موتور جستجوی پیشرفته مقالات و تحقیقات و ...

موضوع : بررسی رهبری و مدیریت در قران
تحویل در محیط : word

عنوان سفارش :
بررسی رهبری و مدیریت در قران
تعداد صفحه :
34
قیمت :
21000 تومان

فهرست مطالب
مقدمه
مقام قرب خداوند
مدير درون سازماني
امين بودن
قدرت و توان
اميد به آينده
محبت رحيمانه
ولايت در قرآن
برترين نعمت معنوى
امامت، تداوم رسالت
وعده صيانت الهى
نگرانى موسى از جهل مردم
روز نوميدى كافران
نتيجه گیری
منابع و پی نوشت ها :
  مقدمه
از آنجايي که مسأله مديريت يکي از مسائل پر اهميت عصر حاضر مي باشد، دانستن اين نکته که مدير شايسته چه کسي است و بايد چه ويژگي هايي داشته باشد، اهميتي دو چندان پيدا کرده است و رعايت اهليت در انتخاب افراد و واگذاري کارها، از مهمترين مسائل مديريت است، يعني فردي که قرار است مديريت گروهي را بر عهده بگيرد، بايد شايستگي هاي لازم را جهت احراز آن مسئوليت دارا بوده و به اصطلاح اهليت داشته باشد. مطالعه ي آيات قرآن کريم و تأمل در سيره و شيوه رهبري و هدايت انبياء الهي از آدم (ع) تا خاتم پيامبران حضرت محمد(ص) ما را به اين نتيجه مي رساند که سنت الهي چنين است که خداوند هيچ کس را جز بر اساس شايستگي ها و اهليت هاي لازم، مسئوليتي نمي دهد و ما با الگوگيري از اصول و ويژگي هايي که قرآن کريم براي رهبر، و مدير برشمرده است مي توانيم مديراني شايسته براي جامعه اي شايسته انتخاب کنيم و به اين ترتيب مسير رشد و پيشرفت آنرا هموار نماييم.شرايط مختلف و نيازهاي گوناگون انسان ها در عصر حاضر، باعث ظهور و گسترش روزافزون سازمان ها و مؤسسات مختلف شده است و ضرورت وجود اين سازمان ها در اداره شئون زندگي انسان امروزي، بر هيچ کس پوشيده نيست. بديهي است که سازمان ها زماني مي توانند در انجام رسالت و رسيدن به اهداف خود موفق شوند که از مديريتي توانمند و کارآمد برخوردار باشند، زيرا «مديريت» مهمترين عامل تداوم حيات موفق يک سازمان است و نقشي بسيار مهم و حياتي در رشد، بالندگي و پيشرفت سازمان، بر عهده دارد.با توجه به اهميت مديريت در جهان معاصر، هر يک از صاحبنظران سعي کرده اند که تعاريف بهتر و جامع تري را براي آن ارائه دهند و شايد بر اين تعريف اتفاق نظر داشته باشند که:
«مديريت عبارت است از دانش و هنر به کار گيري منابع سازماني (انساني، مالي، فيزيک و اطلاعاتي) براي دستيابي به اهداف سازمان، به شيوه مطلوب».
در منابع ديني، اهميت، مديريت و مديران شايسته چه در سطح خرد و چه در سطح کلان جامعه، بسيار مورد توجه قرار گرفته است. پيامبر اکرم (ص) ضرورت مديريت در سطح خرد و کوچک را چنين بيان مي فرمايند: «إذا کان ثلاثه في سفرٍ فليؤمّروا أحدهم»؛ هنگامي که سه نفر در سفر بودند، بايد از يک نفرشان، فرمان ببرند و اميرمؤمنان علي (ع) نيز در روايتي ضرورت مديريت در سطح کلان جامعه را چنين بيان مي فرمايند: «لابدّ للناس من أمير برّ أو فاجرٍ»؛ (نهج البلاغه، خطبه 40) چاره اي نيست براي مردم که امير(مديري) داشته باشند، خواه نيکوکار باشد و خواه تبهکار.بنابراين براي هر مجموعه اي جهت انجام هر کاري، وجود مدير ضروري است. اما کارهاي مهم و حساس، وجود مديران توانمندي را مي طلبد که اهميت و حساسيت کارها آنها را مغلوب نسازد و از هر نظر آمادگي رويارويي با انواع پديده ها و چالش ها را در خود ايجاد کرده باشند.اساساً يکي از مهمترين عوامل رشد و پيشرفت کشورها به کارگيري مديران شايسته اي است که با استفاده ي مناسب و بهينه از امکانات، مسير ترقي و تعالي را هموار مي کنند و در زماني کوتاه، دستاوردهاي حيرت انگيزي را به ارمغان مي آورند؛ مديراني که با بهره گيري از علم و هنر مديريت و استمداد از پروردگار خويش، تمام توان خود را به کار گرفته و چشم به موهبت ها و عطاي مادي آن نمي دوزند؛ آنان مديريت خويش را امانتي الهي مي دانند و فکر خيانت به آن را نيز از ذهن خود نمي گذرانند؛ خود را مسئول منابع و امکانات مي دانند و در استفاده از آنها نهايت دقت را مي کنند؛ خود را برتر و والاتر از مجموعه ي تحت امر خويش نمي دانند

