تلگرام سایت تحقیق
اینساگرام سایت تحقیق
چهارشنبه 0 فروردین 1397
بازدید امروز : 5839 نفر

موضوع : بررسی مالیات بر ارزش افزوده دولت
تحویل در محیط : word

ابتدا هزینه سفارش را از طریق پرداخت آنلاین بانک ملت و یا پرداخت آنلاین بانک ملی و یا انتقال به شماره کارت 6037991813769019 بانک ملی به نام سید علیرضا هاشمی و یا واریز به شماره حساب 0102834007003 ملی بنام سید علیرضا هاشمی و با داشتن شماره فیش واریزی اقدام به سفارش کنید.
عنوان سفارش :
بررسی مالیات بر ارزش افزوده دولت.docx
تعداد صفحه :
64
قیمت :
12000 تومان
جهت سفارش اینجا کلیک کنید

فهرست مطالب
عنوان صفحه
فصل اول – طرح تحقیق
مقدمه
بیان مساله
هدف تحقیق
اهمیت و ضرورت تحقیق
فرضیه های تحقیق
فصل دوم – مبانی نظری
تاريخچه ماليات بر ارزش افزوده در جهان
تاريخچه ماليات بر ارزش افزوده در ايران
شيوه اجرايي ماليات بر ارزش افزوده
شیوه اجرایی مالیات بر ارزش افزوده
معافيت ها در ماليات بر ارزش افزوده
آستانه معافیت
رابطه ماليات بر ارزش افزوده با قانون تجميع عوارض
تاريخ اجراي ماليات بر ارزش افزوده
متن کامل قانون مالیات بر ارزش افزوده
فصل سوم – روش تحقیق
ابزار گرد آوری اطلاعات
قلمرو زمانی
قلمرو مکانی
فصل چهارم – تجزیه و تحلیل
انواع ماليات بر ارزش افزوده
مقايسه سه نوع ماليات بر ارزش افزوده
روشهاي محاسبه و اجراي ماليات بر ارزش افزوده
نرخ ماليات بر ارزش افزوده در ايران و جدول مقايسه اي نرخ ماليات بر ارزش افزوده در برخي كشورها
پیش شرط های اجرای مالیات بر ارزش افزوده در ایران
دلايل تعويق و عدم اجراي ماليات برارزش افزوده درايران
ماليات بر ارزش افزوده چگونه محاسبه مي شود
اثرات استقرار نظام ماليات بر ارزش افزوده
فصل پنجم
چالش‌هاي ماليات بر ارزش افزوده در ايران
مزاياي اجراي ماليات بر ارزش افزوده:
معايب اجراي ماليات بر ارزش افزوده
نتيجه گيري
منابع
  مقدمه
ماليات بر ارزش افزوده نه تنها ماليات نسبتا ساده اي است بلكه رايجترين ماليات در دنياي امروز نيز محسوب ميشود. لذا قبل از هر موضوعي بايد ديد تعريف ارزش افزوده و ماليات بر ارزش افزوده چيست. از ديدگاه اقتصادي، ارزش افزوده مابه التفاوت ارزش ستانده و ارزش داده است. اما در تدوين قانون, به لحاظ ارائه نگرش مطلوب اجرايي, اين تعريف بر اساس استانداردهاي حسابداري و با تكيه بر روش صورتحساب ارائه ميگردد. بر اين اساس، ارزش افزوده را تفاوت بين ارزش كالاها و خدمات عرضه شده با ارزش كالاها و خدمات خريداري شده يك شخص در يك دوره معين تعريف ميكنند.با توجه به تعريف مذكور، ماليات بر ارزش افزوده نوعي ماليات چند مرحله اي است كه در مراحل مختلف زنجيره توليد و يا خدمات ارائه شده اخذ ميگردد. اين ماليات در واقع نوعي ماليات بر فروش چند مرحله اي است كه خريد كالاها و خدمات واسطه اي را از پرداخت ماليات معاف ميكند.
بیان مساله
