موتور جستجوی پیشرفته مقالات و تحقیقات و ...

موضوع : تاریخ ایران
تحویل در محیط : word

عنوان سفارش :
تاریخ ایران
تعداد صفحه :
15
قیمت :
7500 تومان

فهرست
تاریخ ایران
ایران پیش از آریاییان
ایران و آریاییان
بخشبندی تاریخ ایران
دودمان‌های دوران پیش از اسلام
تاریخ ایران پیش از اسلام
پیش از تاریخ
ایلامیان
مادها
هخامنشیان
سلوکیان
اشکانیان
نظام اداری
سه مجلس تصمیم گیری
ساسانیان
دودمان‌های پس از اسلام
بازگویی تاریخ ایران در جهان
منابع
  تاریخ ایران
هنگامی که سخن از تاریخ ایران می‌رود باید به این نکته توجه داشت که آیا منظور تاریخ اقوام و مردمانی است که از سرآغاز تاریخ تا کنون در مرزهای سیاسی ایران امروزی زیسته‌اند یا تاریخ اقوام و مردمانی است که خود را به نحوی از انحاء ایرانی می‌خوانده‌اند و در جغرافیایی که دربرگیرنده ایران امروز و سرزمینهایی که از دیدگاه تاریخی بخشی از ایران بزرگ (ایرانشهر) بوده‌است زیسته‌اند. گاه تاریخ ایران را از ورود آریایی‌ها (که نام ایران نیز از ایشان گرفته شده‌است) به فلات ایران آغاز می‌کنند. ولی این به این معنی نیست که فلات ایران تا پیش از ورود ایشان خالی از سکنه یا تمدن بوده‌است. پیش از ورود آرییایان به فلات ایران تمدنهای بسیار کهنی در این محل شکفته و پژمرده بودند و تعدادی نیز هنوز شکوفا. برای نمونه تمدن شهر سوخته (در سیستان)، تمدن عیلام (در شمال خوزستان)، تمدن جیرفت (در کرمان)، تمدن ساکنان تپه سیلک (در کاشان)، تمدن اورارتو (در آذربایجان)، تپه گیان (در نهاوند) و تمدن کاسی‌ها (در لرستان امروز) ذکر می‌شود. نکتهٔ مهم دیگر شناخت وضع مناطق داخلی ایران در زمان شکل‌گیری و رواج تمدن‌های کهن است. یعنی فهم اینکه در زمان تمدن‌ها و دولت‌های باستانی چون سومر، کلده، اور، بابل، آشور، اورارتو و نظائر آن، وضع این مناطق داخلی فلات ایران، که مجزا از منطقه مستقیم تحت حاکمیت این تمدن‌ها و دولت‌ها بوده‌است، به چه نحوی جریان داشته است؟
ایران پیش از آریاییان
پیش از آریاییان تمدن‌های شهر سوخته (در سیستان)، تمدن ایلام (در شمال خوزستان)، تمدن جیرفت (در کرمان)، تمدن ساکنان تپه سیلک (در کاشان)، تمدن اورارتو (در آذربایجان)، تپه گیان (در نهاوند) و تمدن کاسی‌ها‌ (در كرمانشاه و لرستان) و تپورها در تبرستان (مازندران)در سرزمین ایران بودند. ایلامیان یا عیلامی‌ها از هزاره چهارم پ. م. تا هزاره نخست پ. م.، بر بخش بزرگی از مناطق جنوب غربی پشتهٔ ایران فرمانروایی کردند. به قدرت رسیدن حکومت ایلامیان و قدرت یافتن سلسلهٔ عیلامی پادشاهی اوان در شمال دشت خوزستان مهم‌ترین رویداد سیاسی ایران در هزاره سوم پ. م. است. تا پیش از ورود مادها و پارسها، تاریخ سرزمین ایران منحصر به تاریخ عیلام است.
