موتور جستجوی پیشرفته مقالات و تحقیقات و ...

موضوع : تبلیغات
تحویل در محیط : word

عنوان سفارش :
تبلیغات
تعداد صفحه :
18
قیمت :
9000 تومان

فهرست مطالب
بخش اول
مقدمه
تبلیغات و کارکرد آن در منظرگاه انديشه ها:
عوامل اثر بخشی تبلیغات:
مراحل تبليغ
اقسام تبليغ براساس اهداف مورد نظر
هدف از تبليغات در انتخابات:
تبلیغات سیاسی
تبلیغات القایی:
فنون تبلیغ
بخش دوم

مزایای هدفگذاری تبلیغات
نتیجه گیری
منابع:
  مقدمه
تبلیغات به انگلیسی: Advertising)، (به فرانسوی:(Publicité) تبلیغ ریشه درزندگی اجتماعی انسانها دارد عملی است که در آن فروشنده یا تولید کننده‌ای با انجام امری سعی می‌کند که خریدار بالقوه را از تولید این محصول آگاه کند.انجام این عمل با روش‌های گوناگونی انجام می‌شود.
تبلیغات و کارکرد آن در منظرگاه انديشه ها:
امروزه تبلیغات بعنوان یکی از ابزارهای مهم تاثیرگذاری در ابعاد مختلف به شمار می رود.امروزه تبلیغات به معنای تاثیرگذاری بر عقاید دیگران تعریف می شود و هدف از آن فراهم ساختن موجبات پیوستن بیشترین شمار از افراد به یک ایدئولوژی حزب یا نظام سیاسی و همچنین واداشتن آنان به احراز تعهدی فعال است .تبلیغات مقوله جدیدی نبوده و از دوران ماقبل تاریخ،اولین حکاکی ها و ترسیم تصاویر و خطوط انسان های نخستین بر دیواره های غارها تلاش در ارسال پیام و تاثیر گذاری بر دیگران تلقی می شود.اگر در دوران قبل از تاریخ پیام از این طریق و احتمالا به نحوی غیر سازماندهی شده منتشر شده است.؛ پس از اختراع خط و در دوران تاریخی بشر، مسلما انواعی از تبلیغات از طریق سازمان های مشخص و نیرومند به تدریج تلاش بر نفوذ بر انسانها داشته اند و دارند.تبلیغات در دنیای امروز یعنی « کوشش کم و بیش سیستماتیک که هدف نهایی آن مشکل دادن به عقاید ، نگرش و رفتار مردم در جهت خاصی است که مورد نظر دستگاه تبلیغاتی می باشد .»پس در جنگ روانی ، هدف این است که در عقاید، احساسات گرایش ها و تفکرات تغییر ایجاد کنیم که این خود باعث تغییر در ساختار شخصیتی و رفتار افراد خواهد شد و البته این امر بر پایه تبلیغات استوار است .ر. س لابرت تبلیغات را وسیله ای می داند که به هنگام جنگ یا برخورد در خدمت یک ایدئولوژی اقتصادی و یا جنگهای فیزیکی قرار می گیرد.(تبلیغات یعنی انتقال اطلاعات و مهارتها به دیگران به قصد ایجاد تغییر در احساس و نظر آنها در جهت تولید رغبت یا نفرت ).
به عبارت دیگر : انتقال نظریه ای با هدف نهایی پذیرش داوطلبانه دریافت کننده به گونه ای که شخص آن را خوش تلقی کند.دیدگاه کارشناسان و محققین این حوزه چنین تبیینی را در خصوص تبلیغات مطرح می کند که : تبلیغات یعنی ارائه ی اطلاعات جدید به مخاطب که باورهای تازه ایجاد می کند و باور جدید به تغییر رفتار مخاطب منجر می شود .آنان معتقدند که امروزه جلوگیری از تبلیغات غیر ممکن و محال است یعنی نمی توان جلوی تبلیغات را گرفت چرا که هر فکر ، اندیشه ، هنجار ، برخورد ، ترویج یا عدم ترویج ارزشها ،‌‌آرمانها ، کالا و خدماتی نیاز ارائه است و از دیگر سو هر صاحب فکر ، ارزش ، ...... بایستی در چهار چوب ارزشی حاکم برجامعه به ارائه نظرات خویش بپردازد.( افکار عمومی و ارتباطات، دکتر علی اسدی ، 1370)

تحقیقهای مشابه
چشم انداز تبلیغات بازرگانی
8 صفحه - 4500 تومان
سازمان تبلیغات اسلامی
44 صفحه - 15000 تومان
پیشبرد کالا ها - تبلیغات غیر شخصی تبلیغات پیشبرد فروش و روابط عمومی
31 صفحه - 15000 تومان
پروژه بررسی تاثیر تبلیغات بر پرداخت مالیات
45 صفحه - 30000 تومان
وزارت ارشاد اسلامی و تبلیغات اسلامی
8 صفحه - 4500 تومان
برای معرفی جاذبه های فرهنگی چه متدی در تبلیغات فرهنگی مطلوب است
4 صفحه - 4500 تومان
نقش تبلیغات در بازاریابی فرهنگی
6 صفحه - 4500 تومان
پروژه رشته مدیریت بازرگانی تاثیر تبلیغات رسانه ای در مدیریت بازرگانی
91 صفحه - 51000 تومان
بررسی راه و روشهای تبلیغات انتخاباتی نمانیده های مجلس شورای اسلامی
14 صفحه - 6000 تومان
بررسی را و روشهای تبلیغات انتخاباتی نماینده های مجلس شورای اسلامی
13 صفحه - 6000 تومان
پروژه مقایسه تبلیغات بانکهای کشور (خصوصی و دولتی)
114 صفحه - 48000 تومان
ترجمه مقاله و تحقیق - بررسی اثبخشی طنز در تبلیغات میان فرهنگی 9
9 صفحه - 27000 تومان
نقش تبلیغات در رونق کار بانک ها
14 صفحه - 7500 تومان
بهترین تبلیغات و موفقیت در کسب و کار
2 صفحه - 4500 تومان
کار آماری بررسی تاثیر تبلیغات بر میزان فروش
22 صفحه - 105000 تومان
تاثیر تبلیغات بر میزان فروش شرکت پارس خزر پروژه مدیریت صنعتی و بازرگانی
73 صفحه - 36000 تومان
بررسی راه و روشهای تبلیغات انتخاباتی نمانیده های مجلس شورای اسلامی
12 صفحه - 3000 تومان
ارتباط بين تبلیغات و فرهنگ
18 صفحه - 6000 تومان
بررسی تبلیغات متحرک بر برند سازمان
18 صفحه - 7500 تومان
تاثیر فرهنگی تبلیغات بر مخاطبان
23 صفحه - 6000 تومان
نقش تبلیغات در روغن ماشین ها
25 صفحه - 9000 تومان
 • مجری کارهای پژوهشی عمومی، علمی پژوهشی و مروری
 • کارهای آماری و تجزیه و تحلیل داده
 • تحلیل کمی و کیفی
 • انجام کلیه خدمات نگارش، ترجمه تخصصی ، ویرایش مقاله ها و پایان نامه ها
 • انجام رفرنس نویسی استاندارد با نرم افزار EndNote
 • آماده سازی پاورپوینت مربوط به ارائه در جلسات و همایشها
 • Tel : 09120906507 - 09118370377
  Email : tahghighnet@yahoo.com
  Telegram : @tahghighnet
  Instagram : tahghighnetinsta
  www.tahghigh.net
  2022 - 2007