تحقیقهای مشابه
کار آماری بررسی بررسی سبک رهبری بر رفتار شهروندی سازمانی
12 صفحه - 105000 تومان
کار آماری بررسی سبک رهبری - رهبری عملگرا و خودکارآمدی
10 صفحه - 105000 تومان
ارزیابی فاصله قدرت و رهبری تحول آفرین بررسی سازمانهای چند ملیتی در تایوان-پاور
20 صفحه - 18000 تومان
پایان نامه جهت اخذ کارشناسی مدیریت صنعتی بررسی سیستم برنامه مواد و تولید در شرکت لامپ پارس شهاب
90 صفحه - 45000 تومان
پروژه بررسی نقش انگیزش در بهبود اثر بخشی کارکنان رشته مدیریت صنعتی
50 صفحه - 75000 تومان
پایان نامه کارشناسی مدیریت صنعتی بررسی نقش انگیزش در بهبود اثر بخشی کارکنان
49 صفحه - 90000 تومان
تحلیل و بررسی کامل مساله مدیریت آموزشی
118 صفحه - 1500 تومان
پروژه مدیریت صنعتی به عنوان بررسی بخش تعمیرات و نگهداری سیستم های تغذیه نیرو در شرکت مخابرات
81 صفحه - 54000 تومان
پروژه بررسی رابطه سرمایه اجتماعی وبه طور اخص وجود اعتماد اجتماعی در اصلاحات ، توسعه و رشد اقتصادی رشته مدیریت صنعتی
191 صفحه - 75000 تومان
پروژه رشته مدیریت صنعتی بررسی بخش تعمیرات و نگهداری سیستم های تغذیه نیرو در شرکت مخابرات
75 صفحه - 45000 تومان
یک بررسی موردی پیرامون اجرای مدیریت دانش در بخش بانکی
16 صفحه - 7500 تومان
یک بررسی موردی پیرامون اجرای مدیریت دانش در بخش بانکی
16 صفحه - 7500 تومان
ترجمه مقاله و تحقیق - بررسی روش های بین¬المللی مدیریت منابع انسانی، در موسسات کوچک و متوسط چینی 14
26 صفحه - 46800 تومان
پروژه رشته کشاورزی بررسی نماتد مولد زخم ریشه چای و راه‌ کارهای عملی مدیریت مبارزه با آن
23 صفحه - 18000 تومان
ترجمه مقاله و تحقیق - بررسی تئوری مدیریت شرکت – شانس های موفقیت در بیولوژی اجتماعی و دگر خواهی متقابل 25
37 صفحه - 36000 تومان
ترجمه مقاله و تحقیق - مدیریت استعداد استراتژیک - یک بررسی و اهداف مورد بحث تحقیق 24
33 صفحه - 27000 تومان
پروژه مدیریت بازرگانی بررسی تاثیر روابط روانی کارکنان بر کارایی آنان در سازمان
73 صفحه - 54000 تومان
پروژه مدیریت صنعتی و بازرگانی بررسی تاثیر بسته بندی و تنوع مواد غذایی پرفروش مواد غذایی در شرکت زمزم رشت
100 صفحه - 54000 تومان
پروژه رشته مدیریت صنعتی بررسی کارخانه ریسندگی بافندگی
90 صفحه - 54000 تومان
پروژه رشته مدیریت صنعتی بررسی نقش کارکنان پارس خزر
70 صفحه - 45000 تومان
پروژه رشته مدیریت صنعتی بررسی ساخت ماکارونی
39 صفحه - 36000 تومان
پرسشنامه بررسی نگرش کشاورزان نسبت به مشارکت در در مدیریت شبکه ی آبیاری و زهکشی
4 صفحه - 9000 تومان
پرسشنامه جهت بررسی موانع و محدودیت های مدرسه محوری یا مدیریت مبتنی بر مدرسه
2 صفحه - 9000 تومان
پروژه رشته مدیریت صنعتی ـ بررسی نقش کارکنان پارس خزر
68 صفحه - 54000 تومان
پروژه رشته مدیریت بازرگانی بررسی تولید کارخانه پارس خزر
88 صفحه - 54000 تومان
پروژه رشته مدیریت صنعتی بررسی نقش انگیزش در بهبود اثر بخشی کارکنان پارس خزر
72 صفحه - 54000 تومان
کار آماری بررسی پیاده سازی سیستم مدیریت کیفیت iso در افزایش بهره وری کارکنان
25 صفحه - 105000 تومان
کار آماری بررسی شناسایی تأثیرگذاری مدیریت روابط مشتری بر کیفیت عملکرد بانک سرمایه
17 صفحه - 105000 تومان
کار آماری بررسی حمایت مدیریت از کارافرینی
50 صفحه - 120000 تومان