دانش پژوهشی‌های نوین نشان می دهد که عنصر ایرانی زبان همواره در میان تیره‌های به اصطلاح آسیانیک دخیل بوده اند.[۱]

تحقیقهای مشابه
گذری بر تاریخ پزشکی ایران باستان
10 صفحه - 3000 تومان
گذری بر تاریخ ایران
11 صفحه - 6000 تومان
تاریخچه اعداد - آشنایی با تاریخ ریاضیات
28 صفحه - 10500 تومان
فرش و تاریخ آن
23 صفحه - 9000 تومان
معرفی تاریخ شهر رشت
12 صفحه - 6000 تومان
نقش فراماسونری در تاریخ تحولات معاصر
16 صفحه - 7500 تومان
مطابقه و مقابله در تاریخ جهانگشای جوینی
12 صفحه - 6000 تومان
نقدی بر شرح مشکلات تاریخ جهانگشای جوینی
11 صفحه - 7500 تومان
معماری و تاریخ هنر معماری در بناهای رم باستان فایل بصورت پاورپوینت
35 صفحه - 21000 تومان
معماری و تاریخ هنر معماری در بناهای رم باستان
16 صفحه - 9000 تومان
معماری و تاریخ هنر معماری در بناهای رم باستان فایل بصورت پاورپوینت
25 صفحه - 18000 تومان
معماری و تاریخ هنر معماری در بناهای رم باستان فایل بصورت پاورپوینت
25 صفحه - 18000 تومان
پیدایش تاریخ اداره ثبت در ایران
8 صفحه - 4500 تومان
تعریف تاریخ از نظر بزرگان
21 صفحه - 7500 تومان
اصول و قواعد تاریخ نگاری
10 صفحه - 6000 تومان
تصویر متحرک تاریخ سینما
17 صفحه - 6000 تومان
سره گرایی در تاریخ ادب فارسی
22 صفحه - 4500 تومان
مقایسه نظام سیاسی ایران و ترکیه
21 صفحه - 6000 تومان
نقاشی در ایران قبل از اسلام
15 صفحه - 6000 تومان
استفاده از بادگیر در ایران در سنوات قدیم برای تهویه و خنک کردن هوا
9 صفحه - 3000 تومان
زبانها و گویش های محلی ایران در گذشته تا کنون
33 صفحه - 7500 تومان
فقر در ایران و راهکارهایی برای حل آن
15 صفحه - 4500 تومان
جایگاه ورزش در ایران مصر چین رم باستان
19 صفحه - 6000 تومان
پوشاک مردم ایران قبل از ظهور اسلام و بعد از ظهور اسلام
36 صفحه - 9000 تومان
سازماندهی سیستم کتابخانه ای مارک ایران یا ایران مارک
55 صفحه - 18000 تومان
چشمه های آب گرم نواحی شمال ایران - رامسر
22 صفحه - 7500 تومان
مقایسه رئیس جمهور ایران با رئیس جمهور فرانسه
10 صفحه - 4500 تومان
خلاصه ای از مقایسه کامل بین حقوق اساسی ایران و آلمان
15 صفحه - 6000 تومان
حقوق اساسی ایران و آلمان
76 صفحه - 15000 تومان
بررسی و گذری بر تفاوت قانون اساسی ایران و فرانسه
18 صفحه - 6000 تومان
مقایسه کارکنان ایران و زاپن
11 صفحه - 4500 تومان
انقلاب ایران از نظر میشل فوکو
46 صفحه - 15000 تومان
جایگاه ورزش در ایران باستان
5 صفحه - 4500 تومان
اقتصاد ایران تنگناها و راه حل ها
16 صفحه - 6000 تومان
حضور افغانی ها در ایران ، پیامدها و چالشها
29 صفحه - 10500 تومان
زن در ایران باستان
12 صفحه - 4500 تومان
عوامل مورد استقبال قرار نگرفتن جهانگردی د ایران و مقایسه با کشور مصر
5 صفحه - 3000 تومان
تقسیم بندی نواحی مختلف ایران از نظر زمین شناسی
26 صفحه - 9000 تومان
نحوه محاسبه اصل و فرع پول در بانکهای ایران و بازپرداخت
18 صفحه - 7500 تومان
نرخ بیکاری در ایران و گیلان
14 صفحه - 6000 تومان
در جنگ جهانی اول چه عاملی باعث شد که ایران از حملات محفوظ بماند؟
