موتور جستجوی پیشرفته مقالات و تحقیقات و ...

موضوع : بررسی مالیات بر ارزش افزوده دولت
تحویل در محیط : word

عنوان سفارش :
بررسی مالیات بر ارزش افزوده دولت.docx
تعداد صفحه :
64
قیمت :
36000 تومان

فهرست مطالب
عنوان صفحه
فصل اول – طرح تحقیق
مقدمه
بیان مساله
هدف تحقیق
اهمیت و ضرورت تحقیق
فرضیه های تحقیق
فصل دوم – مبانی نظری
تاريخچه ماليات بر ارزش افزوده در جهان
تاريخچه ماليات بر ارزش افزوده در ايران
شيوه اجرايي ماليات بر ارزش افزوده
شیوه اجرایی مالیات بر ارزش افزوده
معافيت ها در ماليات بر ارزش افزوده
آستانه معافیت
رابطه ماليات بر ارزش افزوده با قانون تجميع عوارض
تاريخ اجراي ماليات بر ارزش افزوده
متن کامل قانون مالیات بر ارزش افزوده
فصل سوم – روش تحقیق
ابزار گرد آوری اطلاعات
قلمرو زمانی
قلمرو مکانی
فصل چهارم – تجزیه و تحلیل
انواع ماليات بر ارزش افزوده
مقايسه سه نوع ماليات بر ارزش افزوده
روشهاي محاسبه و اجراي ماليات بر ارزش افزوده
نرخ ماليات بر ارزش افزوده در ايران و جدول مقايسه اي نرخ ماليات بر ارزش افزوده در برخي كشورها
پیش شرط های اجرای مالیات بر ارزش افزوده در ایران
دلايل تعويق و عدم اجراي ماليات برارزش افزوده درايران
ماليات بر ارزش افزوده چگونه محاسبه مي شود
اثرات استقرار نظام ماليات بر ارزش افزوده
فصل پنجم
چالش‌هاي ماليات بر ارزش افزوده در ايران
مزاياي اجراي ماليات بر ارزش افزوده:
معايب اجراي ماليات بر ارزش افزوده
نتيجه گيري
منابع
  مقدمه
ماليات بر ارزش افزوده نه تنها ماليات نسبتا ساده اي است بلكه رايجترين ماليات در دنياي امروز نيز محسوب ميشود. لذا قبل از هر موضوعي بايد ديد تعريف ارزش افزوده و ماليات بر ارزش افزوده چيست. از ديدگاه اقتصادي، ارزش افزوده مابه التفاوت ارزش ستانده و ارزش داده است. اما در تدوين قانون, به لحاظ ارائه نگرش مطلوب اجرايي, اين تعريف بر اساس استانداردهاي حسابداري و با تكيه بر روش صورتحساب ارائه ميگردد. بر اين اساس، ارزش افزوده را تفاوت بين ارزش كالاها و خدمات عرضه شده با ارزش كالاها و خدمات خريداري شده يك شخص در يك دوره معين تعريف ميكنند.با توجه به تعريف مذكور، ماليات بر ارزش افزوده نوعي ماليات چند مرحله اي است كه در مراحل مختلف زنجيره توليد و يا خدمات ارائه شده اخذ ميگردد. اين ماليات در واقع نوعي ماليات بر فروش چند مرحله اي است كه خريد كالاها و خدمات واسطه اي را از پرداخت ماليات معاف ميكند.
بیان مساله
ماليات از منابع مهم درآمد دولتها است. ثبات و تداوم وصول ماليات موجب ثبات در برنامه ريزي دولت براي ارائه خدمات مورد نياز كشور در زمينه هاي گوناگون ميشود .تغيير و تحول در اقتصاد كشور و در نتيجه تغيير در نحوه توليد و توزيع ثروت و درآمد، مستلزم بازنگري و تجديد نظر در انواع مالياتها و نحوه وصول آنهاست. اجراي ماليات بر ارزش افزوده در بيش از 120 كشور جهان نشان دهنده مقبوليت و كارايي اين نظام در فراهم كردن يك منبع درآمد قابل اتكا و مطمئن براي دولتهاست. اجراي اين ماليات با نرخ ثابت و يكسان از يكسو پيش بيني ميزان درآمد دولت و در نتيجه امكان برنامه ريزي بهتر را فراهم مينمايد و از سوي ديگر، دوره هاي كوتاه مدت وصول آن، تداوم تأمين تقدينگي خزانه دولت را تضمين ميكند.
