تلگرام سایت تحقیق
یکشنبه 7 اسفند 1396
بازدید امروز : 735 نفر

موضوع : حسد
تحویل در محیط : word

ابتدا هزینه سفارش را از طریق پرداخت آنلاین بانک ملت و یا پرداخت آنلاین بانک ملی و یا انتقال به شماره کارت 6037991813769019 بانک ملی به نام سید علیرضا هاشمی و یا واریز به شماره حساب 0102834007003 ملی بنام سید علیرضا هاشمی و با داشتن شماره فیش واریزی اقدام به سفارش کنید.
عنوان سفارش :
حسد
تعداد صفحه :
20
قیمت :
3000 تومان
جهت سفارش اینجا کلیک کنید

حسد
یکی ازبیماری های خطرناکی که بسیاری گرفتار آنندوکمترکسی یافت میشودکه ازآن پیراسته باشد،که آن رابه فارسی رشک می گویند.
حسد،هم برای فرد زیان دارد هم برای جامعه؛وعلمای اخلاق آن رایکی از نکوهیده ترین صفت ها شمرده اند،زیرا زیان حسد دوگونه است:از طرفی به حسود زیان می رساند،از طرفی کسی را که به او حسد برده شده است،یعنی محسود را در خطر نیستی ونابودی قرار می دهد وبیشتر افراد هر جامعه ای در یکی از این دو موقعیت قرار دارند وهنگامی که اکثر افراد جامعه ای در خطر قرار گرفتند ادامه ی حیاط آن جامعه وبقای آبسیار بعید به نظر می رسد.
حسد چیست؟
حسدآرزو مندی دور شدن نعمتی از کسی و رسیدن آن به خود حسود است.قسمت دوم تعریف را نمی توان پذیرفت؛زیرا گاه می شود که حسود خودش ان نعمت را داردوبا وجود آن حسد می ورزدوگاه میشود که حسود زیان خویش بلکه مرگ خود را می خواهد تا نعمت آن کس سلب شود.داستانهایی که از حسودان شنیده شده است ویا رفتارهایی که ازآنها دیده میشودبر سخن ما گواه است؛پس حسد تنها همان بد خواهی وارزو مندی زوال نعمت است و بس.
حسددر هرطبقه ای هست
حسددر تمام طبقات موجود است واختصاص به دسته ای مخصوص ندارد؛هم درطبقات بالایافت میشود وهم درطبقات پایین ؛گمان نرود که طبقه عالی به واسطه برخورداری ازنازنعمت،پاکیزه از حسد هستندبلکه گرفتاران این بیماری مهلک وخطرناک دراین دسته نیزفراوانند.
شاید یکی ازعلل آنها دیکتاتورها ،رجال وبزرگان کشور خود را نابود می کنند،حسد انها باشد چون نمی توانند ببینند به جز خودشان کسی دیگر،ثروتی یا شخصیتی ومقامی دارد-هرچندخودشان بالا تراز آن را داشته باشند-ولی برهمان اندازه ای که دیگران دارند رشک می برند؛گاهی رشک آنهاچنان طغیان می کندکه رحم ازدلشان می رود وهمه راازدم تیغ می گذرانند وپس از آنکه همه رانابود کردند ونیروی اساسی کشور را ضعیف نمودند،خود نیزتوانایی زیست کردن ومقاومت در برابر دشمنان را از دست می دهند؛لذا به سرانجام شوم دچار می شوند.

تحقیقهای مشابه
حسد
20 صفحه - 3000 تومان

ترجمه انگلیسی به فارسی سایت تحقیق

برای پیدا کردن ما فقط کافیست «سایت تحقیق» را در گوگل سرچ کنید

ترجمه فارسی به انگلیسی سایت تحقیق
xسفارش ترجمه
xمشاوره پایان نامه
xسفارش تایپ سایت تحقیق
با کلیک روی +۱ ما را در گوگل محبوب کنید

شماره پاسخگوی سایت : 09118370377
Email : tahghighnet@yahoo.com
www.tahghigh.net 2007 - 2018