4 صفحه - 3000 تومان
دعوای بین المللی ایران و عراق
14 صفحه - 6000 تومان
حدود تصرفات ایران در زمان اشکانیان
7 صفحه - 4500 تومان
اپک و نقش ایران در اپک
24 صفحه - 9000 تومان
ویژگیهای معماری ایران در دوره اسلامی
24 صفحه - 9000 تومان
دعوای بین المللی ایران و عراق
21 صفحه - 7500 تومان
بررسی مشکلات و موانع حقوقی زنان در جامعه ایران
23 صفحه - 10500 تومان
تکنولوژی سوپرآلیاژ و میزان کاربرد آن در جهان و ایران
11 صفحه - 6000 تومان
وضعیت اجتماعی زنان در ایران
34 صفحه - 10500 تومان
انجمن رسمی ایران
76 صفحه - 21000 تومان
روند رشد تکنولوژی در آموزش و پرورش ایران در ده سال اخیر
29 صفحه - 10500 تومان
مقایسه کردن ایران با کشورهای دیگر از نظر اقتصادی
7 صفحه - 4500 تومان
احزاب سیاسی در ایران
19 صفحه - 7500 تومان
تاریخچه مخابرات ایران
14 صفحه - 6000 تومان
تاملی بر نظریه های جامعه شناختی مهاجرت و مهاجرات افغانی در ایران
16 صفحه - 7500 تومان
فرهنگ جامعه شناسی ایران
8 صفحه - 4500 تومان
آشنایی با موزه چای ایران واقع در لاهیجان
21 صفحه - 10500 تومان
بررسی مبادلات تجاری میان ایران و چین و راهکارهای اصلاحی
76 صفحه - 24000 تومان
سلجوقیان - بررسی کشورهای ایران و عراق در دوران سلجوقیان
45 صفحه - 21000 تومان
گزارش کار از محل کارآموزی از ایران خودرو
19 صفحه - 10500 تومان
مطالعه و بررسی انتخابات در ایران مطابق با روش تحقیق
21 صفحه - 12000 تومان
انگیزش در مدیران ایران و ژاپن
5 صفحه - 4500 تومان
نقش ایران در کریدور شمال و جنوب
8 صفحه - 4500 تومان
ترجمه مقاله و تحقیق - سنجش اثر بخشی یک سیستم اطلاعات منابع انسانی در شرکت ملی فرآورده های نفتی ایران یک ارزیابی تجربی19
29 صفحه - 39000 تومان
حقوق هسته ای ایران و چالشهای آن
15 صفحه - 6000 تومان
انرژی هسته ای ایران از آغاز تا امروز
17 صفحه - 7500 تومان
جایگاه ایران در خاور میانه در 10 سال گذشته
20 صفحه - 7500 تومان
حقوق هسته ایران و چالشهای آن
15 صفحه - 6000 تومان
شادی در ایران باستان
15 صفحه - 6000 تومان
مقایسه مردم سالاری در قانون اساسی ایران با کشورهای اروپایی
24 صفحه - 9000 تومان
جایگاه ایران در خاور میانه در 10 سال گذشته
26 صفحه - 9000 تومان
و نقش آن در اقتصاد ایران R&D تحقیق و توسعه و
33 صفحه - 15000 تومان
تاریخچه در و پنجره در ایران فایل بصورت پاورپوینت
50 صفحه - 18000 تومان
پروژه بررسی مبادلات تجاری میان ایران و چین و راهکارهای اصلاحی
68 صفحه - 24000 تومان
سینمای جهان - ایران و جایگاه سینما در ارتباط با اقتصاد و سیاست
18 صفحه - 9000 تومان
گزارش کارآموزی مکانیک خودرو در ایران خودرو گزارش عیب و تعمیر ماشینها
35 صفحه - 24000 تومان
سهم ایران در صنعت جهانگردی
14 صفحه - 7500 تومان
ذخایر ارزی ایران و چالش های پیش رو
10 صفحه - 4500 تومان
گل و گیاهان زینتی در ایران فایل بصورت پاورپوینت
12 صفحه - 7500 تومان
مدل اجتماعی و اقتصادی ایران در عصر رضا خان
30 صفحه - 10500 تومان
مقایسه وضعیت ایران و جهان از لحاظ بانکداری الکترونیکی
32 صفحه - 13500 تومان
مقایسه وضعیت ایران و جهان از لحاظ توریسم الکترونیکی
