موتور جستجوی پیشرفته مقالات و تحقیقات و ...

موضوع : ارزش افزوده اقتصادی EVA حسابداری
تحویل در محیط : word

عنوان سفارش :
ارزش افزوده اقتصادی EVA اقتصادی
تعداد صفحه :
35
قیمت :
3500 تومان

بررسی سود حسابداری (صورت سود و زیان) و اینكه می‌توان از آن به عنوان معیار مطمئن به منظور ارزیابی عملكرد شركت‌ها و مدیرانشان استفاده كرد یا نه، منظور این است كه معیار سود اقتصادی، سود مدیریت یا ارزش افزوده اقتصادی (EVA) معرفی شود و به سرمایه‌گذاران توصیه شود كه برای ارزیابی عملكرد شركت‌ها این معیار را جایگزین سود حسابداری (EAT) سازند.
این مقاله كه رویكرد آكادمیكی ندارد، تلاش دارد مفهوم اولیه EVA و مشكلات مترتب بر EAT را حدالمقدور به زبانی ساده بازگو كند بنابراین ابتدا به معایب سود حسابداری به اختصار پرداخته و توضیح داده می‌شود كه اصولا، ظهور مفهوم EVA در ادبیات سرمایه‌گذاری، می‌خواهد چه معایبی را از سود حسابداری رفع كند.
●سود حسابداری و كمبودها
اگر بخواهیم شكل‌گیری یك شركت مرور شود، درمی‌یابید كه نقطه تولد یك شركت، ظهور یك ایده نو در فكر و ذهن موسسان آن است، ایده‌ای كه انتظار می‌رود در بازار، تقاضا داشته باشد.
بدیهی است كه عملیاتی شدن یك ایده، نیازمند نقدینگی (پول) است كه تامین این نقدینگی در ایران حداقل از دو مسیر (اخذ وام از بانك و انتشار سهام عادی) صورت می‌گیرد.
نقدینگی تامین‌شده به سمت چپ ترازنامه منتقل شده و سپس در سمت راست ترازنامه، تبدیل به دارایی‌های ثابت و جاری می‌شود.به این ترتیب ترازنامه شركت تكمیل شده و عملیات شركت برای تبدیل آن ایده به محصول و فروش در بازار آغاز می‌شود.
این شروع كار است، چرا كه اشخاصی كه سمت چپ ترازنامه ما را تشكیل داده‌اند، یعنی افرادی كه پول مورد نیاز را در اختیار شركت قرار داده‌اند تا شركت تاسیس شود، چشم انتظار سود و زیان شركت هستند.به عبارتی مدعیان در سمت چپ ترازنامه قرار دارند كه انتظار بازدهی از پولشان را دارند.
این مدعیان كسی نیستند جز وام‌دهندگان و سهامداران، بنابراین وام‌دهندگان، مدعیان اصلی شركتند و قبل از هر گروهی، باید سهم آنها (بهره پولشان) پرداخت شود، سپس دولت سهم خود را از طریق مالیات می‌گیرد و اگر چیزی ته خزانه شركت باقی ماند، به سهامدار می‌رسد. بنابراین با این توضیح ساده مظلومیت سهامداران نمایان می‌شود.
بدین ترتیب بحث اصلی ما در این مقاله از اینجا آغاز می‌شود كه آیا صورت سود و زیان پاسخ مناسبی به انتظارات مدعیان شركت (وام‌دهندگان و سهامداران) است یا خیر؟
برای سادگی بحث، دولت را در نظر نمی‌گیریم.همانطوری كه اشاره شد، وام‌دهندگان به شركت، توجهی به ریسك شركت ندارند، تحت هر شرایطی (خواه شركت سود كند، خواه زیان) مدعی دریافت اصل و بهره پول خود هستند، اما سهامدارانی كه با در اختیار قرار دادن پول خود سهام شركت را می‌خرند و همانطوری كه اشاره شد، صاحب ته‌مانده خزانه می‌شوند و اگر چیزی به آنها نرسید، حتی اعتراض آنچنانی ندارند.
