موتور جستجوی پیشرفته مقالات و تحقیقات و ...

موضوع : شعر منوچهر آتشی و جایگاه اسطوره در آن
تحویل در محیط : word

عنوان سفارش :
شعر منوچهر آتشی و جایگاه اسطوره در آن
تعداد صفحه :
19
قیمت :
7500 تومان

مقدمه
اسطوره‏ها بخشی از فرهنگ و تاریخ مشترک هرقومی است و در میان ملل مختلف جهان از اهمیت خاصی برخوردار است.اسطوره در عادی‏ترین معنای خود داستانی است درباره‏ی یک‏ خدا یا یک موجود ماوراء الطبیعی دیگر و گاه موضوع آن انسانی خداگونه یا فرمانروایی است که‏ تباری ملکوتی دارد.مجموعه‏ای از اسطوره‏های سنتی یک فرهنگ خاص،اساطیر آن فرهنگ را می‏سازند.این اساطیر توصیف‏ها و تبیین‏هایی درباره‏ی منشاء جهان به دست می‏دهند و به شیوه‏ی‏ خاص خود توضیح می‏دهند که چرا جهان دگرگون شده و چرا برخی وقایع رخ داده‏اند.هر اسطوره‏ای کارکرد تبیینی و توضیحی خود را با ارجاع به خدایان و سایر موجودات‏ ماوراء الطبیعی انجام می‏دهد(مکاریک،1385:34).محمد مختاری درباره‏ی کارکرد اسطوره در اخلاق و اجتماع بشری می‏نویسد«همچنان‏که اسطوره بیانگر برخوردهای انسانی در جامعه است، نمودار اندیشه‏ی آدمی نسبت به کل هستی که محیطهای اجتماعی را در بر می‏گیرد نیز هست. این منشأ اجتماعی-طبیعی و نمود فوق طبیعی و خصلت انسانی سبب می‏شود که رمزهای‏ اخلاقی مکمل رمزهای فوق طبیعی اسطوره شود و اسطوره مفهوم اخلاقی زندگی را از رهگذر پیکارها و زندگی قهرمانان اجتماعی و دینی عرضه دارد و گرایش‏های هنری بشر را نسبت به‏ واقعیت هستی بازتاب کند»(مختاری،1369:33-32).
  فهرست مطالب
عنوان
نگاهی به اسطوره‏های ایرانی در شعر معاصر
نگاهی گذرا به اسطوره‏های ایرانی در شعر شفیعی کدکنی
اسطوره در شعر منوچهر آتشی
الف)تصویر مبهمی از مرگ به صورت همزاد شاعر که عمری همراه او بوده است:
ب)زشتی و حقارت حاکم بر جهان:
ج)به هم ریختن اوضاع جهان و قدرت یافتن دغل‏کاران و دروغ‏گویان:
د)تقدیر و جبر حاکم بر زندگی انسان‏ها:
نتیجه
منابع

 • مجری کارهای پژوهشی عمومی، علمی پژوهشی و مروری
 • کارهای آماری و تجزیه و تحلیل داده
 • تحلیل کمی و کیفی
 • انجام کلیه خدمات نگارش، ترجمه تخصصی ، ویرایش مقاله ها و پایان نامه ها
 • انجام رفرنس نویسی استاندارد با نرم افزار EndNote
 • آماده سازی پاورپوینت مربوط به ارائه در جلسات و همایشها
 • Tel : 09120906507 - 09118370377
  Email : tahghighnet@yahoo.com
  Telegram : @tahghighnet
  Instagram : tahghighnetinsta
  www.tahghigh.net
  2021 - 2007