یکشنبه 4 تیر 1396
بازدید امروز : 2601 نفر
موتور جستجوی سایت نیازمندیهای دانشجویی موتور جستجوی پیشرفته مقالات و تحقیقات و ...
تلگرام سایت تحقیق

موضوع : اخلاق در پژوهش
تحویل در محیط : word

ابتدا هزینه سفارش را از طریق پرداخت آنلاین بانک ملت و یا پرداخت آنلاین بانک ملی و یا انتقال به شماره کارت 6037991813769019 بانک ملی به نام سید علیرضا هاشمی و یا واریز به شماره حساب 0102834007003 ملی بنام سید علیرضا هاشمی و با داشتن شماره فیش واریزی اقدام به سفارش کنید.
عنوان سفارش :
اخلاق در پژوهش
تعداد صفحه :
18
قیمت :
3000 تومان
جهت سفارش اینجا کلیک کنید

چکیده 5
کلید واژه 5
مقدمه 5
تاریخچه اخلاق در پژوهش 6
تحلیل مفهومی اخلاق پژوهش 6
اخلاق 7
اخلاق حرفه‏ای 7
پژوهش 8
تعامل اخلاق و پژوهش 8
ضرورت جهت‏گیری اخلاقی در فرایند پژوهش 8
روی‏آوردهای عمده در اخلاق پژوهش 9
خاستگاه مسائل اخلاقی در پژوهش 10
اصول اخلاقی در فرایند پژوهش 12
اخلاق مرتبط با پژوهشگر 14
رفتارهاي شایسته 14
مسؤولیت حرفهاي 14
امانتداري 14
شهامت 14
پرداختن به مسائل ضروري جامعه 14
حقیقت جویی 15
نشاط 15
درك و فهم قوانین، سیاستها و مقررات 15
پاسخگویی 15
رفتارهاي ناشایست 15
نتیجه گیری 16
منابع فارسی 17
منابع لاتین 18
  چکیده
اخلاق پژوهش، شاخه ای از اخلاق حرفه ای است و به اصول اخلاقی ای که پژوهش را از آغاز تا پایان کار هدایت می کنند،می پردازد و این پژوهش می تواند در هر زمینه ای باشد.اخلاق پژوهش دو روی‏آوردِ فردگرایانه و سازمان‏نگر دارد. در روی‏آوردِ نخست بر مسئولیت‏های پژوهشگر به عنوان شخصیت حقیقی تأکید می‏شود و در روی‏آوردِ دوم بر مسؤلیت‏های اخلاقی مؤسسه‏های پژوهشی تأکید می‏گردد. مسائل اخلاقی در تعارض فرایند پژوهش با حقوق افراد مرتبط بروز می‏کنند و خاستگاه آن عبارت است از: ماهیت مساله پژوهش، مکان، روش و شرکت کنندگان.اخلاق، خوي ها و ويژگي هاي دروني انسان است كه منشأ رفتار انسان ها بوده و عميق ترين نفوذ و اثر را در حوزه رفتار آدمي دارد. اما اخلاق حرفه اي اصول كلي تر اخلاق در فضاي خاص حرفه اي را بيان مي نمايد. اخلاق در حقيقت شاخه اي از حكمت عملي است. حكمت عملي دانشي است كه درباره افعال اختياري و تحت قدرت انسان گفت و گو مي نمايد كه كدام فعل و عمل شايسته تحقيق وانجام دادن است و كدام فعل و عمل چنين شايستگي را ندارد .
کلید واژه: فرایند پژوهش، اخلاق پژوهش، اصول اخلاقی، منشور اخلاق.
مقدمه
اخلاق پژوهش شاخه‏ای از اخلاق حرفه‏ای است که به بررسی مسائل اخلاقی در حرفه پژوهش می‏پردازد. شناخت حدود و ثغور این شاخه از اخلاق حرفه‏ای که مسأله تحقیق حاضر است، در گرو تحلیل مفاهیم و مؤلفه‏های آن است. پژوهش، گامی است که پژوهشگر براي شفاف کردن مسألهاي مبهم بر میدارد تا پاسخ دقیق و منطقی براي حل آن پیدا کند .پژوهش علمی، علاوه بر آن که بهعنوان جستجوي محض دانش، ارزشمند است، فعالیتی ضروري و حیاتی است که به منظور فهم و درك ما از جهان، شرایط مادي، زندگی اجتماعی و سعادت و خیرمان انجام می شود و با آن که قرار است به حل مشکلات بزرگی که بشر با آن روبه- روست (مانند تهدید به جنگ هستهاي، تخریب محیط زیست، پراکندگی و توزیع نامتوازن منابع زمینی ) کمک کند، در عین حال،احتمال دارد مشکلات بشر را حادتر کرده، به آنها دامن بزند؛ چرا که پژوهش، اگر به درستی هدایت نشود و در مسیر توسعه معنوي و رشد اخلاق نباشد، عامل تخریب و نابودي به شمار می رود. از آن جا که پژوهشگران با تولیدات علمی، اختراعات و اکتشافات خود در محیط پیرامون دخل و تصرف مینمایند، آشنایی آنها با اصول اخلاقی در پژوهش ضروري به نظر میرسد. در این راستا، اخلاق پژوهش ، که شاخهاي از اخلاق حرفهاي است، سعی دارد به بررسی مسائل اخلاقی در پژوهش بپردازد و در این زمینه، به اصول اخلاقیاي اشاره دارد که پژوهش را از ابتدا تا پایان و سپس در مراحل انتشار نتایج و پس از آن، هدایت میکنند.


ترجمه انگلیسی به فارسی سایت تحقیق

برای پیدا کردن ما فقط کافیست «سایت تحقیق» را در گوگل سرچ کنید

ترجمه فارسی به انگلیسی سایت تحقیق
با کلیک روی +۱ ما را در گوگل محبوب کنید

شماره پاسخگوی سایت : 09118370377
Email : tahghighnet@yahoo.com
www.tahghigh.net 2007 - 2017