در اینجا است كه سهامداران متحمل ریسك می‌شوند. بدیهی است كه آنها انتظار بازدهی بیشتری نسبت به وام‌دهندگان داشته باشند. به عنوان مثال اگر وام‌دهندگان انتظار بازدهی ۱۷درصدی دارند، سهامداران انتظارات بازدهی بیش از ۱۷درصد، مثلا ۲۰درصد را به دلیل تحمل ریسك بیشتر طلب می‌كنند.
به این ترتیب، در صورت سود و زیان شركت، وام‌دهندگان جایگاه مستحكمی دارند، اما سوال این است كه جایگاه سهامداران در صورت سود(زیان) شركت كجاست؟سهامدارانی كه در فراز و فرودهای شركت، همواره حضور دارند، چه جایگاهی در صورت سود و زیان شركت دارند؟ ..................

تحقیقهای مشابه
ارزش افزوده اقتصادی EVA اقتصادی
35 صفحه - 3500 تومان
ترجمه مقاله و تحقیق - معاملات با تجارت الکترونیک Eu استفاده از ارزش افزوده مالیات 30
46 صفحه - 16000 تومان
پروژه رشته حسابداری بررسی مالیات بر ارزش افزوده دولت در کشور ایران
64 صفحه - 12000 تومان
بررسی مالیات بر ارزش افزوده دولت در کشور ایران
68 صفحه - 10000 تومان
ترجمه مقاله و تحقیق - مقدمه¬ای بر مالیات بر ارزش افزوده 32
27 صفحه - 27000 تومان
ترجمه مقاله و تحقیق - مالیات¬های بر ارزش افزوده در کشورهای رو به توسعه و ناپایدار 37
32 صفحه - 32000 تومان
بررسی مالیات بر ارزش افزوده دولت.docx
64 صفحه - 12000 تومان
ترجمه مقاله و تحقیق - اختلاف بین ارزش های اقتصادی و مالی4
6 صفحه - 2600 تومان
ترجمه مقاله و تحقیق - آیا ارزیابی عملکرد EVA ، ارزش نگهداشت وجه را بهبود می دهد؟ شواهد کشور چین
29 صفحه - 29000 تومان
توانمندی های اقتصادی استان کردستان در زمینه های آب و کشاورزی و منابع طبیعی
25 صفحه - 2500 تومان
توانمندی های اقتصادی استان کردستان
25 صفحه - 2000 تومان
رشد اقتصادی کشور
12 صفحه - 1500 تومان
بررسی دوران اقتصادی خاتمی و احمدی نژاد
29 صفحه - 3000 تومان
بازارها و موسسات در مناطق ویژه اقتصادی اکراین
3 صفحه - 1000 تومان
بررسی ویژگیهای اجتماعی و اقتصادی نیروی کار عرضه شده در میادین کار غیر رسمی شهر کرمانشاه
90 صفحه - 6000 تومان
دلایل رکود اقتصادی آمریکا
12 صفحه - 1500 تومان
رکود اقتصادی جهانی و تبعات آن
26 صفحه - 3000 تومان
پروژه حسابداری بررسی آثار و پیامدهای اقتصادی تاسیس بورس اوراق بهادار
102 صفحه - 15000 تومان
ترجمه مقاله و تحقیق - عوامل مالی و اقتصادی مربوط به بنادر و کشتی economic and financial feasibility
9 صفحه - 9000 تومان
دلایل رکود اقتصادی آمریکا
19 صفحه - 2500 تومان
رکود اقتصادی جهانی و تبعات آن
26 صفحه - 3000 تومان
تأثیر بررسی مسائل اقتصادی و اجتماعی بر میزان باروری زنان
34 صفحه - 4000 تومان
بحران اقتصادی و گرانی
7 صفحه - 1500 تومان
بحران اقتصادی و مسکن
8 صفحه - 1500 تومان
تورم و بحران اقتصادی
13 صفحه - 2000 تومان
توزیع درآمد و بحران اقتصادی
12 صفحه - 1500 تومان
توزیع نا آدلانه درآمد و بحران اقتصادی
11 صفحه - 1500 تومان