32 صفحه - 13500 تومان
مقایسه وضعیت ایران و جهان از لحاظ تولید سخت افزار
6 صفحه - 4500 تومان
گزارش کارآموزی در ایران خودرو مربوط به مکانیک خودرو
7 صفحه - 6000 تومان
پروژه کارآموزی در پژوهشکده آبزی پروری آبهای داخلی ایران انزلی مربوط به رشته محیط زیست و شیلات
19 صفحه - 9000 تومان
انواع روشهای قیمت گذاری ایران و جهان
18 صفحه - 7500 تومان
نظام آموزشی ایران از ابتدا تا کنون
12 صفحه - 6000 تومان
جامعه شناسی فرهنگی ایران در خصوص بررسی خرده فرهنگ یک شهر
12 صفحه - 6000 تومان
اقتصاد ایران و تحولات آن در 50 سال گذشته
26 صفحه - 10500 تومان
اشتراکات فرهنگی ایران و افغانستان
9 صفحه - 4500 تومان
بررسی نظام آموزش در ایران و چین
8 صفحه - 4500 تومان
مطالعه تطبیقی قوه ی مجریه در ایران و آمریکا
15 صفحه - 7500 تومان
اشتراکهای فرهنگی ایران و ترکیه
10 صفحه - 4500 تومان
بازار یابی در صنعت ایران خودرو
23 صفحه - 10500 تومان
چرا در کشور ایران سرمایه گذاری خارجی صورت نمی گیرد
21 صفحه - 9000 تومان
آشنایی با فوتبال و فوتبال ایران به همراه آمار مسابقات و حضور در مسابقات بین المللی.docx
40 صفحه - 10500 تومان
مشکلات کیفی و کمی آموزش و پرورش ایران در قرن 21
10 صفحه - 6000 تومان
روابط تجاری ایران و ترکیه
9 صفحه - 4500 تومان
ترجمه مقاله و تحقیق - مطالعات بر روی ماهیان آبسنگی در آبهای مرجانی جزایر ایران در خلیج فارس 2
3 صفحه - 3000 تومان
چرا در اقتصاد ایران رکود تورمی رخ می دهد؟
13 صفحه - 7500 تومان
فرق انقلاب ایران با انقلاب الجزایر
9 صفحه - 6000 تومان
انقلاب اسلامی ایران و مبارزه با مدرنیسم
4 صفحه - 4500 تومان
شناخت it و توسعه آن در ایران
10 صفحه - 6000 تومان
چرا نرخ تورم در ایران صعودی است
6 صفحه - 6000 تومان
ساختار سیاسی نوین در عراق و تبعات امنیتی آن در کشورهای ایران و ترکیه از 2003 تا 2010
14 صفحه - 7500 تومان
تعطیلات رسمی در ایران و سایر کشورها
22 صفحه - 9000 تومان
مقایسه تجارت الکترونیک ایران و ژاپن
6 صفحه - 4500 تومان
ویژگیهای تعاونیها در ایران قبل و بعد از انقلاب
19 صفحه - 9000 تومان
بررسی حقوق ارث زنان در ایران و مقایسه آن با جوامع مختلف
46 صفحه - 24000 تومان
شهر نشینی و برنامه ریزی شهری در ایران - ساماندهی فضایی مجله شالکوه رشت فایل بصورت پاورپوینت
35 صفحه - 18000 تومان
بررسی جایگاه و عملکرد بازاریابی در ایران - روش تحقیق
86 صفحه - 54000 تومان
بررسی وضعیت تعاونیها در ایران و چین
18 صفحه - 9000 تومان
تحولات نظام بودجه ریزی ایران
20 صفحه - 15000 تومان
چرا در کشور ایران سرمایه گذاری خارجی صورت نمی گیرد
20 صفحه - 12000 تومان
سهم ایران در تجارت جهانی روش تحقیق
119 صفحه - 45000 تومان
اقتصاد ایران در دوران صفویه
20 صفحه - 10500 تومان
مسئولیت رئیس جمهور ایران در مقایسه به پارلمان فرانسه
39 صفحه - 18000 تومان
بررسی حقوق ارث زنان در ایران و مقایسه آن با ادیان مختلف
47 صفحه - 24000 تومان
تجدید نظر خواهی و فرجام خواهی از قرار بازداشت موقت در حقوق ایران و فرانسه
28 صفحه - 18000 تومان
روابط بین الملل دو کشور ایران و روسیه
