سه شنبه 5 اردیبهشت 1396
بازدید امروز : 7590 نفر
موتور جستجوی سایت نیازمندیهای دانشجویی موتور جستجوی پیشرفته مقالات و تحقیقات و ...
تلگرام سایت تحقیق

موضوع : خط مشی گذاری دولتی
تحویل در محیط : word

ابتدا هزینه سفارش را از طریق پرداخت آنلاین بانک ملت و یا پرداخت آنلاین بانک ملی و یا انتقال به شماره کارت 6037991813769019 بانک ملی به نام سید علیرضا هاشمی و یا واریز به شماره حساب 0102834007003 ملی بنام سید علیرضا هاشمی و با داشتن شماره فیش واریزی اقدام به سفارش کنید.
عنوان سفارش :
خط مشی گذاری دولتی
تعداد صفحه :
33
قیمت :
4000 تومان
جهت سفارش اینجا کلیک کنید

خط مشی گذاری دولتی
فهرست مطالب
خط مشي گذاري :
الف) خط مشي‌هاي قضايي(gudicial Policies) :
ب) خط مشي‌هاي اجرايي (Executive Policies) :
ج) خط مشي‌ها تقنيني (Legislative Policies) :به
الف) مدل نهادي (خط مشي به مثابه يک بازده نهادي) :
ب) مدل فرآيندي (خط مشي گذاري به مثابه فعاليتي سياسي)
ج) مدل عقلايي «خط مشي به مثابه حداکثر دستاورد اجتماعي»
د) نظريه بازي «خط مشي گذاري به عنوان انتخابي عقلايي در شرايط رقابتي
نقش گروههای ذی نفوذ در فرايند خط مشی گذاری دولتی
قدرت و نقش آن در فرايند سياسي خط مشي‌گذاري :
منابع قدرت :
طبقه‌بندي ديگري از قدرت :
گروههاي ذي‌نفود : Interest Groups
انواع گروههاي ذي نفوذ :
دسته‌بندي ديگر: خصوصي و عمومي
دسته بندي ديگر: داخلي و خارجي
طبقه‌بندي ديگر: گروههاي عوام و گروههاي خواص
گروه واره‌هاي ذي نفوذ :
گروههاي ذي‌نفوذ و احزاب سياسي :
احزاب و گروههاي ذي‌نفوذ :
الگوي ارتباط بين احزاب و گروههاي ذي نفوذ :
رابطه گروههاي ذي‌نفوذ با گروههاي فشار :
طبقه‌بندي گروههاي فشار :
شرايط تاثيرگذاري گروههاي فشار :
شيوه عمل گروههاي فشار :
وسايل و ابزارهاي گروههاي ذي‌نفوذ :
نقش صاحبان قدرت و گروههاي ذي نفوذ در فرايند خط مشي‌گذاري :
شيوه ماوراي عقلايي مبتني بر قدرت فردي :
نظريه نخبگان قدرتمند با طبقات با نفوذ :
نقش گروههای ذي نفوذ در فرآيند خط مشی گذاری عمومی :
گروههای ذی نفوذ(Influential Group)
نتيجه‌گيري :
منابع
  خط مشي گذاري :
خط مشي، صرفاً اتخاذ يک تعميم نيست، بلکه فرآيندي است شامل تمام اقدامات که از زمان احساس مشکل شروع مي‌شود و نهايتاً به ارزيابي نتايج حاصل از اجراي خط مشي، ختم مي‌گردد.در مفهوم کلي خط مشي، الگوي پايداري است که انتظارات مختلف و گاهي متناقض را پاسخ داده و براي جلب همکاري در حل مسائل، ايجاد انگيزه مي‌نمايد، خط مشي دو ويژگي دارد :الف) خط مشي، الگويي عملي است، نه يک رويداد مجرد و انتزاعي.ب) خط مشي، عملي اجتماعي محسوب مي‌شود زيرا بايد عوامل ناسازگار را با ايجاد انگيزه براي اقدام جمعي در افرادي که اهداف مشترک دارند را شناسايي کند.تاسيس اداره‌هاي جديد،‌ تغيير و تحول در گردش کار سيستم‌ها و سازماندهي گروه‌ها از جمله اقداماتي هستند که به واسطه ادراک خط مشي گذاران از ضرورت جوابگويي به نيازها و برقراري نظم، به عمل مي‌آيدو جنبه عمومي و اجتماعي دارند.از متداول ترين طبقه بندي انواع خط مشي به قواي سه گانه هيات حاکمه مربوط مي‌شود که متناسب با حوزه فعاليت، اختيار و عملکرد خط مشي‌هاي سه گانه را تهيه و تدوين مي‌نمايند :
الف) خط مشي‌هاي قضايي(gudicial Policies) :به وسيله قوه قضائيه و دادگاه‌ها اتخاذ و تدوين مي‌شود مانند دستورالعمل‌هاي قوه قضائيه
ب) خط مشي‌هاي اجرايي (Executive Policies) :به وسيله سازمان‌ها و دستگاه‌هاي قوه مجريه تهيه و تنظيم مي‌شود نظير بخشنامه‌هاي وزارتخانه‌ها يا هيات دولت
ج) خط مشي‌ها تقنيني (Legislative Policies) :به وسيله نمايندگان مجلس قانونگذاري از طريق ارائه طرح‌ها يا لوايح قانوني مطرح و تصويب مي‌شوند مانند قوانين موضوعه بايد توجه داشت هر سازمان يا ارگاني که بخواهد براي اجراي برنامه‌ها خود خط مشي انتخاب کند بايد فرآيند زيرا سپري نمايد :
الف) مرحله شناخت، درک و بيان مسئله يا شکل. ب) ارجاع و طرح مسئله در سازمان‌ها و موسسات عمومي .ج) شکل گيري، تهيه و تدوين خط مشي عمومي.د) قانوني کردن و مشروعيت بخشيدن به خط مشي عمومي.ه) ابلاغ و اجراي خط مشي.و) ارزيابي خط مشي عمومي اجرا شده .
تمام مطالب فوق براي تعيين و اجراي خط مشي عمومي مي‌باشد ولي در سازمانها و ارگانهاي مختلف بايد الگوي خاص را طراحي نمود‌،‌ بايد توجه داشت طراحي مدل،‌ عملي خلاق بوده و ذهني آفرينش گر و نوآور مي‌طلبد، مدل سازي بايد براساس الگو برداري از اجزاي يک پديده در دنياي واقعي، خلق گردد، عمده مدل‌هاي خط مشي،‌ که براي تصميم گيرندگان طراحي و به عنوان بهترين الگو مورد استفاده قرار مي‌گيرد اين گونه مي‌باشد :

با کلیک روی +۱ ما را در گوگل محبوب کنید

شماره پاسخگوی سایت : 09118370377 - 09111491359
Email : tahghighnet@yahoo.com
www.tahghigh.net 2007 - 2017