سه شنبه 1 آبان 1397
بازدید امروز : 7702 نفر

موضوع : الفاظ در فقه
تحویل در محیط : word

عنوان سفارش :
الفاظ در فقه
تعداد صفحه :
23
قیمت :
5000 تومان

فهرست مطالب
عنوان صفحه
چکیده 3
مقدمه 3
راه‌های تشخیص ظاهر لفظ 4
وضع لفظ 4
قرینه خاص یا عام 4
تبادر 4
اجراى اصول لفظى مرادى 5
منشأ حجیت ظواهر الفاظ 5
ظواهر الفاظ: 5
منظور از قول لغوی چیست؟ توضیح دهید. 6
اقوال علماء علم اصول فقه در بیان حجیت یا عدم حجیت اقوال علماء اهل لغت را بیان کنید. 6
دلایل موافقین با حجیت قول لغویون را بنویسید. 7
دلایل مخالفین با حجیت قول لغوی را بیان کنید. 7
نظر مرحوم مظفر پیرامون پذیرش و حجیت قول لغوی چیست؟ 8
منظور از حجیت ظواهر چیست؟ توضیح دهید. 9
منظور از ظن فعلی به وفاق چیست؟ توضیح دهید. 10
عقیده مرحوم مظفر پیرامون ظن فعلی به وفاق چیست؟ توضیح دهید. 11
منظور از عدم ظن به خلاف چیست؟ توضیح دهید. 11
نظر و عقیده ی مرحوم مظفر پیرامون عدم ظن به خلاف در مراد متکلم را توضیح دهید. 12
نظر شیـخ انصاری و آخـوند خراسانی پیرامون اثبات حجـیت ظواهر و ادله ی ایشـان در این مـورد را بیان نمـایید. 13
نظر مرحوم مظفر (ره) پیرامون اثبات حجیت ظواهر و ادله ی ایشان در این مورد را بیان نمایید. 13
منظور از مقصودین بالافهام چیسـت و آیا ظهـور لفظ برای غیر مقصـودین بالافهام حجـت هست یا نه؟ توضیح دهید. 15
هدف از نفی حجیت ظهور نسبت به غیر مقصودین بالافهام چیست؟ 16
نظر علماء اخباری شیعه پیرامون حجیت ظواهر کتاب الله بر غیر معصومین (ع) را بنویسید. 17
پاسخ علامه مظفر به عقیده ی اخباریان چیست؟ توضیح دهید. 18
دلایل مرحوم مظفر در رد عقیده ی اخباریان را بنویسید. 19
نتیجه گیری 21
منابع 23
  چکیده
معانى به دست آمده از ظهور الفاظ ، ظاهر الفاظ نامیده می‌شود که وضع لفظ ، قرینه خاص یا قرینه عام ، تبادر و اجرای اصول لفظی مرادی از راه‌های تشخیص ظاهر لفظ می‌باشد.
مقدمه
هر گاه لفظى سبب ظن ـ در نوع عقلا ـ به معنایى شود، آن معنا را " معناى ظاهر " آن لفظ می‌گویند؛ بنابراین، ظواهر الفاظ یعنى معناهایى که الفاظ در آنها ظهور دارد.


ترجمه انگلیسی به فارسی سایت تحقیق

برای پیدا کردن ما فقط کافیست «سایت تحقیق» را در گوگل سرچ کنید

ترجمه فارسی به انگلیسی سایت تحقیق
با کلیک روی +۱ ما را در گوگل محبوب کنید

Tel : 09118370377
Email : tahghighnet@yahoo.com
Telegram : @tahghighnet
channel: https://t.me/tahghighchannel
Instagram : tahghighnetinsta
www.tahghigh.net
2018 - 2007