موتور جستجوی پیشرفته مقالات و تحقیقات و ...

موضوع : اوضاع اقتصادی اردبیل در زمان صفویه
تحویل در محیط : word

عنوان سفارش :
اوضاع اقتصادی اردبیل در زمان صفویه
تعداد صفحه :
21
قیمت :
12000 تومان

فهرست
مقدمه 4
مدخل 5
صفویان 6
معماریو بازار اردبیل در دوره صفوی 13
زمینه سیاسی 14
کمیت و توزیع بناها 15
سبک 15
آبادانى و شکوفایى اقتصادى در عهد صفوى 16
رونق اقتصادی در عهد شاه عباس اول 18
منابع 21
  مقدمه
اردبیل یکی از پرآوازه ترین نقاط این سرزمین جاویدان است که گرچه امروزه در گوشۀ دورافتادۀ میهن عزیزمان ایران واقع شده، امّا در طول تاریخ بسیار طولانی خود، غالبا در مرکز دایرۀ سیاست و اقتصاد روز کشور قرار داشته و دفعات متعدّد حتّی مسیر تاریخ ایران را دگرگون ساخته است اشتهار و اهمیّت اردبیل تنها از آن جهت نیست که چند تن از پادشاهان ایران آن شهر را قرارگاه خود ساختند، بلکه از آن لحاظ است که سر حلقۀ فرقۀ صفویّه، شیخ صفی‌الدّین، از این جا برخاست و در همین جا به خاک سپرده شد.
با ظهور شیخ صفی الدّین و خاندان صفوی، اردبیل اعتبار ویژه ای یافت، به طوری که این شهر در زمان تیمور، دارالارشاد و در زمان سلاطین صفوی با عنوان دارالامان از جایگاه خاصّ سیاسی، اجتماعی و فرهنگی برخوردار گردید. حکومت صفوی بسیاری از هرج و مرج ها را که در ایران وجود داشت، برانداخت و یک حکومت دینی و مذهبی را پایه گذاری کرد که به گفتۀ بسیاری از کارشناسان تاریخ، تشکیل دولت یکی از مهم ترین وقایع تاریخ ایران به شمار می آید. واژۀ اردبيل واژه‌اي اوستايي است که از دو کلمۀ آرتا ( مقدّس) و ويل (شهر) به معني شهر مقدّس ترکيب شده است. وسعت اين شهرستان 3810 کيلومتر مربّع است و چهرۀ عمومي شهرستان اردبيل متأثّر از ارتفاعات کوهستان هاي سبلان، تالش و بزغوش است که اين عوامل طبيعي سبب محصور شدن آن شده اند. اردبيل از مناطق با اهميّت ايران به شمار مي آيد و داراي آثار و ابنیّۀ تاريخي و جاذبه هاي طبيعي بسيار زيادي است.

 • مجری کارهای پژوهشی عمومی، علمی پژوهشی و مروری
 • کارهای آماری و تجزیه و تحلیل داده
 • تحلیل کمی و کیفی
 • انجام کلیه خدمات نگارش، ترجمه تخصصی ، ویرایش مقاله ها و پایان نامه ها
 • انجام رفرنس نویسی استاندارد با نرم افزار EndNote
 • آماده سازی پاورپوینت مربوط به ارائه در جلسات و همایشها
 • Tel : 09120906507 - 09118370377
  Email : tahghighnet@yahoo.com
  Telegram : @tahghighnet
  Instagram : tahghighnetinsta
  www.tahghigh.net
  2022 - 2007