جمعه 27 مهر 1397
بازدید امروز : 4276 نفر

موضوع : بررسی فضا مکان و شرایط لازم برای مرغداری
تحویل در محیط : word

عنوان سفارش :
بررسی فضا مکان و شرایط لازم برای مرغداری
تعداد صفحه :
11
قیمت :
4000 تومان

پيشگفتار:
آبخوري جوجه يكروزه:
دانخوري جوجه يكروزه:
دما ورطوبت در 0-3 هفتگی :
1-روش استفاده از مادر مصنوعي :
فضاي دانخوري مورد نياز:
در مورد آبخوري توجه به نكات زير مهم است:
مديريت خوراك و وزن بدن در 15 – 4 هفتگی :
اعمال رژيم هاي غذايي در دوره پرورش :
تغذيه پيش از تخمگذاري:
تغذيه:
كيفيت دان مصرفي :
كيفيت آب:
ضرورت استفاده از دان کامل به جای آرد ذرت
مصرف آّب حاوی شکر
استفاده از محلول اکلترولیت و مولتی ویتامین
نتیجه گیری
منابع
  پيشگفتار:
عملكرد گله در شرايط و مو قعيتها ي مختلف جغرافيايي و مديريتي متفاوت مي باشد .اطلاعات و آمار ارائه شده در اين راهنما بر اساس عملكرد گله هاي متعدد مادري است كه تحت شرايط محيطي و مديريتي مناسب و مطلوب بدست آمده است و نمي تواند به منزله يك ضمانتنامه تلقي شود. بنابر اين به مشتريان عزيز توصيه مي شود كليه اطلاعات ارائه شده در اين راهنما را با شرايط و موقعيت خود تلفيق نموده سپس مورد استفاده قرار دهند
آبخوري جوجه يكروزه:
در روزهاي ابتداي دوره پرورش از آبخوريهاي دستي 3-2ليتري استفاده شده و هر آبخوري براي 60-50جوجه در نظر گرفته مي شود.
دانخوري جوجه يكروزه:
دانخوري گرد با ارتفاع حدود 4سانتيمتر وقطر 40سانتيمتر مي باشد كه براي هر 100قطعه جوجه يك دانخوري استفاده مي شود ودر صورت كمبود ميتوان از كارتن هاي حمل جوجه استفاده كرد.
توجه :از هفته دوم به بعد بتدريج بايستي با قرار دادن دانخوريهاي اصلي ،دانخوري جوجه يكروزه را جمع آوري نمود.


ترجمه انگلیسی به فارسی سایت تحقیق

برای پیدا کردن ما فقط کافیست «سایت تحقیق» را در گوگل سرچ کنید

ترجمه فارسی به انگلیسی سایت تحقیق
با کلیک روی +۱ ما را در گوگل محبوب کنید

Tel : 09118370377
Email : tahghighnet@yahoo.com
Telegram : @tahghighnet
channel: https://t.me/tahghighchannel
Instagram : tahghighnetinsta
www.tahghigh.net
2018 - 2007