موتور جستجوی پیشرفته مقالات و تحقیقات و ...

موضوع : مدار متوالي و موازی
تحویل در محیط : word

عنوان سفارش :
مدار متوالي و موازی
تعداد صفحه :
8
قیمت :
6000 تومان

مدار متوالي
از يك باطري مدار متوالي يك سيم روپوش دار و دو چراغ كوچك و نوار چسب درست شده است و مدار متوالي به اين گونه كار مي كند كه الكتريسته از باطري عبور كرده و به سيم روپوش دار مي رسدو سپس از سيم روپوش دار به چراغ و دوباره از سيم روپوش دار گذشته و به چراغ مي رسد و بعد هم به باطري و همينطور ادامه دارد تا وقتي كه اگر يكي از چراغ ها بسوزد ديگري هم روشن نمي شود به اين دليل كه الكتريسته بايد اول از چراغ روشن اول بگذرد تا به بعدي برسد و آن را روشن كند.
ب: مدار موازي:
آيا مي داني كه مدار متوالي با مدار موازي خيلي فرق دارد.ما مي دانيم كه اگر يك چراغ از چراغ هاي مدار متوالي بسوزد ديگري هم روشن نمي شود،اما در مدار موازي دقيقا بر عكس است يعني اگر يك چراغ بسوزد باز هم چراغ ديگر روشن مي ماند.

 • مجری کارهای پژوهشی عمومی، علمی پژوهشی و مروری
 • کارهای آماری و تجزیه و تحلیل داده
 • تحلیل کمی و کیفی
 • انجام کلیه خدمات نگارش، ترجمه تخصصی ، ویرایش مقاله ها و پایان نامه ها
 • انجام رفرنس نویسی استاندارد با نرم افزار EndNote
 • آماده سازی پاورپوینت مربوط به ارائه در جلسات و همایشها
 • Tel : 09120906507 - 09118370377
  Email : tahghighnet@yahoo.com
  Telegram : @tahghighnet
  Instagram : tahghighnetinsta
  www.tahghigh.net
  2022 - 2007