دوشنبه 23 مهر 1397
بازدید امروز : 3351 نفر

موضوع : شهرسازی دوران ساسانیdocx
تحویل در محیط : word

عنوان سفارش :
شهرسازی دوران ساسانیdocx
تعداد صفحه :
24
قیمت :
4000 تومان

فهرست مطالب
عنوان صفحه
چکیده
مقدمه
بیان مسئله
اهمیت و ضرورت تحقیق
ابزار جمع آوری اطلاعات
شهرسازی در عصر ساسانی
اجزای اصلی باروها و استحکامات شهرهای عصر ساسانی عبارت بود از:
پایتخت ساسانیان
شهر ساساني ميبد
ضرابخانه‌هاي دوره ساساني
نتیجه گیری
منابع:
چکیده
در دوره ساسانی حركت آغاز شده از زمان اشكاني در زمينه ايجاد شهرها با سرعت بيشتري ادامه مي يابد و شهرهاي فراوان ديگري بوجود ميآيد. چنانكه مورخان به تفاوت بنياد نزديك به پنجاه شهر را به دوران ساساني با ذكر نام و موقع نسبت ميدهند. اين فعاليت ها بيشتر به زمان اردشير، شاهپور و خسرو نسبت داده شده است. شهرها در زمان ساساني با توجه به اوضاع سياسي ، اجتماعي و اقتصادي زمان اغلب از يك طرح خاص پيروي مي كنند و از يك نوع سازمان قابل توجهي برخور دارند. از جمله آنكه در اين دوره شهرها به محله هاي مختلف تقسيم ميشوند. و هر دسته از پيشه وران در محله معيني سكونت دارند. امري كه با جزئي تغيير بدوران اسلامي منتقل و ادامه مي يابد. چنانكه در اكثر شهرها شاهد راسته ها، محله ها و گذرها هستمي و حتي در دهات بزرگ با چنين امري برخورد مي كنيم و مي بينيم كه چندين محله با نامهاي مختلف وجود دارد و زماني كه به بررسي دقيق مي پردازيم مشاهده مي كنيم كه اين محله ها به گروهها و جوامع متفاوتي تعلق دارند. اين تفاوت ممكن است مربوط به عامل قبيله اي، مذهب، نوع فعاليت توليدي، ميزان درآمد و نظاير آن باشد. در دوره ساساني شكل شهرها از دو فرم كلي خارج نيست، يا داراي طرح مدور هستند و يا داراي نقشه مستطيل، با در نظر گرفتن اختلاف سطح زمين منطقه. براساس ديد و اعتقادي خاص شهرها داراي چهار دروازه بوده اند كه به چهار سوي جهان گشوده بوده است. اكثر شهرها چه در دوره اشكاني وچه در دوره ساساني از اين امر تبعيت كرده اند. شكل بافت كلي شهرها و موقع واحدهاي عمده وشبكه هاي ارتباطي آنها در دوره اشكاني و بعد ساساني كم وبيش همان چيزي است كه تا مدتي نيز در دوره اسلامي گاه با برخي تغييرات شاهد آنيم.
مقدمه
افزایش تعداد شهرها ، جمعیت شهر نشین و حاکم شدن روحیه ی شهرگرایی را می توان از مهمترین تحولات اجتماعی نیم قرن اخیر در ایران دانست. به طوری که سبک شهرنشینی در مقایسه با سبک های زندگی روستایی و عشایری به صورت سبک غالب زندگی در آمده است .شهر به عنوان یک مجموعه ،عناصر و عوامل متعددی را در درون خود جای داده است . انسانها در شهر به شیوه های فردی ، خانوادگی و گروهی در مکان‌های عمومی ، دولتی و خصوصی در حال زندگی هستند وفعا لیت هایی در شهر انجام میدهند . این فعا لیت ها را میتوان به فعا لیت های سیاسی، فرهنگی و اقتصادی طبقه بندی کرد . این در واقع مدلی از یک شهر است که انسانها در تنظیم روابط و مناسبات خود در شهر رفتارهایی را شکل می بخشند.(ناری ابيانه: 1385،ص120 ) شهر ها علاوه بر حیات اجتماعی و زندگی جمعی گرایی و ابعاد کا لبدی فیزیکی از سازماندهی خاصی برخوردارند. اداره امور شهر را شاید بتوان به عنوان یکی از مهمترین دستاوردهای حیات مدنی انسان دانست به طوري كه انسان توانسته است که هوش و توانمندی جماعت عظیمی از انسانها و گروه های اجتماعی با ویژگی‌های خاص را در کنار هم سامان دهد.

تحقیقهای مشابه

ترجمه انگلیسی به فارسی سایت تحقیق

برای پیدا کردن ما فقط کافیست «سایت تحقیق» را در گوگل سرچ کنید

ترجمه فارسی به انگلیسی سایت تحقیق
با کلیک روی +۱ ما را در گوگل محبوب کنید

Tel : 09118370377
Email : tahghighnet@yahoo.com
Telegram : @tahghighnet
channel: https://t.me/tahghighchannel
Instagram : tahghighnetinsta
www.tahghigh.net
2018 - 2007