موتور جستجوی پیشرفته مقالات و تحقیقات و ...

موضوع : مرتع و مرتعداری
تحویل در محیط : word

عنوان سفارش :
مرتع و مرتعداری
تعداد صفحه :
54
قیمت :
18000 تومان

فهرست مطالب
مقدمه
تاريخچه
مرتع Range
تعاريف:
تاريخچه ی استفاده از مراتع
انواع مراتع:
انواع مرتع بر اساس نحوه ی رويش و استقرار گياه:
مرتع طبيعى
مرتع مصنوعی
انواع مرتع بر اساس نوع پوشش گياهى:
مرتع مشجر
مرتع غيرمشجر
انواع مرتع براساس فصل بهره بردارى
مراتع قشلاقى
مراتع ييلاقى
مراتع میانبند:
انواع مرتع براساس دامهای مصرف کننده
انواع مراتع بر اساس عوارض طبيعي يا شكل زمين
انواع مرتع براساس توليد و مرغوبيت علوفه
سطح مراتع دنيا
سطح مراتع ايران
اهميت مراتع
ارزش اقتصادی مراتع
پوشش گياهي مراتع
طبقه بندي گياهان مرتعي
گياهان آوندي
گياهان خانواده گندميان
گياهان خانواده ی لگومينه
گياهان مرتعي ديگر خانواده ها
پراكنش گیاهان مرتعي
فلور خزري (هيركاني )
موقعيت جغرافيايي
اقليم
پوشش گياهي منطقه
فلور بلوچ
فلور ايران توراني
الف – فلور نيمه صحرائي
ب – فلور استپي
ج- فلور نيمه استپي
د- فلور جنگلي خشك
ه- فلور كوههاي بلند و مرتفع
مصارف گياهان مرتعي
مصرف كنندگان توليدات مرتعي
وضعيت مراتع ايران
علل تخريب و انهدام مراتع
عوامل غير طبيعي مؤثر در تخريب مراتع( تأثير اقدامات انساني)
رابطه ی دام و مرتع
پراكنش دام در مرتع
عوامل مؤثر در پراكنش دام
اثر چرا بر گياهان
مراحل سير قهقرايي مرتع در اثر چراي شديد دام
اثرات چراي زودرس و چراي شديد در تخريب خاك
شايستگي مرتع
طبقه بندي شايستگي مرتع
خصوصيات كيفي علوفه
درجات خوش خوراكي
نگاهي كلي به مسائل و مشكلات مراتع ايران
مرتعداري
تعاريف
برنامه هاي اصلاحي و احيايي مراتع شامل
برنامه هاي مديريتي مراتع
برنامه هاي مدون بهره برداري
وظيفه ی بهره برداران و مجريان در اجراي طرح
وظيفه و تعهدات دولت در اجراي طرح
اثرات اجراي طرح هاي مرتعداري
منابع
  مقدمه
بيش از نيمي از مساحت كشور ايران را مراتع تشكيل مي دهد. مرتع به عنوان بستر تحولات اقتصادي و اجتماعي ايلات و عشاير ايران از اهميت ويژه اي برخوردار است. زيرا منبع توليد گوشت، لبنيات، پشم و ساير فرآورده هاي دامي است. همچنين بخشي از گياهان صنعتي و دارويي از اين منبع خدادادي به دست مي آيد.اما متاسفانه بسياري از مراتع كشور به علت تخريب بیش از حد با بحراني عميق مواجه شده اند و ادامه ی اين روند كشور ما را با مشكلات بسياري مانند: سيل هاي مخرب، كم آبی، طوفان، شنهاي روان، آلودگي محيط زيست، خشكسالي و قطحي رو به رو خواهد كرد. از این رو شناخت اين بخش به طور قطع تأثير تعيين كننده اي بر تنظيم و اجراي برنامه هايي كه نتيجه ی آن ها تداوم حيات جانداران وابسته به مراتع در ترازهاي متفاوت و تنوع زيستي است، خواهد داشت.اميد است اين مقاله بتواند سهمي در بهتر شناساندن اين بستر حيات داشته باشد و موجب گردد كه عزيزان هر چه بيشتر براي اصلاح و حفظ اين منبع عظيم الهي كوشا باشند.

 • مجری کارهای پژوهشی عمومی، علمی پژوهشی و مروری
 • کارهای آماری و تجزیه و تحلیل داده
 • تحلیل کمی و کیفی
 • انجام کلیه خدمات نگارش، ترجمه تخصصی ، ویرایش مقاله ها و پایان نامه ها
 • انجام رفرنس نویسی استاندارد با نرم افزار EndNote
 • آماده سازی پاورپوینت مربوط به ارائه در جلسات و همایشها
 • Tel : 09120906507 - 09118370377
  Email : tahghighnet@yahoo.com
  Telegram : @tahghighnet
  Instagram : tahghighnetinsta
  www.tahghigh.net
  2022 - 2007