیق

برای پیدا کردن ما فقط کافیست «سایت تحقیق» را در گوگل سرچ کنید

ترجمه فارسی به انگلیسی سایت تحقیق
با کلیک روی +۱ ما را در گوگل محبوب کنید

شماره پاسخگوی سایت : 09118370377
Email : tahghighnet@yahoo.com
www.tahghigh.net 2007 - 2017