موتور جستجوی پیشرفته مقالات و تحقیقات و ...

موضوع : جداسازی پروتئین ها
تحویل در محیط : word

عنوان سفارش :
جداسازی پروتئین ها.docx
تعداد صفحه :
21
قیمت :
10500 تومان

مقدمه
جداسازي مولکولي در فناوري‌هاي مختلفي همچون شناسايي عوامل بيماري‌زا و توالي‌سنجي DNA اهميت بسيار بالايي دارد. حساسيت روش‌هاي فعلي که براي اين کار استفاده مي‌شوند، براي تشخيص بسياري از پروتئين‌ها که مي‌توانند نشانگرهاي زيستي بيماري‌هاي مختلف باشند، کافي نيست.
حال ديويد اينگليس و همکارانش در دانشکده فيزيک دانشگاه مک‌کوآري روش جديدي براي افزايش حساسيت جداسازي مولکولي ابداع کرده‌اند. در اين روش جديد از تمرکز گراديان رسانايي (conductivity Gradient focusin g براي تغليظ و جداسازي همزمان پروتئين‌ها استفاده شده است. فرايند تغليظ و جداسازي در يک کانال عميق به عمق 120 نانومتر و توسط يک ميدان الکتريکي صورت مي‌گيرد؛ اين کانال يک نمک پايدار و يک گراديان رسانايي را حمايت مي‌کند. نتايج حاصل نشان مي‌دهند که مي‌توان پروتئين‌ها را با اين روش تا حد
شناسايي تغليظ کرد.در اين کار نشان داده شده است که يک نانوکانال ساده که به محلول‌هاي شيميايي مختلف متصل است، مي‌تواند يک گراديان غلظتي پايدار و قوي ميان اين محلول‌ها ايجاد کند. سپس مي‌توان از اين گراديان غلظتي براي جداسازي و تغليظ انتخابي بهره برد. اين فرايندها قبلاً در سامانه‌هايي اجرا شده‌اند که گراديان غلظتي را با روش‌هاي بسيار پيچيده‌تري ايجاد مي کنند.
اينگليس مي‌گويد: «ايده اصلي کار ما اين است که با قرار دادن مولکول‌ها در يک نانوکانال و ايجاد يک گراديان غلظتي مي‌توان اين گراديان را بسط داده و بدين ترتيب مولکول‌ها را از هم جدا کرده و تغليظ نمود. به‌علاوه، ما به‌جاي تکيه بر قطبش غلظتي، از يک نانوکانال که دو ميکروکانال با رسانايي بالا و پايين را به‌هم وصل مي‌کند، بهره برديم تا يک گراديان ميدان الکتريکي را به سيستم اعمال نماييم».

تحقیقهای مشابه
 • مجری کارهای پژوهشی عمومی، علمی پژوهشی و مروری
 • کارهای آماری و تجزیه و تحلیل داده
 • تحلیل کمی و کیفی
 • انجام کلیه خدمات نگارش، ترجمه تخصصی ، ویرایش مقاله ها و پایان نامه ها
 • انجام رفرنس نویسی استاندارد با نرم افزار EndNote
 • آماده سازی پاورپوینت مربوط به ارائه در جلسات و همایشها
 • Tel : 09120906507 - 09118370377
  Email : tahghighnet@yahoo.com
  Telegram : @tahghighnet
  Instagram : tahghighnetinsta
  www.tahghigh.net
  2021 - 2007