ماليات از منابع مهم درآمد دولتها است. ثبات و تداوم وصول ماليات موجب ثبات در برنامه ريزي دولت براي ارائه خدمات مورد نياز كشور در زمينه هاي گوناگون ميشود .تغيير و تحول در اقتصاد كشور و در نتيجه تغيير در نحوه توليد و توزيع ثروت و درآمد، مستلزم بازنگري و تجديد نظر در انواع مالياتها و نحوه وصول آنهاست. اجراي ماليات بر ارزش افزوده در بيش از 120 كشور جهان نشان دهنده مقبوليت و كارايي اين نظام در فراهم كردن يك منبع درآمد قابل اتكا و مطمئن براي دولتهاست. اجراي اين ماليات با نرخ ثابت و يكسان از يكسو پيش بيني ميزان درآمد دولت و در نتيجه امكان برنامه ريزي بهتر را فراهم مينمايد و از سوي ديگر، دوره هاي كوتاه مدت وصول آن، تداوم تأمين تقدينگي خزانه دولت را تضمين ميكند.
تاريخچه ماليات بر ارزش افزوده در جهان
ماليات بر ارزش افزوده نخستين بار از سوي فون زيمنس (۱۹۱۸) تاجر آلماني به منظور فائق آمدن بر مشكلات كمبود درآمد دولت آلمان معرفي شد. اين نوع ماليات با ارائه روش اعتباري آدامز (۱۹۲۱ ) و توسط لاره (1957) توسعه يافت. اما ماليات بر ارزش افزوده در فرانسه و در سال ۱۹۴۸ به مورد اجرا گذاشته شد. سپس در دهه 1960 ميلادي با انتخاب و اجراي اين نظام مالياتي در كشورهاي ساحل عاج، برزيل، دانمارك، آلمان، اروگوئه، سوئد و هلند گستره اين نظام مالياتي در جهان توسعه پيدا كرد. كميته مالي اتحاديه اروپا، اجراي ماليات بر ارزش افزوده را از سال۱۹۶۲ به كشورهاي عضو توصيه ميكرد. بالاخره شوراي اتحاديه اقتصادي اروپا براي هماهنگ سازي سيستمهاي مالياتي و حمايت از تجارت، تمام اعضا را ملزم كرد تا از اول ژانويه ۱۹۷۰ اين سيستم را در تمام كشورهاي عضو اتحاديه اروپا اعمال كنند. اگرچه اين نوع ماليات در يك دهه رشد چنداني نداشت اما در نيمه دوم دهه ۱۹۸۰ و ۱۹۹۰ به اوج رسيد تا جايي كه در دو دهه پاياني قرن بيستم سريع ترين رشد را در كشورهاي جهان داشت و براساس آخرين آمار ، ماليات بر ارزش افزوده هم اكنون در ۱5۰ كشور دنيا اجرا مي شود.پراکندگی کشور های استفاده کننده از ماليات بر ارزش افزوده در سراسر جهان حکايت از اين دارد که مدلهای اقتصادی مختلف حاکم برکشور ها مانع استفاده ازاين نوع ماليات نيست. ضمن آنکه طبق نتايج بدست آمده از بررسی همين کشورها ميزان پيشرفت و توسعه يافتگی نيزمانعی براجراء آن نمی باشد.کشورهای فقيرتوسعه نيافته ای چون سودان، اتيوپی، پاناما، بورکينافاسو،لبنان، آلبانی،کشور های پيشرفته وتوسعه يافته مانندآلمان ،فرانسه،انگليس، ايتاليا ،ژاپن، اسپانيا ، کانادا، روسيه وکره جنوبی اين نوع ماليات را در کشور خود به اجرا گذاشته اند.از نظر پراکندگی جغرافيايي نيز کشورهای مختلفی از چهارقاره جهان وجوددارندکه نظام ماليات برارزش افزوده را پذيرفته اند واجرا ميکنند. حتی کشورهای همجوارما ،نظير قرقيزستان ،پاکستان،ترکمنستان، ارمنستان،آذربايجان، قزاقستان،ترکيه،اردن اين سيستم را اجرا مينمايند.اين کشورها ،ازنظرخصوصيات فرهنگی واجتماعی وجوه مشترکی باما دارند. بنابراين با توجه به تعدد کشورهای مجری ماليات بر ارزش افزوده وسير رو به رشد کشور های استفاده کننده ا زآن در جهان،که تنها در دهه١٩٩٠ميلادی نزديک به ٧٠ کشور اين نظام مالياتی را پذيرفته اند، به نظر مي رسد در چند سال آينده کمتر کشورهايی در جهان يافت شوند که سيستم ماليات خود را به ماليات بر ارزش افزوده مجهز وتقويت نکرده باشند.چرا که به اعتقاد بسياری از صاحب نظران ارتباط نزديکی بين اجرای ماليات برارزش افزوده و توانمندی های مالی کشور وجود دارد.

