سه شنبه 28 آذر 1397
بازدید امروز : 624 نفر

موضوع : شعر منوچهر آتشی و جایگاه اسطوره در آن
تحویل در محیط : word

عنوان سفارش :
شعر منوچهر آتشی و جایگاه اسطوره در آن
تعداد صفحه :
19
قیمت :
2500 تومان

مقدمه
اسطوره‏ها بخشی از فرهنگ و تاریخ مشترک هرقومی است و در میان ملل مختلف جهان از اهمیت خاصی برخوردار است.اسطوره در عادی‏ترین معنای خود داستانی است درباره‏ی یک‏ خدا یا یک موجود ماوراء الطبیعی دیگر و گاه موضوع آن انسانی خداگونه یا فرمانروایی است که‏ تباری ملکوتی دارد.مجموعه‏ای از اسطوره‏های سنتی یک فرهنگ خاص،اساطیر آن فرهنگ را می‏سازند.این اساطیر توصیف‏ها و تبیین‏هایی درباره‏ی منشاء جهان به دست می‏دهند و به شیوه‏ی‏ خاص خود توضیح می‏دهند که چرا جهان دگرگون شده و چرا برخی وقایع رخ داده‏اند.هر اسطوره‏ای کارکرد تبیینی و توضیحی خود را با ارجاع به خدایان و سایر موجودات‏ ماوراء الطبیعی انجام می‏دهد(مکاریک،1385:34).محمد مختاری درباره‏ی کارکرد اسطوره در اخلاق و اجتماع بشری می‏نویسد«همچنان‏که اسطوره بیانگر برخوردهای انسانی در جامعه است، نمودار اندیشه‏ی آدمی نسبت به کل هستی که محیطهای اجتماعی را در بر می‏گیرد نیز هست. این منشأ اجتماعی-طبیعی و نمود فوق طبیعی و خصلت انسانی سبب می‏شود که رمزهای‏ اخلاقی مکمل رمزهای فوق طبیعی اسطوره شود و اسطوره مفهوم اخلاقی زندگی را از رهگذر پیکارها و زندگی قهرمانان اجتماعی و دینی عرضه دارد و گرایش‏های هنری بشر را نسبت به‏ واقعیت هستی بازتاب کند»(مختاری،1369:33-32).
  فهرست مطالب
عنوان
نگاهی به اسطوره‏های ایرانی در شعر معاصر
نگاهی گذرا به اسطوره‏های ایرانی در شعر شفیعی کدکنی
اسطوره در شعر منوچهر آتشی
الف)تصویر مبهمی از مرگ به صورت همزاد شاعر که عمری همراه او بوده است:
ب)زشتی و حقارت حاکم بر جهان:
ج)به هم ریختن اوضاع جهان و قدرت یافتن دغل‏کاران و دروغ‏گویان:
د)تقدیر و جبر حاکم بر زندگی انسان‏ها:
نتیجه
منابع


ترجمه انگلیسی به فارسی سایت تحقیق

برای پیدا کردن ما فقط کافیست «سایت تحقیق» را در گوگل سرچ کنید

ترجمه فارسی به انگلیسی سایت تحقیق
صحافی پایان نامه رساله مقاله کتاب سایت تحقیق
با کلیک روی +۱ ما را در گوگل محبوب کنید

Tel : 09118370377
Email : tahghighnet@yahoo.com
Telegram : @tahghighnet
channel: https://t.me/tahghighchannel
Instagram : tahghighnetinsta
www.tahghigh.net
2018 - 2007