19 صفحه - 9000 تومان
سیلست جمهوری اسلامی ایران در رابطه با روابط بین الملل
21 صفحه - 10500 تومان
گزارش کار در ایران خودرو بخش تعمیرات خودرو
27 صفحه - 24000 تومان
کارآموزی ایران خودرو - تعمیرات خودرو
24 صفحه - 24000 تومان
بررسی علل رکود کتابخوانی در ایران و راهکارهای آن - روش تحقیق.docx
17 صفحه - 9000 تومان
روابط بین الملل مقایسه دو کشور ایران و روسیه از نظر فرهنگی.docx
16 صفحه - 7500 تومان
ترجمه مقاله و تحقیق - بازارها ، تاجران و تجارت در ایران باستان
9 صفحه - 27000 تومان
آثار الحاق ایران به سازمان تجارت جهانی بر صنعت بیمه. - روش تحقیقdocx
37 صفحه - 21000 تومان
اوضاع اقتصادی ایران در زمان محمد رضا شاه
30 صفحه - 15000 تومان
اوضاع اقتصادی ایران درزمان مظفرالدین شاه
29 صفحه - 15000 تومان
آیا نظام مالیاتی ایران ، اسلامی است؟
11 صفحه - 9000 تومان
بررسی علل رکود کتابخوانی در ایران و راهکارهای آن - روش تحقیق
17 صفحه - 9000 تومان
پروژه بررسی انرژی هسته ای ایران و فشارها و مخالفت ها ی جامعه بین المللی با آن
42 صفحه - 24000 تومان
تفاوت گردشگری در ایران با کشور دبی
6 صفحه - 6000 تومان
تحلیلی بر انقلاب اسلامی ایران روش تحقیق
16 صفحه - 10500 تومان
مدیریت دولتی در ایران باستان
49 صفحه - 24000 تومان
مقایسه نظام آموزش عالی ایران با آمریکا
11 صفحه - 7500 تومان
نقش ایران در جنگ چهانی اول و دوم
3 صفحه - 4500 تومان
علت عقب ماندگی ایران به نسبت کشورهای غربی با وجود امکانات فراوان
12 صفحه - 7500 تومان
گیاه های ایران و پوشش گیاهی
33 صفحه - 15000 تومان
مقایسه گمرک ایران با گمرک دیگر کشورها
44 صفحه - 21000 تومان
مقایسه بانکداری الکترونیک ایران و اروپا فایل بصورت پاور پوینت
22 صفحه - 15000 تومان
مقایسه بانکداری الکترونیک ایران و اروپا
8 صفحه - 6000 تومان
مقایسه بانکداری الکترونیک ایران و اروپا پاور شود
22 صفحه - 15000 تومان
علت عقب ماندگی ایران به نسبت کشورهای غربی با وجود امکانات فراوان
12 صفحه - 7500 تومان
گیاه های ایران و پوشش گیاهی
33 صفحه - 7500 تومان
مقایسه بانکداری الکترونیک ایران و اروپا
8 صفحه - 4500 تومان
مقایسه گمرک ایران با گمرک دیگر کشورها
44 صفحه - 18000 تومان
اعیاد و جشنهای باستانی استان گیلان چه تاثیری در گردشگری ایران دارد فایل بصورت پاورپوینت
21 صفحه - 12000 تومان
آسیب های امنیتی مرز ایران و آذربایجان
71 صفحه - 30000 تومان
بازاریابی اینترنی در ایران فایل بصورت پاورپوینت
25 صفحه - 15000 تومان
بررسی روابط ایران و ارمنستان
16 صفحه - 9000 تومان
کاراموزی حسابداری شرکت ایران خودرو
44 صفحه - 24000 تومان
کارآموزی نمایندگی ایران خودرو حامدی
13 صفحه - 15000 تومان
گزارش کارآموزی حسابداری در شرکت ایران برک
69 صفحه - 30000 تومان
گزارش کاراموزی پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران بخش معاونت فرهنگی
27 صفحه - 21000 تومان
بررسی مرورزمان درحقوق ایران تحقیق حقوقی روش تحقیق
42 صفحه - 30000 تومان
بررسی ممنوعیت جمع مشاغل در حقوق ایران تحقیق حقوقی روش تحقیق
68 صفحه - 30000 تومان
