موتور جستجوی پیشرفته مقالات و تحقیقات و ...

موضوع : اعتیاد و مساله دوستان ناباب
تحویل در محیط : word

عنوان سفارش :
اعتیاد و مساله دوستان ناباب.docx
تعداد صفحه :
15
قیمت :
9000 تومان

مقدمه
درهرجامعه اي نيروي فعال وجوان بعنوان يكي ازذخاير و سرمايه هاي آن جامعه محسوب ومطرح مي باشدودرعمل نيز چرخه فعاليت هاي مختلف پيكره اجتماع بطور مستقيم و غير مستقيم متكي به نيرو هاي فوق است كه متاسفانه قشر وسيعي از جوانان و نوجوانان ما اكنون گرفتار اختاپوس اعتياد شده اند كه آنان را در كام خويش فرو مي برد و توان حركت و فكر را از آنان مي گيرد و هستي را از آنها ساقط مي كند.حال سوال اينجاست كه چرا جوانان و نوجوانان ما به اعتياد گرايش پيدا كرده اند و ميل به مصرف اين ماده خانمان سوز را دارند ؟
علتها :
جوانان و نوجوانان بعلت عدم اطلاع از عواقب وخيم و خطرناك اعتياد براي تفريح و خوش گذراني و لذايذ آني ، موادمخدر را مصرف و با تكرار آن معتاد مي شوند .گروهي از جوانان مواد مخدر را وسيله نجات خود از مشكلات دانسته و براي رها شدن از ناراحتي ها و فشار و سختي هاي زندگي مدرن در شهرها بدان پناه مي برند. البته بايد گفت كه گروه ديگري از مردم ممكن است با چنين دشواريهايي روبرو شوند ولي هيچوقت بسراغ اين مواد خطرناك و هستي برانداز نروند.از نظر رواني ، معتادين داراي تعادل رواني نبوده و داراي شخصيت تلقين پذير هستند و غالباً از انواع افسردگي ها رنج مي برند و احساسات پايداري ندارند و مضطرب و بيقرار هستند و عقده حقارت و خودكم بيني دارند و اعتماد به محيط وآينده ندارند و فشار ناشي از مشكلات اقتصادي مي تواند منشاء بسياري از ناهنجاريهاي اجتماعي باشد ، هر زمان ميزان بهره وري و استفاده افراد از امكانات اجتماعي تنظيم شود و آنها به تناسب استعداد از حداقل امكانات اجتماعي برخوردار باشند بسياري از مفاسد اجتماعي خود بخود از بين خواهد رفت و بالعكس ، اگر فشارهاي رواني ناشي از فقر ادامه يابد امكان دارد در يك حد متوقف نشده و به سير قهقرايي خود ادامه دهد و فرد بيمار آلوده به مفاسد اجتماعي در جريان سقوط اين بيماري در سرازيري روي يخ قرار گيرد و به نابودي كشيده شود.گروهي استفاده ازموادمخدر را براي معالجه و تسكين دردهاي جسماني و روحي خود مؤثر مي دانند و بتدريج به اعتياد مبتلاء مي شوند.آزادي بيش ازحدبه جوانان ونوجوانان وعدم مراقبت و راهنمايي آنان درساعات فراغت وبيكاري وعدم علاقه به تفريحات سالم وورزش ازعلل اعتيادبه موادمخدرمي باشند .وجود اختلافات خانوادگي و گاهاً متلاشي شدن كانون گرم خانواده در اثر طلاق ، كمبود محبت ، بيكاري ، عدم دسترسي به امكانات رفاهي و اجتماعي و فرهنگي و بيسوادي و كم سوادي و فقدان احساس مسئوليت و نداشتن چشم انداز درست به آينده نيز از علل مهم اعتياد در قشر جوانان و نوجوانان مي باشد .معاشرت با دوستان و همسالاني كه معتاد هستند و تحريك شدن از طرف آنان و كنجكاو شدن آنها براي مصرف مواد آنان را بسوي مواد مخدر جلب و جذب مي كند .آلوده بودن اجتماع به موادمخدر و دسترسي آسان به آن و داشتن ديدگا ه هاي انحرافي به مسائل زندگي مثل رقابت هاي بيهوده و عدم درك موقعيت و توانايي هاي واقعي خود و به قول معروف يك شبه را صد ساله پيمودن از عوامل ديگر گرايش بسوي اعتياد مي باشد سوء استفاده قاچاقچيان از جوانان و نوجوانان بلاتكليف و رها شده در اجتماع بعنوان ابزار واهرم خود براي فروش و توزيع مواد مخدر كه بهترين شيوه استفاده از اين قشر ، به اعتياد كشاندن آنها است.

 • مجری کارهای پژوهشی عمومی، علمی پژوهشی و مروری
 • کارهای آماری و تجزیه و تحلیل داده
 • تحلیل کمی و کیفی
 • انجام کلیه خدمات نگارش، ترجمه تخصصی ، ویرایش مقاله ها و پایان نامه ها
 • انجام رفرنس نویسی استاندارد با نرم افزار EndNote
 • آماده سازی پاورپوینت مربوط به ارائه در جلسات و همایشها
 • Tel : 09120906507 - 09118370377
  Email : tahghighnet@yahoo.com
  Telegram : @tahghighnet
  Instagram : tahghighnetinsta
  www.tahghigh.net
  2021 - 2007