تلگرام سایت تحقیق
پنج شنبه 3 اسفند 1396
بازدید امروز : 4265 نفر

موضوع : کارورزی شهرداری انزلی
تحویل در محیط : word

ابتدا هزینه سفارش را از طریق پرداخت آنلاین بانک ملت و یا پرداخت آنلاین بانک ملی و یا انتقال به شماره کارت 6037991813769019 بانک ملی به نام سید علیرضا هاشمی و یا واریز به شماره حساب 0102834007003 ملی بنام سید علیرضا هاشمی و با داشتن شماره فیش واریزی اقدام به سفارش کنید.
عنوان سفارش :
کارورزی شهرداری انزلی
تعداد صفحه :
13
قیمت :
3000 تومان
جهت سفارش اینجا کلیک کنید

فهرست مطالب
چارت سازمانی ...............................................................................................3
تعریف سازمان................................................................................................4
ساختار سازمان...............................................................................................5
سازمان تفصیلی...............................................................................................6
شرح وظایف شهرداری.....................................................................................9
شرح وظایف دانشجو........................................................................................13
تعریف سازمان :
سازمان به صورت زیر مورد توجه قرار می گیرد :
1- یک نمای اجتماعی است
2- که مبتنی بر هدف می باشد .
3- ساختار آن به صورت آگاهانه طرح ریزی شده است و دارای سیستم های فعال و هماهنگ است
4- با محیط خارجی ارتباط دارد.
در سازمان رکن اصلی این نیست که مجموعه ای از سیاست ها و رویه ها ارائه گردد . سازمان از افراد و رابطه ای که با یکدیگر دارند تشکیل می شوند . هنگامیکه از افراد برای انجام وظایف ضرورری در جهت تامین هدف ها با یکدیگر روابط متقابل برقرار می کنند ، سازمان به وجود می آید . در سیستم های مدیریت کنونی به اهمیت منابع انسانی توجه می شود و تازه ترین روش ها به گونه ای طرح ریزی می شود که اختیارات بیشتری به کارکنان واگذار شود و آنها بتوانند از فرصتها استفاده های بیشتری ببرند ، در تامین هدف های عمومی مطالبی جدید می آموزند و نقشی فعال تر بر عهده گیرند . مدیران به صورتی مدبرانه و آگاهانه ساختار سازمانی را شالوده ریزی و منابع سازمانی را بدان شیوه هماهنگ می کنند تا بتوان به صورتی راحتر هدف سازمان را تامین کرد .
به هر حال بسیاری از سازمان های کنونی در تلاش اند تا در سطح افقی کارها را هماهنگ تر نمایند و بین منظور تقسیم هایی از کارکنان متعلقبه تخصص های گوناگون تشکیل می دهند تا برای طرح خاصی هماهنگی کنند . مرزهای بین دوایر و سازمانها از انعطااف پذیری بیشتری برخوردار شده است و آنگاه که یک سازمان در برابر تغییرات محیط خارجی با سرعت بیشتری اقدام نمایند مرز سازمان گسترده تر می شود یعنی به صورت یک مانع بر سر راه اقدامات سازمان قرار نمی گیرد .
خلاصه سازمان ها با یک معما روبرو هستند . مدیران ترجیح می دهند که به روش قابل پیش بینی و یکنواخت فعالیت های روزانه را پیش بینی کنند . ولی درر دهه 1390 پدیده تغییر ( و نه ثبات و پایداری ) به صورت فرد لاینفک نظم طبیعی در صحنه جهانی در آمده است . از این رو سازمان ها برای اینکه از یک سو کارایی را بالا ببرند و از سوی دیگر روند تغییر را تسهیل نمایند باید هم به پدیده تغییر توجه کنند و هم به ثبات پایداری ارج نهند .


ترجمه انگلیسی به فارسی سایت تحقیق

برای پیدا کردن ما فقط کافیست «سایت تحقیق» را در گوگل سرچ کنید

ترجمه فارسی به انگلیسی سایت تحقیق
xسفارش ترجمه
xمشاوره پایان نامه
xسفارش تایپ سایت تحقیق
با کلیک روی +۱ ما را در گوگل محبوب کنید

شماره پاسخگوی سایت : 09118370377
Email : tahghighnet@yahoo.com
www.tahghigh.net 2007 - 2018