موتور جستجوی پیشرفته مقالات و تحقیقات و ...

موضوع : پتانسیل تخریب لایه ازن چیست
تحویل در محیط : word

عنوان سفارش :
پتانسیل تخریب لایه ازن چیست
تعداد صفحه :
25
قیمت :
10500 تومان

مقدمه
لایهاوزوندر قسمت شمالی زمین در سال 1980میلادی بین 15 تا20 درصد کاهش پیدا کردهاست. برای رفع این مشکل جمعی از بهترین متخصصانزمینشناسیهر سال برای تحقیق و جستجو دور یکدیگر جمع می‌شوند. در سال 1992 پروکتیلمونترال درباره لایه اوزون مطالعه و تحقیقی داشت که فهمید بزرگ شدن سوراخ لایهاوزون بستگی بهآلودگیهواو تولید مواد سمّی دارد. در همان سال سازمان ملل متحد و حفاظت از محیط زیستبرنامه‌ای را طرّاحی کرد که این برنامه جهت محافظت و حمایت از محیط زیست و مخصوصالایه اوزون به نام برنامه UNEP طراحیکرد، که این برنامه جهت جلوگیری از تولید مواد سمّی و مواد شیمیایی آلوده کنندهاست. مولکولهایاکسیژن (O2) به اکسیژن اتمیک (O) تبدیل می‌شوند. اکسیژن اتمیک بهسرعت بامو لکولهایبیشتری ترکیب شده و به شکل اوزونمی‌شود. آن پوشش حرارتی که در سطح بالا رشد کرده و سلامتی لایه اوزون را به خطرانداخته است و این مورد باعث شده است که اگراستراتوسفرنباشد ما نتوانیم بدون آن زنده بمانیم.

 • مجری کارهای پژوهشی عمومی، علمی پژوهشی و مروری
 • کارهای آماری و تجزیه و تحلیل داده
 • تحلیل کمی و کیفی
 • انجام کلیه خدمات نگارش، ترجمه تخصصی ، ویرایش مقاله ها و پایان نامه ها
 • انجام رفرنس نویسی استاندارد با نرم افزار EndNote
 • آماده سازی پاورپوینت مربوط به ارائه در جلسات و همایشها
 • Tel : 09120906507 - 09118370377
  Email : tahghighnet@yahoo.com
  Telegram : @tahghighnet
  Instagram : tahghighnetinsta
  www.tahghigh.net
  2021 - 2007