سه شنبه 28 آذر 1397
بازدید امروز : 537 نفر

موضوع : پتانسیل تخریب لایه ازن چیست
تحویل در محیط : word

عنوان سفارش :
پتانسیل تخریب لایه ازن چیست
تعداد صفحه :
25
قیمت :
2500 تومان

مقدمه
لایهاوزوندر قسمت شمالی زمین در سال 1980میلادی بین 15 تا20 درصد کاهش پیدا کردهاست. برای رفع این مشکل جمعی از بهترین متخصصانزمینشناسیهر سال برای تحقیق و جستجو دور یکدیگر جمع می‌شوند. در سال 1992 پروکتیلمونترال درباره لایه اوزون مطالعه و تحقیقی داشت که فهمید بزرگ شدن سوراخ لایهاوزون بستگی بهآلودگیهواو تولید مواد سمّی دارد. در همان سال سازمان ملل متحد و حفاظت از محیط زیستبرنامه‌ای را طرّاحی کرد که این برنامه جهت محافظت و حمایت از محیط زیست و مخصوصالایه اوزون به نام برنامه UNEP طراحیکرد، که این برنامه جهت جلوگیری از تولید مواد سمّی و مواد شیمیایی آلوده کنندهاست. مولکولهایاکسیژن (O2) به اکسیژن اتمیک (O) تبدیل می‌شوند. اکسیژن اتمیک بهسرعت بامو لکولهایبیشتری ترکیب شده و به شکل اوزونمی‌شود. آن پوشش حرارتی که در سطح بالا رشد کرده و سلامتی لایه اوزون را به خطرانداخته است و این مورد باعث شده است که اگراستراتوسفرنباشد ما نتوانیم بدون آن زنده بمانیم.


ترجمه انگلیسی به فارسی سایت تحقیق

برای پیدا کردن ما فقط کافیست «سایت تحقیق» را در گوگل سرچ کنید

ترجمه فارسی به انگلیسی سایت تحقیق
صحافی پایان نامه رساله مقاله کتاب سایت تحقیق
با کلیک روی +۱ ما را در گوگل محبوب کنید

Tel : 09118370377
Email : tahghighnet@yahoo.com
Telegram : @tahghighnet
channel: https://t.me/tahghighchannel
Instagram : tahghighnetinsta
www.tahghigh.net
2018 - 2007