پروژه بررسی رابطه سرمایه اجتماعی وبه طور اخص وجود اعتماد اجتماعی در اصلاحات ، توسعه و رشد اقتصادی رشته مدیریت صنعتی
191 صفحه - 25000 تومان
رشد اقتصادی - تحلیل و بررسی
43 صفحه - 4000 تومان
بحران اقتصادی اخیر در جهان
47 صفحه - 5000 تومان
ترجمه مقاله و تحقیق - دستیابی به منابع، سازمان دهی رسمی و گرایشات کارآفرینی فعالیت های اقتصادی جدید20
33 صفحه - 17000 تومان
پروژه حسابداری بررسی آثار و پیامدهای اقتصادی تاسیس بورس اوراق بهادار
101 صفحه - 15000 تومان
پروژه رشته حسابداری بررسی ارتباط بین متغیر های کلان اقتصادی و بازده غیر عادی سهام در بورس اوراق بهادار تهران فایل بصورت پاورپوینت
42 صفحه - 9000 تومان
پروژه حسابداری بررسی آثار و پیامدهای اقتصادی تاسیس بورس اوراق بهادار
150 صفحه - 12000 تومان
مدل اجتماعی و اقتصادی ایران در عصر رضا خان
30 صفحه - 3500 تومان
پروژه بررسی و نقش تعاونی ها در توسعه اقتصادی بر اساس روش تحقیق
39 صفحه - 8000 تومان
پروژه رشته علوم اجتماعی بررسی پایگاه اقتصادی و اجتماعی خانواده در استفاده دانشجویان از کالاهای فرهنگی
80 صفحه - 18000 تومان
عدم تاثیر رکود اقتصادی جهان بر ایران
11 صفحه - 2500 تومان
عدم تاثیر رکود اقتصادی جهان بر ایران
11 صفحه - 2000 تومان
ترجمه مقاله و تحقیق - دستیابی به منابع، سازمان دهی رسمی و گرایشات کارآفرینی فعالیت های اقتصادی جدید20
33 صفحه - 13000 تومان
رکود اقتصادی در جهان
26 صفحه - 3500 تومان
با توجه به نام گذاری سال 1390 به نام سال جهاد اقتصادی و عامل اقتصاد فرهنگی
6 صفحه - 2000 تومان
برنامه ریزی در توسعه اقتصادی فایل بصورت پاورپوینت
68 صفحه - 9000 تومان
سال جهاد اقتصادی و عامل اقتصاد فرهنگی
6 صفحه - 2000 تومان
پروژه رشته کشاورزی بررسی اقتصادی تاثیر عناصر کم مصرف در عملکرد برنج
54 صفحه - 12000 تومان
ترجمه مقاله و تحقیق - استراتژی¬های اقتصادی و مدیریتی برای پرورش ماهی خاکی (sandfish) در ویتنام 8
5 صفحه - 5000 تومان
رابطه توسعه اقتصادی با دموکراسی
36 صفحه - 5000 تومان
ترجمه مقاله و تحقیق - شرایط اقتصادی در بازار کار و بازار مالی 57
26 صفحه - 26000 تومان
ترجمه مقاله و تحقیق - بررسی نقش اقتصادی مدیران 38
36 صفحه - 36000 تومان
توسعه اقتصادی و برنامه ریزی فایل بصورت پاورپوینت
77 صفحه - 8000 تومان
توسعه اقتصادی و نظریات آن
9 صفحه - 2000 تومان
ترجمه مقاله و تحقیق - مرحله انتقال چین به سیستم¬های انرژی سبز : جنبه¬ی اقتصادی آب گرم¬کن¬های خورشیدی خانگی و تعمیم آن¬ها در شهر Dezhou
11 صفحه - 11000 تومان
پرسشنامه بررسی پیامدهای اقتصادی ـ اجتماعی گردشگری
4 صفحه - 3000 تومان
اوضاع اقتصادی اردبیل در زمان صفویه
21 صفحه - 4000 تومان
اوضاع اقتصادی اصفهان در دوران صفویه
29 صفحه - 5000 تومان
اوضاع اقتصادی ایران در زمان محمد رضا شاه
30 صفحه - 5000 تومان
اوضاع اقتصادی ایران درزمان مظفرالدین شاه
29 صفحه - 5000 تومان
عوامل موثر در توسعه سریع اقتصادی چین
15 صفحه - 2500 تومان
اوضاع اقتصادی ارومیه در دوران صفویه
