موتور جستجوی پیشرفته مقالات و تحقیقات و ...

موضوع : فقر و بزهکاری
تحویل در محیط : word

عنوان سفارش :
فقر و بزهکاری
تعداد صفحه :
19
قیمت :
9000 تومان

فهرست مطالب
عنوان
مقدمه
علل و عوامل موثر در بزهكاری
فقر مادی:
نگاهی به تاثیر معضل فقر در بزهکاری جوانان
افسردگی، سرخوردگی و...
جوانان و شعارهای رنگارنگ
فقر و بزهکاری
دو عنصر آسيب‌ساز
نيازهاي مادي
فقر هميشه بزه نمي‌آورد
نتيجه‌گيري
پيشنهادات و راه‌كارها
منابع
  مقدمه
جامعه شناسان، «بزهکاری» را به عنوان شيوه رفتاري كه بر خلاف وفاق جامعه است در نظر گرفته وآن را به عدم همنوايي با يك هنجار يا مجموعه‌هايي از هنجارهايي كه مورد قبول اكثريت اعضاي يك جامعه واقع شده است تعريف نموده و اصطلاح بزهكاريرا هنگامي به كار مي‌برند كه عاملين چنين شيوه رفتاري افراد زير سن قانوني باشند جرمرفتار انحرافي است كه توسط افرادي انجام مي‌شود كه به سن قانوني رسيده‌اند. بنابراين، اهميت بزهكاري جوانان و تفكيك آن از جرم به دليل اينكه بزهكاري اشكال جديدي از انحرافات اجتماعي نظير فرار از خانه و مدرسه و تخريب اموال دولتي و خصوصي است نمي‌باشد، بلكه ارتكاب «رفتار بزهكارانه» بوسيله جوانانتحت تأثير عوامل خاصي است كه با دلايل و انگيزه‌هاي بزرگسالان از ارتكاب «رفتار جنايي»متفاوت است. در تبيين رفتار بزهكارانه عوامل خانوادگي همواره مورد توجه نظريه‌هاي جامعه شناسي انحرافات نظير نظريه كنترل اجتماعي و نظريه فرهنگ فقر بوده است . انگيزه جوانان در انجام رفتار بزهكارانه ممكن است طغيان واعتراض نسبت به ارزش‌هاي خانوادگي و شكاف زياد بين اعضاي آن و احساسات و اميال آني كه از ويژگي‌هاي فرهنگ فقر حاكم بر خانواده است باشد. عدم مسئوليت‌پذيري جوانان به علت حمايت‌هاي قيم مآبانه و سلطه گرايانه والدين از فرزندان، بي‌تفاوتي بيش از حد خانواده‌ها نسبت به فرزندان يا سخت‌گيري بيش از حد آنها، نامناسب بودن و عدم كارآيي كوشش‌هاي والدين در جامعه‌پذيري فرزندان، هويت سازي فرزندان با والديني كه گاهي مرتكب رفتار انحرافي مي‌شوند، آشفتگي‌هاي موجود در روابط خانوادگي و فضاي عاطفي سرد درون خانواده و وابستگي فرزندان تنها به يكي از والدين، بويژه وابستگي آنها به مادر ازعوامل خانوادگي مؤثر بر رفتار بزهكارانه است. بسياري از اين عوامل از مظاهر فرهنگ فقر مي‌باشدكه درمناطق حاشيه‌نشين كلان شهرها مشاهده مي‌شود .

 • مجری کارهای پژوهشی عمومی، علمی پژوهشی و مروری
 • کارهای آماری و تجزیه و تحلیل داده
 • تحلیل کمی و کیفی
 • انجام کلیه خدمات نگارش، ترجمه تخصصی ، ویرایش مقاله ها و پایان نامه ها
 • انجام رفرنس نویسی استاندارد با نرم افزار EndNote
 • آماده سازی پاورپوینت مربوط به ارائه در جلسات و همایشها
 • Tel : 09120906507 - 09118370377
  Email : tahghighnet@yahoo.com
  Telegram : @tahghighnet
  Instagram : tahghighnetinsta
  www.tahghigh.net
  2022 - 2007