موتور جستجوی پیشرفته مقالات و تحقیقات و ...

موضوع : بررسی نقش نیازهای انکیزشی در کارآیی مدیران
تحویل در محیط : word

عنوان سفارش :
بررسی نقش نیازهای انکیزشی در کارآیی مدیران.doc
تعداد صفحه :
40
قیمت :
21000 تومان

فهرست مطالب
عناوین
صفحه فصل اول : طرح تحقیق
مقدمه
اهداف تحقیق
سؤالات تحقیق
اهمیت تحقیق
فرضیه های تحقیق
تعاریف عملیاتی ( تعریف اصطلاحات )
متدلوژی تحقیق
فصل دوم : پیشینه ی مطالعاتی ( بررسی فنون )
تاریخچه ی بحث انگیزش
تعریف انگیزه و انگیزش
نظریه های متفاوت درباره ی انگیزه
طبقه بندی مازلو از نیازها
تعریف مدیریت
مدیریت و انگیزش
نمونه ای از تحقیقات گذشته
فصل سوم : وسایل و نحوه ی جمع آوری اطلاعات
وسایل و نحوه ی جمع آوری اطلاعات
ویژگی پرسشنامه
محدودیت های پرسشنامه
محدودیت های تحقیق
جمعیت نمونه
متغیر مستقل
متغیر وابسته
فصل چهارم : نتیجه گیری و پیشنهادات
نتیجه گیری
پیشنهادات
فهرست منابع داخلی
فهرست منابع خارجی
پرسشنامه
مقدمه
امروزه نقش مدیریت در پیشبرد اهداف سازمان ها و نهادهای گوناگون بر کسی پوشیده نیست. این امر تا به آن حد از اهمیت برخوردار است که گویی هر نهادی و سازمانی ناگزیر است که به نحو شایسته تمهیدات لازم را بکار گیرد تا بلکه از غافله ی پر شتاب ترقیات سایر جوامع پیشرو عقب نماند. چه بسا عدم استفاده از شیوه های صحیح مدیریت، اهداف یک سازمان یا ملتی را به ورطه ی انحراف و نابودی گرفتار ساخته و آن را با شکست قطعی همراه نماید. از همین رو برای هر مدیری در سازمان، - آگاهی از مسئله ی انگیزش کارکنان، که در واقع پی جویی علت و سبب حرکت و رفتارهای اعضاء و افراد سازمان است، ضرورت تام دارد.
از مدیریت تعاریف بسیاری بعمل امده است. یکی از تعاریفی که درباره ی مدیریت وجود دارد و مورد قبول اکثر نویسندگان این رشته می باشد، مدیریت را انجام دادن کارها به وسیله و از طریق دیگران میداند. همچنین در تعریف دیگری آمده است که منظور از علم مدیریت عبارت است از نظریه هایی که استفاده از اصول ریاضی مانند معادلات، جبر، روش تحقیق، و تکنولوژی اطلاعات مانند کامپیوتر را در قالب طرز فکر سیستمی به منظور حل مشکلات سازمان های اداری و بازرگانی می آموزد تا اینکه متصدیان امر بتوانند بهترین راه حل را در مسائل خود بیابند. ( انصاری، بهرام. جزوه ی درسی- ص 13) و نیز تعاریف متفاوت دیگری از مدیریت ارائه شده است. بعنوان مثال :
(الف) : مدیریت یعنی هنر انجام دادن کارها بوسیله ی دیگران. ( علاقه بند،علی. مقدمات مدیریت آموزشی-ص21)
(ب) : مدیریت یعنی فرآیند کار کردن با دیگران و از طریق دیگران برای تحقق اثر اهداف سازمانی از طریق استفاده ی کارآمد از منابع محدود در محیط متغیر.
اما معمولأ واژه ی فرآیند ( Process ) را در تعریف مدیریت بکار می گیرند. فرآیند به معنای مراحل و جریان منظم و متوالی فعالیت بشری برای انجام دادن کار یا شغلی از ابتدا تا انتهاست. گاه فرآیند به معنای مجموعه ی فعل و انفعالاتی است که اطلاعات و مواد درون داد را به محصول برون داد تبدیل میکند. (پرداختچی، محمدحسن. تعریف و کارکردهای مدیریت- ص12)
در بخشی از فرآیند مدیریت، رهبری قرار گرفته است. رهبری به معنای فرآیند برانگیختن افراد و یا گروه است به نحوی که به اشتیاق و از روی میل و بطور هماهنگ به تحقق اهداف سازمان کمک کنند.
یریتی لازم می آید تا نیازهای انگیزشی افراد شناخته شود تا بتوان مطابق با میل و خواسته های آنان، به برانگیختن آنها اقدام کرد و اهداف سازمان را پیش برد.
کنکاش در مسأله ی انگیزش پاسخ چراهای رفتار آدمی است؛ چرا انسان در سازمان کار کیکند؟ چرا بعضی از افراد فعال و برخی دیگر کم کارند؟ علّت علاقه به شغلی و یا عدم علاقه به کار چیست؟
این سؤالات و بسیاری از سؤالات دیگر، همه با موضوع انگیزش در ارتباط اند و پاسخ به آنها در انگیزش و انگیزه های کارکنان خلاصه میشود. در تعریف انگیزه گفته میشود که :
انگیزه، حالت های درونی ارگانیسم است که انسان و بطور کلی موجود زنده را به حرکت وا می دارد و رفتار وی را جهت میدهد و به سوی هدف خاصی هدایت میکند. انگیزش یعنی حالتی که در اثر دخالت یک انگیزه به ارگانیسم دست میدهد. (مصلحی، زیبنده. روانشناسی سال چهارم دبیرستان- ص121)