25 صفحه - 5000 تومان
اوضاع اقتصادی مازندران در پهلوی دوم
16 صفحه - 4000 تومان
نظریه های اقتصادی ریکاردو
6 صفحه - 2000 تومان
نظریه های اقتصادی ریکاردو
6 صفحه - 1500 تومان
اوضاع اقتصادی تهران در پهلوی دوم
18 صفحه - 4000 تومان
اوضاع اقتصادی یزد در دوران پهلوی
18 صفحه - 4000 تومان
بررسی و تبیین حقوق اقتصادی در حقوق بشر
23 صفحه - 4000 تومان
ترجمه مقاله و تحقیق - انتقال آموزش در حین کار از دیدگاه اقتصادی 22
9 صفحه - 9000 تومان
ترجمه مقاله و تحقیق - تبدیل رقابتی بودن به منافع اقتصادی : آیا گردشگری رشد اقتصادی را در مقاصدگردشگری رقابتی تر بر می انگیزد 8
4 صفحه - 4000 تومان
ترجمه مقاله و تحقیق - اثر یکپارچگی اقتصادی بر قابلیت قیاس حسابرسی،شواهدی از پذیرش یورو 29
35 صفحه - 35000 تومان
ترجمه مقاله و تحقیق - اقتصاد سیاسی تحریم های اقتصادی آمریکا بر علیه کره ی شمالی : گذشته، حال و آینده 30
22 صفحه - 22000 تومان
منابع اقتصادی در سنگهای آهکی
29 صفحه - 3000 تومان
نقش رسانه ها درمسائل اقتصادی کشورها و جوامع
21 صفحه - 3000 تومان
بحران اقتصادی سال 2007
22 صفحه - 2500 تومان
بحران های اقتصادی انقلاب اسلامی ایران
12 صفحه - 2000 تومان
علل اقتصادی انتخاب گیاهان به عنوان محصول زراعی
9 صفحه - 1000 تومان
علل اقتصادی انتخاب گیاهان به عنوان محصول زراعی پاورپوینت
15 صفحه - 2000 تومان
نقش رسانه ها در مسائل اقتصادی کشورها و جوامع
32 صفحه - 3000 تومان
چگونه می توانیم حماسه سیاسی و حماسه اقتصادی را در جامعه تحقق ببخشیم
4 صفحه - 1000 تومان
بررسی آثار و پیامدهای اقتصادی تاسیس بورس اوراق بهادار
46 صفحه - 3000 تومان
بررسی تحلیلی بحران اقتصادی اروپا
14 صفحه - 1500 تومان
دستاوردهای اقتصادی انقلاب اسلامی ایران پاورپوینت
10 صفحه - 2000 تومان
دستاوردهای اقتصادی انقلاب اسلامی ایران
6 صفحه - 1500 تومان
نقش آموزش و پرورش در توسعه اقتصادی و اجتماعی کشور ایران روش تحقیق
14 صفحه - 2500 تومان
اصلاحات ساختاری و تحولات اقتصادی در ایران روش تحقیق
40 صفحه - 3000 تومان
آمار جمعیتی و اقتصادی بحرین
17 صفحه - 2000 تومان
نقش های اقتصادی و اجتماعی حسابرسی پاورپوینت
31 صفحه - 4000 تومان
مقایسه قوانین اقتصادی ایران و سوئیس پاورپوینت
26 صفحه - 3000 تومان
مقایسه قوانین اقتصادی ایران و سوئیس
26 صفحه - 3000 تومان
نقش های اقتصادی و اجتماعی حسابرسی پاورپوینت
34 صفحه - 4000 تومان
 • مجری کارهای پژوهشی عمومی، علمی پژوهشی و مروری
 • کارهای آماری و تجزیه و تحلیل داده
 • تحلیل کمی و کیفی
 • انجام کلیه خدمات نگارش، ترجمه تخصصی ، ویرایش مقاله ها و پایان نامه ها
 • انجام رفرنس نویسی استاندارد با نرم افزار EndNote
 • آماده سازی پاورپوینت مربوط به ارائه در جلسات و همایشها
 • Tel : 09120906507 - 09118370377
  Email : tahghighnet@yahoo.com
  Telegram : @tahghighnet
  Instagram : tahghighnetinsta
  www.tahghigh.net
  2020 - 2007