تحقیقهای مشابه
بررسی مالیات بر ارزش افزوده دولت.docx
64 صفحه - 12000 تومان
پروژه رشته حسابداری بررسی مالیات بر ارزش افزوده دولت در کشور ایران
64 صفحه - 12000 تومان
بررسی مالیات بر ارزش افزوده دولت در کشور ایران
68 صفحه - 10000 تومان
پروژه رشته حسابداری بررسی نقش سیاستهای مالیاتی در کاهش نقش تورم توسط دولت
107 صفحه - 18000 تومان
بررسی نقش سیاستهای مالیاتی در کاهش نقش تورم توسط دولت، پروژه
103 صفحه - 15000 تومان
بررسی نقش سیاستهای مالیاتی در کاهش نقش تورم توسط دولت
31 صفحه - 5000 تومان
ترجمه مقاله و تحقیق - معاملات با تجارت الکترونیک Eu استفاده از ارزش افزوده مالیات 30
46 صفحه - 16000 تومان
مالیات بر ارزش افزوده
10 صفحه - 2500 تومان
ترجمه مقاله و تحقیق - مقدمه¬ای بر مالیات بر ارزش افزوده 32
27 صفحه - 20000 تومان
ترجمه مقاله و تحقیق - مالیات¬های بر ارزش افزوده در کشورهای رو به توسعه و ناپایدار 37
32 صفحه - 20000 تومان
مالیات بر ارزش افزوده
40 صفحه - 7000 تومان
مالیات بر ارزش افزوده
26 صفحه - 4000 تومان
پروژه بررسی تاثیر تبلیغات بر پرداخت مالیات
45 صفحه - 10000 تومان
پروژه مالی جسابداری بررسی نقش مالیات در اقتصاد ایران
55 صفحه - 15000 تومان
پروژه مالی بررسی حسابرسی مالیاتی
24 صفحه - 6000 تومان
پروژه کارشناسی علوم تربیتی بررسی عوامل بوجود آورنده دو گانگی ارزشی در نوجوانان دختر 12 تا 18 ساله منطقه سنگر
80 صفحه - 20000 تومان
پروژه رشته علوم اجتماعی ، بررسی عوامل بوجود آورنده ی دو گانگی ارزشی در نوجوانان از دیدگاه نوجوانان
75 صفحه - 20000 تومان
تحلیل و بررسی ارزش
10 صفحه - 1500 تومان
بررسی ماليات بر ارزش افزوده
42 صفحه - 6000 تومان
پروژه بررسی دیدگاه تربیتی و ارزشی امام خمینی.docx
104 صفحه - 17000 تومان
بررسی اجرای ارزشیابی توصیفی و سنتی بر پیشرفت تحصیلی و اضطراب امتحان دانش آموزان - روش تحقیق
19 صفحه - 6000 تومان
بررسی انجمن های مردمی در دولت هشتم و نهم بر اساس روش تحقیق
67 صفحه - 9000 تومان
پروژه حسابداری بررسی حسابداری دولتی
50 صفحه - 12000 تومان
پروژه مالی بررسی حسابداری در موسسات دولتی
31 صفحه - 7000 تومان
بررسی مسئولیت مدنی دولت
26 صفحه - 4000 تومان
پروژه رشته مدیریت دولتی بررسی تاثیر تعهد سازمانی برعملکرد سازمان ها
88 صفحه - 16000 تومان
بررسی رابطه بین عدالت سازمانی ، رفتار اخلاقی و رضایت شغلی در بین کارکنان سازمانهای دولتی روش تحقیق همراه با پرسشنامه و کار آماری
36 صفحه - 12000 تومان
بررسی تعلیم و تربیت از دیدگاه فارابی.docx
5 صفحه - 1000 تومان
بررسی و معرفی صنایع دستی استان گیلان.docx
23 صفحه - 3000 تومان
بررسی وضعیت بیکاری و اشتغال در اقتصادهای بزرگ جهان.docx
13 صفحه - 2000 تومان
cori7 کارآموزی رشته کامپیوتر و بررسی و مطالعه سی پی یو.docx
36 صفحه - 6000 تومان
بررسی برده داری در اسلام.docx
15 صفحه - 3000 تومان
بررسی ساختار حقوقی قوه مجریه بر اساس روش تحقیق حقوق.docx
21 صفحه - 7000 تومان
بررسی علل رکود کتابخوانی در ایران و راهکارهای آن - روش تحقیق.docx
17 صفحه - 3000 تومان
بررسی مشکلات و عدم پیشرفت مدارس چند پایه روش تحقیق.docx
13 صفحه - 3000 تومان
زبان فارسی و بررسی یک رمان.docx
8 صفحه - 2000 تومان
ارزش افزوده اقتصادی EVA اقتصادی
35 صفحه - 3500 تومان
ارزش افزوده
13 صفحه - 1500 تومان
شرح وظايف كاركنان معاونت ماليات بر ارزش افزوده
29 صفحه - 4000 تومان

ترجمه انگلیسی به فارسی سایت تحقیق

برای پیدا کردن ما فقط کافیست «سایت تحقیق» را در گوگل سرچ کنید

ترجمه فارسی به انگلیسی سایت تحقیق
xسفارش ترجمه
xمشاوره پایان نامه
xسفارش تایپ سایت تحقیق
با کلیک روی +۱ ما را در گوگل محبوب کنید
Tel : 09118370377
Email : tahghighnet@yahoo.com
Telegram : @tahghighnet
Instagram : tahghighnetinsta
www.tahghigh.net
2018 - 2007