تحقیقهای مشابه
بررسی نقش نیازهای انکیزشی در کارآیی مدیران.doc
40 صفحه - 21000 تومان
بررسی نقش نیازهای انکیزشی در کارآیی مدیران
47 صفحه - 13500 تومان
پروژه رشته علوم تربیتی بررسی تأثیر دوره های کوتاه مدت ضمن خدمت بر کارایی معلمان
88 صفحه - 48000 تومان
ترجمه مقاله و تحقیق - بررسی نقش و کاربرد تکنولوژی RFID بر کارآیی زنجیره تامین SCM ))
44 صفحه - 132000 تومان
پروژه مدیریت بازرگانی بررسی تاثیر روابط روانی کارکنان بر کارایی آنان در سازمان
73 صفحه - 54000 تومان
پروژه بررسی تأثیر دوره های کوتاه مدت ضمن خدمت بر کارایی معلمان همراه با پرسشنامه و تجزیه و تحلیل
105 صفحه - 60000 تومان
پروژه رشته علوم تربیتی بررسی رابط دانش اماری بر بهبود عملکرد مدیران - رضایت شغلی
38 صفحه - 24000 تومان
ترجمه مقاله و تحقیق - بررسی نقش اقتصادی مدیران 38
36 صفحه - 108000 تومان
پرسشنامه بررسی نقش مدیران میانی در بهبود کیفیت
1 صفحه - 1500 تومان
بررسی نقش نیازهای انگیزشی در کارآیی مدیران
63 صفحه - 45000 تومان
 • مجری کارهای پژوهشی عمومی، علمی پژوهشی و مروری
 • کارهای آماری و تجزیه و تحلیل داده
 • تحلیل کمی و کیفی
 • انجام کلیه خدمات نگارش، ترجمه تخصصی ، ویرایش مقاله ها و پایان نامه ها
 • انجام رفرنس نویسی استاندارد با نرم افزار EndNote
 • آماده سازی پاورپوینت مربوط به ارائه در جلسات و همایشها
 • Tel : 09120906507 - 09118370377
  Email : tahghighnet@yahoo.com
  Telegram : @tahghighnet
  Instagram : tahghighnetinsta
  www.tahghigh.net
  2022 - 2007