کار آماری بررسی تاثیر مدیریت تغییر بر خلاقیت و نواوری
25 صفحه - 135000 تومان
پایان نامه کارشناسی مدیریت بازرگانی بررسی نقش انگیزش در بهبود اثر بخشی کارکنان
132 صفحه - 60000 تومان
پروژه رشته مدیریت دولتی بررسی تاثیر تعهد سازمانی برعملکرد سازمان ها
88 صفحه - 48000 تومان
پروژه رشته مدیریت بازرگانی بررسی فرش در ایران
99 صفحه - 60000 تومان
پروژه مدیریت صنعتی - بازرگانی بررسی وضعیت زعفران و صادرات آن
84 صفحه - 48000 تومان
پروژه مدیریت بازرگانی بررسی عوامل موثر بر انگیزش شغلی کارکنان آموزش و پرورش
92 صفحه - 45000 تومان
پروژه مدیریت بررسی ابعاد مدیریت ارتباط با مشتری بر رضایت مشتریان بانک ملی استان گیلان همراه با جامعه آماری و پرسشنامه
91 صفحه - 60000 تومان
ترجمه مقاله و تحقیق - تمرکز بر جریان مالی زنجیره های تامین : یک بررسی تجربی از مدیریت زنجیره ی تامین مالی
17 صفحه - 51000 تومان
ترجمه مقاله و تحقیق - مدیریت ریسک زنجیره ی تامین در بحران های مالی- یک رویکرد بررسی موردی چندگانه
15 صفحه - 45000 تومان
پروژه بررسی تاثیر مدیریت مشارکتی بر رضایت شغلی کارکنان همراه با جامعه آماری و پرسشنامه و ضمایم آماری
67 صفحه - 42000 تومان
پروژه بررسی اثرات جنسیت بر الگوی مدیریت منابع انسانی در بانک همراه با جامعه آماری و پرسشنامه
72 صفحه - 45000 تومان
شناخت و بررسی عملکرد مدیریت سوانح در کشور مصر
35 صفحه - 9000 تومان
پروژه رشته مدیریت بررسی تاثیر برند بر وفاداری مشتری همراه با کار آماری و پرسشنامه و تجزیه و تحلیل داده ها
71 صفحه - 42000 تومان
پروژه مدیریت بازرگانی بررسی صادرات غیر نفتی قبل و بعد از اقلاب
88 صفحه - 60000 تومان
پروژه مدیریت بازرگانی بررسی فرش در ایران، کلیاتی در خصوص فرش، صادرات، تولید فرش
99 صفحه - 75000 تومان
پروژه مدیریت بررسی سازمان نظام صنفی رایانه ای استان گیلان
54 صفحه - 30000 تومان
پروژه مدیریت بررسی عملکرد اتحادیه صنف درودگران شهرستان رشت
23 صفحه - 30000 تومان
پروژه کارشناسی مدیریت بررسی ابعاد مدیریت ارتباط با مشتری بر رضایت مشتریان بانک ملی همراه با پرسشنامه و تجزیه تحلیل آمار
93 صفحه - 60000 تومان
پرسشنامه مدیریت پروژه، بررسی و تایید حیطه و قلمرو پروژه (Robert K.Wysocki) (روبرت و ویسوکی)
1 صفحه - 1500 تومان
پرسشنامه بررسی فرهنگ مدیریت دانش (Nick Forster) (نیک فورستر)
6 صفحه - 1500 تومان
مقام رهبری و مدیریت در ایران
11 صفحه - 1000 تومان
پیرامون ذهنیت های مدیریت و رهبری در یک سازمان
13 صفحه - 1500 تومان
ترجمه مقاله و تحقیق - مدیریت کارآمد از طریق مدیریت به وسیله¬ی فرایند و رهبری 11
6 صفحه - 18000 تومان
بررسی رهبری و مدیریت در قران
34 صفحه - 21000 تومان
پروژه مدیریت صنعتی بازرگانی رابطه بین سبک رهبری با رضایت شغلی کارکنان در اداره کل سازمان فنی و حرفه ای
52 صفحه - 36000 تومان
پروژه مدیریت صنعتی رابطه بین سبک رهبری با رضایت شغلی کارکنان در اداره کل سازمان فنی و حرفه ای استان گیلان
62 صفحه - 60000 تومان
استانداردهای مدیران مدرسه - مدیریت و رهبری سازمانی
5 صفحه - 1500 تومان
 • مجری کارهای پژوهشی عمومی، علمی پژوهشی و مروری
 • کارهای آماری و تجزیه و تحلیل داده
 • تحلیل کمی و کیفی
 • انجام کلیه خدمات نگارش، ترجمه تخصصی ، ویرایش مقاله ها و پایان نامه ها
 • انجام رفرنس نویسی استاندارد با نرم افزار EndNote
 • آماده سازی پاورپوینت مربوط به ارائه در جلسات و همایشها
 • Tel : 09120906507 - 09118370377
  Email : tahghighnet@yahoo.com
  Telegram : @tahghighnet
  Instagram : tahghighnetinsta
  www.tahghigh.net
  2022 - 2007