موتور جستجوی پیشرفته مقالات و تحقیقات و ...

موضوع : تلمیح در ادب فارسی
تحویل در محیط : word

عنوان سفارش :
تلمیح در ادب فارسی
تعداد صفحه :
7
قیمت :
4500 تومان

مقدمه
« تلمیح در لغت به معنی نمودن و آشکار کردن (فرهنگ نفیسی)،نگاه سبک کردن
به سوی چیزی (غیاث اللغات)و در اصطلاح بدیع اشارت کردن در کلام به قصه ، یا آوردن اصطلاحات علوم نجوم و موسیقی و غیره ، یا در کلام خود آوردن آیات قرآن مجید یا احادیث است (غیاث اللغات ، فرهنگ آنندراج). تلمیح در نزد بلغا عبارت است از این که در اثناء سخن ، به سوی افسانه یا شعری یا مثلی سائر اشارتی رود ؛ بی آن که از کیفیات مشار الیه ذکری به میان آورند .
پس تلمیح بر شش وجه باشد ؛ زیرا تلمیح را یا در اثناء سخن منثور آورند و یا در ضمن گفتار منظوم ، و در هر یک از این گونه به افسانه یا شعر و یا مثل سائر کنند» (لغت نامه دهخدا ذیل واژه تلمیح). تلمیح در ابدع البدایع ص 167 نیز چنین تعریف شده است :
« آن است که متکلم ، در نظم یا نثر اشهره نماید به قصه ای معروف یا مثلی مشهور ؛ به طوری که معنی مقصود را قوت دهد ، و گاه به شعری اشاره نماید».
معنی تلمیح در دایرة المعارف فارسی نیز چنین آمده است:
« تلمیح [ سبک نگریستن] ، در علم بدیع ، برای اثبات سخن خویش به داستان مشهور یا آیه ای یا حدیثی یا مثلی معروف اشاره کردن ، یا اصطلاحات برخی ازعلوم را آوردن ؛
مانند این بیت سعدی :
سحر سخنم در همه آفاق برفته است لیکن چه کند با ید بیضا که تو داری که اشاره دارد به معجزه حضرت موسی (ع) که دست خود در گریبان فرو می برد و چون بر می آورد مانند ستاره ای می درخشید».
در دره نجفی آمده است : « تلمیح آن است که در شعر ، اشارتی ضمنی به گذشته های دور ، اساطیر و داستانهای معروف و زبانزد بشود.

 • مجری کارهای پژوهشی عمومی، علمی پژوهشی و مروری
 • کارهای آماری و تجزیه و تحلیل داده
 • تحلیل کمی و کیفی
 • انجام کلیه خدمات نگارش، ترجمه تخصصی ، ویرایش مقاله ها و پایان نامه ها
 • انجام رفرنس نویسی استاندارد با نرم افزار EndNote
 • آماده سازی پاورپوینت مربوط به ارائه در جلسات و همایشها
 • Tel : 09120906507 - 09118370377
  Email : tahghighnet@yahoo.com
  Telegram : @tahghighnet
  Instagram : tahghighnetinsta
  www.tahghigh.net
  2022 - 2007