چهارشنبه 3 خرداد 1396
بازدید امروز : 5765 نفر
موتور جستجوی سایت نیازمندیهای دانشجویی موتور جستجوی پیشرفته مقالات و تحقیقات و ...
تلگرام سایت تحقیق

موضوع : سیستم فایل - بلاک بندی
تحویل در محیط : word

ابتدا هزینه سفارش را از طریق پرداخت آنلاین بانک ملت و یا پرداخت آنلاین بانک ملی و یا انتقال به شماره کارت 6037991813769019 بانک ملی به نام سید علیرضا هاشمی و یا واریز به شماره حساب 0102834007003 ملی بنام سید علیرضا هاشمی و با داشتن شماره فیش واریزی اقدام به سفارش کنید.
عنوان سفارش :
سیستم فایل - بلاک بندی.doc
تعداد صفحه :
25
قیمت :
4000 تومان
جهت سفارش اینجا کلیک کنید

تعاریف اولیه :
نوع موجودیت :
به فرد، شیء، پدیده یا مفهومی که می خواهیم در مورد آن «اطلاع» داشته باشیم، موجودیت گفته می شود.
محیط عملیاتی :
به محیطی که در رابطه با آن می خواهیم یک سری داده ها را ذخیره، بازیابی و پردازش کنیم محیط عملیاتی یا «خرد جهان واقع» گفته می شود.
فیلد:
مکان ذخیره شدن یک واحد معنایی ( semantic data unit ) یا یک فقره اطلاع را فیلد گویند. فیلد کوچکترین واحد اطلاع در فایل است که معنایی منطقی دارد. واحد معنایی داده ، حالت اتوماتیک یا تجزیه ناپذیری دارد. طول فیلد می تواند یک کاراکتر یا حتی یک بیت باشد.
اطلاع :
هر صفت خاصه از دو مؤلفه تشکیل شده است: یکی اسم صفت خاصه و دیگری مقدار صفت خاصه.
به مجموعه این دو مؤلفه «اطلاع» گفته می شود.
مثال :
«نام خانوادگی» صفت خاصه و «عظیمی» مقدار صفت خاصه است. حال عبارت زیر یک اطلاع است.
عظیمی=نام خانوادگی
رکورد :
رکورد را از 3 جنبه می توان بررسی کرد : 1- رکورد در سطح انتزاعی ( Abstractive ) ، 2- رکورد در سطح کاربر ( سطح منطقی ) ، 3- رکورد در سطح فیزیکی ( محیط ذخیره سازی )
1- رکورد در سطح انتزاعی ( Abstractive )
در سطح انتزاعی، رکورد را مستقل از جنبه های نمایشی آن بصورت کلی می بینیم. مثلاً می گوییم برای موجودیت دانشجو صفات خاصه نام، فامیلی و معدل را می خواهیم . رکورد در این سطح یک شیء انتزاعی است.
۲- رکورد منطقی ( Logical Record ) :
در این سطح رکورد از دیدگاه برنامه نویس مشخص می شود. و به این دلیل به آن رکورد برنامه ساز هم می گویند. به عبارتی دیگر رکورد منطقی مجموعه ای از تعدادی فیلد است که دارای ساختار مشخص و مبتنی بر طرحی خاص و نامدار می باشد.
دو طرح کلی برای ساختار رکورد داریم : 1- طرح با قالب ثابت مکان ( Fixed Positional ) ، 2- طرح با قالب غیر ثابت مکان ( Non Fixed - Non Positional )
1- در نوع ثابت مکان, مکان هر فیلد در رکورد ثابت بوده و بنابراین نیازی به ذخیره سازی اسم صفت خاصه در مقدار آن نیست. در این ساختار معمولاً تعداد فیلدها و طول هر کدام از آنها در تمام نمونه های رکورد ثابت است.

با کلیک روی +۱ ما را در گوگل محبوب کنید

شماره پاسخگوی سایت : 09118370377
Email : tahghighnet@yahoo.com
www.tahghigh.net 2007 - 2017