موتور جستجوی پیشرفته مقالات و تحقیقات و ...

موضوع : سیستم فایل - بلاک بندی
تحویل در محیط : word

عنوان سفارش :
سیستم فایل - بلاک بندی.doc
تعداد صفحه :
25
قیمت :
12000 تومان

تعاریف اولیه :
نوع موجودیت :
به فرد، شیء، پدیده یا مفهومی که می خواهیم در مورد آن «اطلاع» داشته باشیم، موجودیت گفته می شود.
محیط عملیاتی :
به محیطی که در رابطه با آن می خواهیم یک سری داده ها را ذخیره، بازیابی و پردازش کنیم محیط عملیاتی یا «خرد جهان واقع» گفته می شود.
فیلد:
مکان ذخیره شدن یک واحد معنایی ( semantic data unit ) یا یک فقره اطلاع را فیلد گویند. فیلد کوچکترین واحد اطلاع در فایل است که معنایی منطقی دارد. واحد معنایی داده ، حالت اتوماتیک یا تجزیه ناپذیری دارد. طول فیلد می تواند یک کاراکتر یا حتی یک بیت باشد.
اطلاع :
هر صفت خاصه از دو مؤلفه تشکیل شده است: یکی اسم صفت خاصه و دیگری مقدار صفت خاصه.
به مجموعه این دو مؤلفه «اطلاع» گفته می شود.
مثال :
«نام خانوادگی» صفت خاصه و «عظیمی» مقدار صفت خاصه است. حال عبارت زیر یک اطلاع است.
عظیمی=نام خانوادگی
رکورد :
رکورد را از 3 جنبه می توان بررسی کرد : 1- رکورد در سطح انتزاعی ( Abstractive ) ، 2- رکورد در سطح کاربر ( سطح منطقی ) ، 3- رکورد در سطح فیزیکی ( محیط ذخیره سازی )
1- رکورد در سطح انتزاعی ( Abstractive )
در سطح انتزاعی، رکورد را مستقل از جنبه های نمایشی آن بصورت کلی می بینیم. مثلاً می گوییم برای موجودیت دانشجو صفات خاصه نام، فامیلی و معدل را می خواهیم . رکورد در این سطح یک شیء انتزاعی است.
۲- رکورد منطقی ( Logical Record ) :
در این سطح رکورد از دیدگاه برنامه نویس مشخص می شود. و به این دلیل به آن رکورد برنامه ساز هم می گویند. به عبارتی دیگر رکورد منطقی مجموعه ای از تعدادی فیلد است که دارای ساختار مشخص و مبتنی بر طرحی خاص و نامدار می باشد.
دو طرح کلی برای ساختار رکورد داریم : 1- طرح با قالب ثابت مکان ( Fixed Positional ) ، 2- طرح با قالب غیر ثابت مکان ( Non Fixed - Non Positional )
1- در نوع ثابت مکان, مکان هر فیلد در رکورد ثابت بوده و بنابراین نیازی به ذخیره سازی اسم صفت خاصه در مقدار آن نیست. در این ساختار معمولاً تعداد فیلدها و طول هر کدام از آنها در تمام نمونه های رکورد ثابت است.

تحقیقهای مشابه
مقایسه سیستم عامل ویندوز و سیستم عامل لینوکس فایل بصورت پاور پوینت
31 صفحه - 15000 تومان
طراحی یک سیستم پشتیبانی به منظور عملیات نگهداری کانتینرها در پایانه های کانتینری فایل بصورت پاورپوینت
18 صفحه - 12000 تومان
کاربرد شبکه های عصبی در شناسایی و مدلسازی سیستم ها فایل بصورت پاورپوینت
44 صفحه - 18000 تومان
نمودارهای مربوط به طراحی سیستم کتاب فروشی آنلاین فایل بصورت پاورپوینت
13 صفحه - 15000 تومان
پیاده سازی سیستم ویدئو کنفرانس همراه با نمودار ها و دیاگرام های مربوطه فایل بصورت پاورپوینت
28 صفحه - 36000 تومان
ترجمه مقاله و تحقیق - طرح طبقه بندی ژنومی برای سیستم های اطلاعات مدیریت زنجیره ی تأمین
16 صفحه - 48000 تومان
ترجمه مقاله و تحقیق - طراحی یک روش جست و جوی پراکنده برای مشکلات زمان بندی یک گروه چند – ضابطه ایی در یک سیستم تولیدی المانی
9 صفحه - 27000 تومان
استفاده از سیستم های مدیریت دانش : طبقه بندی استراتژی های SME
11 صفحه - 33000 تومان
سیستم فایل - بلاک بندی
24 صفحه - 9000 تومان
سیستم فایل - بلاک بندی.doc
25 صفحه - 12000 تومان
بودجه بندی فایل به صورت پاورپوینت
30 صفحه - 13500 تومان
بودجه بندی فایل به صورت پاورپوینت
31 صفحه - 12000 تومان
دانه بندی خاک فایل بصورت پاورپوینت
33 صفحه - 12000 تومان
آرماتور بندی فایل بصورت پاورپوینت
24 صفحه - 12000 تومان
 • مجری کارهای پژوهشی عمومی، علمی پژوهشی و مروری
 • کارهای آماری و تجزیه و تحلیل داده
 • تحلیل کمی و کیفی
 • انجام کلیه خدمات نگارش، ترجمه تخصصی ، ویرایش مقاله ها و پایان نامه ها
 • انجام رفرنس نویسی استاندارد با نرم افزار EndNote
 • آماده سازی پاورپوینت مربوط به ارائه در جلسات و همایشها
 • Tel : 09120906507 - 09118370377
  Email : tahghighnet@yahoo.com
  Telegram : @tahghighnet
  Instagram : tahghighnetinsta
  www.tahghigh.net
  2022 - 2007