چهارشنبه 25 مهر 1397
بازدید امروز : 4471 نفر

موضوع : مرتع و مرتعداری
تحویل در محیط : word

عنوان سفارش :
مرتع و مرتعداری
تعداد صفحه :
54
قیمت :
6000 تومان

فهرست مطالب
مقدمه
تاريخچه
مرتع Range
تعاريف:
تاريخچه ی استفاده از مراتع
انواع مراتع:
انواع مرتع بر اساس نحوه ی رويش و استقرار گياه:
مرتع طبيعى
مرتع مصنوعی
انواع مرتع بر اساس نوع پوشش گياهى:
مرتع مشجر
مرتع غيرمشجر
انواع مرتع براساس فصل بهره بردارى
مراتع قشلاقى
مراتع ييلاقى
مراتع میانبند:
انواع مرتع براساس دامهای مصرف کننده
انواع مراتع بر اساس عوارض طبيعي يا شكل زمين
انواع مرتع براساس توليد و مرغوبيت علوفه
سطح مراتع دنيا
سطح مراتع ايران
اهميت مراتع
ارزش اقتصادی مراتع
پوشش گياهي مراتع
طبقه بندي گياهان مرتعي
گياهان آوندي
گياهان خانواده گندميان
گياهان خانواده ی لگومينه
گياهان مرتعي ديگر خانواده ها
پراكنش گیاهان مرتعي
فلور خزري (هيركاني )
موقعيت جغرافيايي
اقليم
پوشش گياهي منطقه
فلور بلوچ
فلور ايران توراني
الف – فلور نيمه صحرائي
ب – فلور استپي
ج- فلور نيمه استپي
د- فلور جنگلي خشك
ه- فلور كوههاي بلند و مرتفع
مصارف گياهان مرتعي
مصرف كنندگان توليدات مرتعي
وضعيت مراتع ايران
علل تخريب و انهدام مراتع
عوامل غير طبيعي مؤثر در تخريب مراتع( تأثير اقدامات انساني)
رابطه ی دام و مرتع
پراكنش دام در مرتع
عوامل مؤثر در پراكنش دام
اثر چرا بر گياهان
مراحل سير قهقرايي مرتع در اثر چراي شديد دام
اثرات چراي زودرس و چراي شديد در تخريب خاك
شايستگي مرتع
طبقه بندي شايستگي مرتع
خصوصيات كيفي علوفه
درجات خوش خوراكي
نگاهي كلي به مسائل و مشكلات مراتع ايران
مرتعداري
تعاريف
برنامه هاي اصلاحي و احيايي مراتع شامل
برنامه هاي مديريتي مراتع
برنامه هاي مدون بهره برداري
وظيفه ی بهره برداران و مجريان در اجراي طرح
وظيفه و تعهدات دولت در اجراي طرح
اثرات اجراي طرح هاي مرتعداري
منابع
  مقدمه
بيش از نيمي از مساحت كشور ايران را مراتع تشكيل مي دهد. مرتع به عنوان بستر تحولات اقتصادي و اجتماعي ايلات و عشاير ايران از اهميت ويژه اي برخوردار است. زيرا منبع توليد گوشت، لبنيات، پشم و ساير فرآورده هاي دامي است. همچنين بخشي از گياهان صنعتي و دارويي از اين منبع خدادادي به دست مي آيد.اما متاسفانه بسياري از مراتع كشور به علت تخريب بیش از حد با بحراني عميق مواجه شده اند و ادامه ی اين روند كشور ما را با مشكلات بسياري مانند: سيل هاي مخرب، كم آبی، طوفان، شنهاي روان، آلودگي محيط زيست، خشكسالي و قطحي رو به رو خواهد كرد. از این رو شناخت اين بخش به طور قطع تأثير تعيين كننده اي بر تنظيم و اجراي برنامه هايي كه نتيجه ی آن ها تداوم حيات جانداران وابسته به مراتع در ترازهاي متفاوت و تنوع زيستي است، خواهد داشت.اميد است اين مقاله بتواند سهمي در بهتر شناساندن اين بستر حيات داشته باشد و موجب گردد كه عزيزان هر چه بيشتر براي اصلاح و حفظ اين منبع عظيم الهي كوشا باشند.


ترجمه انگلیسی به فارسی سایت تحقیق

برای پیدا کردن ما فقط کافیست «سایت تحقیق» را در گوگل سرچ کنید

ترجمه فارسی به انگلیسی سایت تحقیق
با کلیک روی +۱ ما را در گوگل محبوب کنید

Tel : 09118370377
Email : tahghighnet@yahoo.com
Telegram : @tahghighnet
channel: https://t.me/tahghighchannel
Instagram : tahghighnetinsta
www.tahghigh.net
2018 - 2007