چهارشنبه 21 آذر 1397
بازدید امروز : 5482 نفر

موضوع : شرح وظايف پست سازماني
تحویل در محیط : word

عنوان سفارش :
شرح وظايف پست سازماني
تعداد صفحه :
13
قیمت :
2500 تومان

عنوان/پست شغل:* كارشناس آمار برنامه ريزي و بودجه
- دريافت نومنه فرم هاي بودجه و دستورالعمل ها از گروه بودجه سازمان مربوط
- پيشنهاد بودجه شهرستان/منطقه به سازمان مربوط؛
- انجام اقدامات لازم به منظور توزيع اعتبارات ابلغي؛
- تلاش براي رعايت ضوابط اجرايي بودجه؛
- نظارت بر نحوه صحيح هزينه اعتبارات الاغي؛
- همكاري لازم جهت تنظيم بودجه استان؛
- ارايه پيشنهادات لازم جهت تامين منابع مالي جديد؛
- انجام امور به ثبت تغييرات تامين رديف حقوقي؛ انتصاب مجدد و تامين رديف حقوقي جديد الاستخدام تغيير دوره / ماموريت تحصيلي ،احكام مزايا و حق التدريس و حق الزحمه ها با رعايت قوانين و مقررات؛
- مطالعه و بررسي مداوم در مورد نياز هاي آموزش و پرورش به منظور پيش بيني دقيق بودجه؛
- همكاري با ساير واحدها به منظور پيش بيني كادر مورد نياز آن ها و برآورد احتياجات پرسنلي شهرستان/ منطقه و اعلام آن به سازمان مربوط؛
- همكاري با مسئولان امور مالي و پشتيباني اداري در راستاي پيشبرد اهداف آموزش و پرورش؛
- نظارت بر تهيه نسخه پشتيبان از اطلاعات رايانه اي؛
- تلاش براي بروز نمودن اطلاعات با استفاده از سيستم هاي رايانه اي؛
- نظارت بر انجام وظايف كارشناسان؛
- هماهنگي با واحدهاي ذيربط در خصوص بكارگيري نيروهاي پاره وقت،سربازمعلم و...
- همكاري در زمينه تامين رديسف هاي استخدامي طبق دستورالعمل هاي مربوط؛
- بررسي مطالعه،تحقيق،پژوهش به منظور كسب مهارتهاي لازم و ارتقاء علمي جهت ارائه ي راهكارهاي مناسب در زمينه ي شغل مورد تصدي؛
- تهيه و تنظيم بخشنامه هاي لازم در زمينه شغل مورد تصدي و ابلاغ به واحدهاي ذيربط و دقت لازم جهت حسن اجراي آنها؛
- تهيه و پيش نويس مكاتبات و گزارش هاي لازم؛
- پاسخگويي مناسب به تماس هاي حضوري وغيرحضوري در چارچوب وظايف پست مورد تصدي؛
- انجام ساير امور ارجاعي در چارچوب پست مورد تصدي در صورت لزوم.


ترجمه انگلیسی به فارسی سایت تحقیق

برای پیدا کردن ما فقط کافیست «سایت تحقیق» را در گوگل سرچ کنید

ترجمه فارسی به انگلیسی سایت تحقیق
صحافی پایان نامه رساله مقاله کتاب سایت تحقیق
با کلیک روی +۱ ما را در گوگل محبوب کنید

Tel : 09118370377
Email : tahghighnet@yahoo.com
Telegram : @tahghighnet
channel: https://t.me/tahghighchannel
Instagram : tahghighnetinsta
www.tahghigh.net
2018 - 2007