تاريخچه ماليات بر ارزش افزوده در جهان
ماليات بر ارزش افزوده نخستين بار از سوي فون زيمنس (۱۹۱۸) تاجر آلماني به منظور فائق آمدن بر مشكلات كمبود درآمد دولت آلمان معرفي شد. اين نوع ماليات با ارائه روش اعتباري آدامز (۱۹۲۱ ) و توسط لاره (1957) توسعه يافت. اما ماليات بر ارزش افزوده در فرانسه و در سال ۱۹۴۸ به مورد اجرا گذاشته شد. سپس در دهه 1960 ميلادي با انتخاب و اجراي اين نظام مالياتي در كشورهاي ساحل عاج، برزيل، دانمارك، آلمان، اروگوئه، سوئد و هلند گستره اين نظام مالياتي در جهان توسعه پيدا كرد. كميته مالي اتحاديه اروپا، اجراي ماليات بر ارزش افزوده را از سال۱۹۶۲ به كشورهاي عضو توصيه ميكرد. بالاخره شوراي اتحاديه اقتصادي اروپا براي هماهنگ سازي سيستمهاي مالياتي و حمايت از تجارت، تمام اعضا را ملزم كرد تا از اول ژانويه ۱۹۷۰ اين سيستم را در تمام كشورهاي عضو اتحاديه اروپا اعمال كنند. اگرچه اين نوع ماليات در يك دهه رشد چنداني نداشت اما در نيمه دوم دهه ۱۹۸۰ و ۱۹۹۰ به اوج رسيد تا جايي كه در دو دهه پاياني قرن بيستم سريع ترين رشد را در كشورهاي جهان داشت و براساس آخرين آمار ، ماليات بر ارزش افزوده هم اكنون در ۱5۰ كشور دنيا اجرا مي شود.پراکندگی کشور های استفاده کننده از ماليات بر ارزش افزوده در سراسر جهان حکايت از اين دارد که مدلهای اقتصادی مختلف حاکم برکشور ها مانع استفاده ازاين نوع ماليات نيست. ضمن آنکه طبق نتايج بدست آمده از بررسی همين کشورها ميزان پيشرفت و توسعه يافتگی نيزمانعی براجراء آن نمی باشد.کشورهای فقيرتوسعه نيافته ای چون سودان، اتيوپی، پاناما، بورکينافاسو،لبنان، آلبانی،کشور های پيشرفته وتوسعه يافته مانندآلمان ،فرانسه،انگليس، ايتاليا ،ژاپن، اسپانيا ، کانادا، روسيه وکره جنوبی اين نوع ماليات را در کشور خود به اجرا گذاشته اند.از نظر پراکندگی جغرافيايي نيز کشورهای مختلفی از چهارقاره جهان وجوددارندکه نظام ماليات برارزش افزوده را پذيرفته اند واجرا ميکنند. حتی کشورهای همجوارما ،نظير قرقيزستان ،پاکستان،ترکمنستان، ارمنستان،آذربايجان، قزاقستان،ترکيه،اردن اين سيستم را اجرا مينمايند.اين کشورها ،ازنظرخصوصيات فرهنگی واجتماعی وجوه مشترکی باما دارند. بنابراين با توجه به تعدد کشورهای مجری ماليات بر ارزش افزوده وسير رو به رشد کشور های استفاده کننده ا زآن در جهان،که تنها در دهه١٩٩٠ميلادی نزديک به ٧٠ کشور اين نظام مالياتی را پذيرفته اند، به نظر مي رسد در چند سال آينده کمتر کشورهايی در جهان يافت شوند که سيستم ماليات خود را به ماليات بر ارزش افزوده مجهز وتقويت نکرده باشند.چرا که به اعتقاد بسياری از صاحب نظران ارتباط نزديکی بين اجرای ماليات برارزش افزوده و توانمندی های مالی کشور وجود دارد.

 • مجری کارهای پژوهشی عمومی، علمی پژوهشی و مروری
 • کارهای آماری و تجزیه و تحلیل داده
 • تحلیل کمی و کیفی
 • انجام کلیه خدمات نگارش، ترجمه تخصصی ، ویرایش مقاله ها و پایان نامه ها
 • انجام رفرنس نویسی استاندارد با نرم افزار EndNote
 • آماده سازی پاورپوینت مربوط به ارائه در جلسات و همایشها
 • Tel : 09120906507 - 09118370377
  Email : tahghighnet@yahoo.com
  Telegram : @tahghighnet
  Instagram : tahghighnetinsta
  www.tahghigh.net
  2021 - 2007