شنبه 3 تیر 1396
بازدید امروز : 3941 نفر
موتور جستجوی سایت نیازمندیهای دانشجویی موتور جستجوی پیشرفته مقالات و تحقیقات و ...
تلگرام سایت تحقیق

موضوع : برنامه ریزی طراحی مدرسه محوری
تحویل در محیط : word

ابتدا هزینه سفارش را از طریق پرداخت آنلاین بانک ملت و یا پرداخت آنلاین بانک ملی و یا انتقال به شماره کارت 6037991813769019 بانک ملی به نام سید علیرضا هاشمی و یا واریز به شماره حساب 0102834007003 ملی بنام سید علیرضا هاشمی و با داشتن شماره فیش واریزی اقدام به سفارش کنید.
عنوان سفارش :
برنامه ریزی طراحی مدرسه محوری.docx
تعداد صفحه :
21
قیمت :
3000 تومان
جهت سفارش اینجا کلیک کنید

فهرست مطالب
چکیده
مقدمه
هدفهای این پژوهش
تجزیه و تحلیل موضوع
مدل عوامل یا متغیرهای برنامه ریزی درسی
کمک در شناساندن اهداف سازمان؛
جایگاه معلم در برنامهریزی درسی مدرسه محور
دلایل پذیرش برنامه ریزی درسی مدرسه محور
دادن استقلال به مدارس؛
مشکلات برنامه ریزی درسی مدرسه محور
بحث و نتیجه گیری
منابع فارسی
منابع انگلیسی
مقدمه
امروزه تمرکز زدایی در امور مختلف یکی از گرایشهای جدی جوامع پیشرفته است. از جمله راهکارهای اعمال تمرکز زدایی در آموزش و پرورش، اتخاذ خط مشی مدرسه محوری است. مدرسه محوری، نوعی نگریستن به مدرسه و کارکنان آن است که به کارکنان مدرسه اجازة تصمیم گیری در امور مدرسه داده میشود. میزان این اختیار در سیستم های مختلف متفاوت است. به عبارت دیگر، تفویض اختیار و مشارکت هر چه بیشتر کارکنان در برنامه ریزی و اجرای برنامه های آموزشی مدرسه، از جمله مبانی اساسی خط مشی مدرسه محوری است. مبنای این ایده، آن است که هر چه تصمیم گیران به محلی که قرار است تصمیمی برای آن گرفته شود، نزدیکتر باشند، میتوانند واقع بینانه تر تصمیم بگیرند. به عبارت دیگر، از آنجا که مدیر و مجموعة کارکنان مدرسه، بهتر از دیگران از شرایط محیط خود آگاهی دارند، باید توان و اختیارات لازم به آنها اعطا شود تا حتی الامکان تصمیمات لازم را خود اتخاذ نمایند. تفویض اختیار معقولانه، تصمیم گیری و مسؤولیت، از مشخصه های اصلی مدیریت مدرسه محور است. اگر چه این مشخصه ها با میزان متفاوتی در همة امور مدرسه انجام میگیرد، لکن در تخصیص منابع نمود بیشتری دارد. به عنوان مثال کالدول (1994، ص 5303) اظهار داشته است در حالی که بعضی از تصمیماتی که در مدارس آمریکا اتخاذ میشود مربوط به برنامه های درسی و تدریس است، اما بیشتر تصمیمات، مربوط به اختصاص بودجه و استخدام کارکنان آموزشی و غیر آموزشی مدرسه است. میزان واگذاری اختیار به مدارس در کشورهای مختلف، حتی در استانهای یک کشور متفاوت است. واگذاری اختیار روی پیوستاری قرار دارد که یک طرف آن به تمرکز بیشتر، و طرف دیگر آن به عدم تمرکز بیشتر گرایش دارد.در پیشینة پژوهشی مدرسه محوری و اسناد مربوط، مدارسی که مسؤولیت ادارة خود و تدوین برنامه های درسی را عهده دار هستند، به نامهای متعددی نامیده شده اند که از جملة آنها موارد زیر است. بخاطر نبودن این واژه ها در متون فارسی، معادلهای پیشنهادی ارائه شده است. البته ممکن است صاحبنظران و واژهشناسان، معادلهای فارسی بهتری نیز ارائه نمایند.
School –based management مدیریت مدرسه محور
Site –based management مدیریت مبتنی بر موقعیت
Self – determining school مدرسة خودگردان
Self – governing school مدرسه خودگردان
School site decision making تصمیم گیری مدرسه محور
School site management مدیریت مبتنی بر مدرسه
School self management مدیریت خاص مدرسه


ترجمه انگلیسی به فارسی سایت تحقیق

برای پیدا کردن ما فقط کافیست «سایت تحقیق» را در گوگل سرچ کنید

ترجمه فارسی به انگلیسی سایت تحقیق
با کلیک روی +۱ ما را در گوگل محبوب کنید

شماره پاسخگوی سایت : 09118370377
Email : tahghighnet@yahoo.com
www.tahghigh.net 2007 - 2017