موتور جستجوی پیشرفته مقالات و تحقیقات و ...

موضوع : ریسک حمل و نقل دریایی
تحویل در محیط : word

عنوان سفارش :
ریسک حمل و نقل دریایی.docx
تعداد صفحه :
5
قیمت :
4500 تومان

بیمه نامه دریائیMarine Insurance Policy :
بیمه نامه دریائی در بدو پیدایش صرفاً به منظور پوشاندن خطرات حاصله از ناحیه دزدان دریائی . آتش سوزی در بین راه بوده است . ولی امروزه اغلب خطراتی را که کالا در اثنای سفر دریائی و همچنین در حین حمل ونقل خشکی پس از خاتمه سفر دریا با آن روبروست میپوشاند ، در بیمه نامه دریائی کلیة خطرات و خساراتی که بیمه گر متهعد به جبران آن بتقصیل ذکر می گردد .بیمه دریائی خسارات تصادفی و غیرقابل پیش بینی را می پوشاند ، مانند خطرات ناشی از دریا که مفهوم آن خسارات ناشی از سفر دریا می باشد و هرگونه خسارت و نقصانی که احیاناً در دریا حادث شود . مثلاً خسارت ناشی از توقیف کشتی در دریا شامل بیمه دریائی نمی شود . ولی چنانچه ناشی از تصادم اتفاقی کشتی با کشتی دیگر باشد شامل پوشش بیمه خواهد بود . همچنین خسارت حاصل از آتش سوزی حادث در دریا ، به دریا ریختن اضطراری کالا به منظور نجات کشتی Jettison و دیگر خساراتیکه شامل خطرات عمومی Average GeneraI می باشد توسط بیمه دریائی پوشیده است به شرطیکه به دریا کلا به علت فساد و عیب ذاتی کالا نباشد .
خساراتی که در ریسک دریائی تحتً پوشش قرار می گیرد :
باید توجه داشت که فقط خطرات و خساراتیکه جنبه اتفاقی و غیر قابل پیش بینی دارد در تحت بیمه نامه دریائی پوشیده است ، لذا ، خساراتیکه ناشی از فرسودگی طبیعی کشتی و یا کالا و عیب ذاتی کالا مثلاً کرم خوردگی در خشکبار ، زنگ زدن در تیر آهن باشد شامل پوشش بیمه نمی باشد ، بنابراین خسارات وارده به دو طبقه مشخص تقسیم می شود .
1-خسارات عمدی که ممکن است از روی حسن نیت و بمنظور حفظ کشتی و جلوگیری از غرق شدن آن حادث شده باشد مانند ریختن کالا به دریا JettsonJ به منظور سبک کردن کشتی در مواقع طوفان که در این صورت تابع مقررات Average eneraI Gخواهد بود .
2-خسارات غیر عمدی که در اثر حوادث اتفاقی و غیر قابل پیش بینی به وجود آید بشرح زیر می باشد:
الف ) زیانهای حاصل از دریا : این خسارات شامل کلیه خطراتی می گردد که در اثر سفر دریا حاصل می شود مانند: تصادم کشتی با کشتی دیگر یا به گل نشستن و غرق شدن کشتی .

تحقیقهای مشابه
مدیریت ریسک بیمه حمل و نقل دریایی
24 صفحه - 12000 تومان
آسيب هاي حمل و نقل ناشی از ناآشنايي با مقررات بين المللي
11 صفحه - 7500 تومان
انواع قوانين و مقررات حمل و نقل دريايي
17 صفحه - 7500 تومان
بررسي مسائل و مشكلات حمل و نقل داخلي
13 صفحه - 6000 تومان
چالش های حمل و نقل کالاهای خطرناک در مجتمع بندری شهید رجائی
14 صفحه - 6000 تومان
تاثیر حمل و نقل بر صنعت گردشگری
22 صفحه - 7500 تومان
سیستم حمل و نقل هوشمند در بنادرفایل بصورت پاورپوینت its
17 صفحه - 9000 تومان
بیمه حمل و نقل هوایی
23 صفحه - 7500 تومان
ریسک حمل و نقل دریایی.docx
5 صفحه - 4500 تومان
ترجمه مقاله و تحقیق - یک پژوهش تجربی درباره تاثیرات شرایط اجرایی و بازاری بر روی کارایی بندر حمل و نقل کانتینری کالا و ارزیابی آن 29
10 صفحه - 30000 تومان
کارآموزی در سازمان حمل و نقل و ترافیک شهر رشت
14 صفحه - 9000 تومان
مسئولیت خسارات وارده بر اشخاص و کالا در حمل و نقل بین المللی هوائی جقوقی
45 صفحه - 21000 تومان
نقش حمل و نقل جاده ای در توسعه گردشگری شهر رشت
139 صفحه - 36000 تومان
 • مجری کارهای پژوهشی عمومی، علمی پژوهشی و مروری
 • کارهای آماری و تجزیه و تحلیل داده
 • تحلیل کمی و کیفی
 • انجام کلیه خدمات نگارش، ترجمه تخصصی ، ویرایش مقاله ها و پایان نامه ها
 • انجام رفرنس نویسی استاندارد با نرم افزار EndNote
 • آماده سازی پاورپوینت مربوط به ارائه در جلسات و همایشها
 • Tel : 09120906507 - 09118370377
  Email : tahghighnet@yahoo.com
  Telegram : @tahghighnet
  Instagram : tahghighnetinsta
  www.tahghigh.net
  2021 - 2007