تفاوت انقلاب اسلامی ایران با دیگر انقلابهای جهان
25 صفحه - 12000 تومان
مجازاتهای سالب حیات در ایران قصاص ، اعدام و قتل تحقیق حقوقی
23 صفحه - 12000 تومان
چشم انداز بازار سرمایه ایران در سال 1404
25 صفحه - 9000 تومان
فساد اداری در ایران با کشورهای اروپایی
8 صفحه - 4500 تومان
فساد اداری در ایران و تطبیق آن با فساد اداری در ایتالیا
10 صفحه - 4500 تومان
ورزش با نگاهی بر ورزش در ایران باستان و تاثیر ورزش
13 صفحه - 4500 تومان
پروژه حسابداری ایران خودرو
53 صفحه - 24000 تومان
تطبیق فساد اداری در ایران و ایتالیا
22 صفحه - 15000 تومان
جایگاه اقتصاد ایران در ا قتصاد بین الملل
23 صفحه - 9000 تومان
جایگاه ایران در کنوانسیون بین المللی حقوق دریاها
40 صفحه - 18000 تومان
فرق بسته بندی در ایران و سایر کشورها
10 صفحه - 4500 تومان
فساد اداری در ایران با کشورهای اروپایی
6 صفحه - 4500 تومان
قاجاق انسان در حقوق ایران و فرانسه
43 صفحه - 21000 تومان
لجستیک در کشورهای توسعه یافته و مقایسه وضعیت ایران با کشورهای منطقه
17 صفحه - 7500 تومان
مزایا و معایب اینترنت برای کاربران ایران پاورپوینت
25 صفحه - 7500 تومان
بررسی کودکان خیابانی در ایران و جهان
21 صفحه - 6000 تومان
بررسی و مقایسه اقتصاد ایران و جهان
20 صفحه - 6000 تومان
مجازات زن در حقوق کیفری ایران و فرانسه
40 صفحه - 18000 تومان
مطالعة تطبیقی مجازات کلاه‏برداری در حقوق ایران و فرانسه
23 صفحه - 12000 تومان
حزب توده ایران و سیاست های آن
17 صفحه - 6000 تومان
دستاوردهای اقتصادی انقلاب اسلامی ایران پاورپوینت
10 صفحه - 6000 تومان
روابط ایران و عربستان
23 صفحه - 7500 تومان
بررسی حسابداری و تاریخچه آن در ایران و جهان
99 صفحه - 36000 تومان
دلایل قطع رابطه ایران با کانادا
17 صفحه - 6000 تومان
بیکاری بررسی بیکاری در ایران پاورپوینت
31 صفحه - 12000 تومان
پروژه مالی بودجه وکنترل بودجه ای در ایران و مقایسه با استانداردهای بین المللی
79 صفحه - 36000 تومان
جایگاه ایران در گردشگری جهان با نگرش خاص به پياده سازي گردشگري الكترونيك در توسعه طرحهای گردشگری روستایی
92 صفحه - 42000 تومان
چشم‌انداز جمهوری اسلامی ایران در افق 1404
21 صفحه - 7500 تومان
عوامل موثر بر افزایش بیکاری در ایران روش تحقیق
31 صفحه - 12000 تومان
گزارش کار در ایران خودرو بخش تعمیرات خودرو انواع پژو و سمند
43 صفحه - 21000 تومان
نقش زن در هشت سال دفاع مقدس ایران پروژه
37 صفحه - 21000 تومان
بررسی قراردادهای پیمانکاری دولتی مناقصه مزایده ایران و فرانسه
16 صفحه - 6000 تومان
عدم حسن همجواری ایران و امارات
21 صفحه - 7500 تومان
نقش آموزش و پرورش در توسعه اقتصادی و اجتماعی کشور ایران روش تحقیق
14 صفحه - 7500 تومان
اصلاحات ساختاری و تحولات اقتصادی در ایران روش تحقیق
40 صفحه - 9000 تومان
بررسی تجارت داخلی و خارجی ایران طی برنامه چهارم توسعه
39 صفحه - 12000 تومان
بررسی تطبیقی اصل خدمات عمومی در ایران و انگلیس و فرانسه روش تحقیق حقوق
46 صفحه - 21000 تومان
بررسی منشور حقوق شهروندی ایران روش تحقیق حقوق
47 صفحه - 21000 تومان
بررسی میزان رفاه مالیات دهندگان در ایران پروژه مالی
51 صفحه - 21000 تومان
سینمای ایران بعد از انقلاب
15 صفحه - 6000 تومان
تفاوت انتخابات ایران و افغانستان
9 صفحه - 3000 تومان
بررسی تعارض سیاستهای بین ایران وامریکا
41 صفحه - 15000 تومان
شرکت ایران خودرو پاورپوینت
26 صفحه - 9000 تومان
شرکت ایران خودرو
30 صفحه - 9000 تومان
مقایسه قوانین اقتصادی ایران و سوئیس پاورپوینت
26 صفحه - 9000 تومان
مقایسه قوانین اقتصادی ایران و سوئیس
26 صفحه - 9000 تومان
تحول در مفهوم تقصیر پزشکی و مصادیق آن در نظام حقوقی ایران و مطالعه تطبیقی در حقوق ایران و فرانسه
26 صفحه - 12000 تومان
زنان و مشاركت سياسي آنان در جهان و ایران در گذشته تا کنون
44 صفحه - 12000 تومان
سیر تاریخی تقنینی تعدد جرم در حقوق ایران با نگاهی تطبیقی به حقوق مصر روش تحقیق
42 صفحه - 15000 تومان
علل کاهش صادرات در ایران روش تحقیق
21 صفحه - 7500 تومان
انقلاب اسلامی چرا در ایران انجام شد و در جای دیگر صورت نگرفت
24 صفحه - 9000 تومان
آموزش پیش دبستانی در کشور ایران و مالزی
4 صفحه - 4500 تومان
بررسی فساد اداری ایران و کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه پاورپوینت
16 صفحه - 7500 تومان
پروژه حسابداری بودجه و کنترل بودجه ای در ایران و مقایسه با استانداردهای بین المللی
117 صفحه - 36000 تومان
تطبیق فساد اداری در ایران با کشورهای اروپایی پاورپوینت
14 صفحه - 12000 تومان
تطبیق فساد اداری در ایران و ایتالیا
122 صفحه - 9000 تومان
تفاوت انقلاب اسلامی ایران با دیگر انقلابهای جهان
24 صفحه - 6000 تومان
حقوق دریاها در کنوانسیون ها - ایران و کنوانسیون1982 حقوق دریاها روش تحقیق و پروژه حقوق
102 صفحه - 45000 تومان
سیاست خارجی عربستان و ترکیه و آمریکا و ایران در بحث سوریه را چگونه می توان تبیین نمود؟
7 صفحه - 4500 تومان
تطبیق فساد اداری در ایران با کشورهای اروپایی پاورپوینت
6 صفحه - 3000 تومان
فساد اداری در ایران و تطبیق آن با فساد اداری در ایتالیا
8 صفحه - 3000 تومان
مقایسه دو کشور از ابعاد مختلف ( ایران - امریکا) اداری مدیریتی
11 صفحه - 4500 تومان
نمایندگی بیمه ایران گزارش کاراموزی
77 صفحه - 45000 تومان
صدور انقلاب و روابط ایران و جنبش های اسلامی در لبنان، افغانستان و پاکستان
27 صفحه - 12000 تومان
صدور انقلاب و روابط ایران وجنبش های اسلامی
21 صفحه - 9000 تومان
قراردادها در حقوق اداری ایران و انگلستان
27 صفحه - 12000 تومان
نکاح با غیر مسلمان در قوانین ایران و فقه امامیه
31 صفحه - 9000 تومان
 • مجری کارهای پژوهشی عمومی، علمی پژوهشی و مروری
 • کارهای آماری و تجزیه و تحلیل داده
 • تحلیل کمی و کیفی
 • انجام کلیه خدمات نگارش، ترجمه تخصصی ، ویرایش مقاله ها و پایان نامه ها
 • انجام رفرنس نویسی استاندارد با نرم افزار EndNote
 • آماده سازی پاورپوینت مربوط به ارائه در جلسات و همایشها
 • Tel : 09120906507 - 09118370377
  Email : tahghighnet@yahoo.com
  Telegram : @tahghighnet
  Instagram : tahghighnetinsta
  www.tahghigh.net
  2022 - 2007