دوشنبه 26 آذر 1397
بازدید امروز : 6469 نفر

موضوع : جنگ و شایعه
تحویل در محیط : word

عنوان سفارش :
جنگ و شایعه
تعداد صفحه :
14
قیمت :
2000 تومان

امروزه «شایعه» به عنوان یکى از شیوه‏هاى مهم جنگ روانى مطرح است و پدیده‏اى است که براساس شنیده‏ها و زمینه‏هاى قبلى افکار عمومى شکل مى‏گیرد. شایعه یا از یک خبر ناشى مى‏شود و یا برپایه هیاهویى بى‏اساس به‏وجود مى‏آید. به کمک شایعه مى‏توان تمایلات و امیال ذهنى یک طبقه و قشر اجتماعى را به صورت واقعیتى عینى نشان داد.
امپریالیسم جهانى، در کشورهایى که بر اثر انقلاب‏هاى رهایى‏بخش، پایگاه سیاسى و اجتماعى و اقتصادى خود را از دست مى‏دهد، با توسل به امکانات تبلیغى و فرهنگى که در اختیار دارد از شایعه به عنوان حربه روانى- سیاسى بهره‏بردارى مى‏کند.
شایعه در ارتباط با مسائل روز و به طور مبهم مطرح مى‏شود و به نسبت اهمیت و ابهامى که در زندگى اجتماعى دارد، بر سر زبان‏ها مى‏افتد.
معناى لغوى شایعه: شایعه از «شَیَعَ» به معناى رواج یافتن و منتشر شدن اخذ شده و کلمات شیوع و شایعه به معناى انتشار و بیان خبر است.
تعریف اصطلاحى شایعه:
برخى از کارشناسان تبلیغات، شایعه را چنین تعریف مى‏نمایند:
شایعه عبارت است از انتقال پیام خبرى از طریق شفاهى (چهره به چهره) که در اندک زمان محدود مى‏تواند در سطح وسیعى از جامعه انتشار یابد بدون آن که منبع آن شناخته شود و یا معلوم گردد از کجا سرچشمه گرفته است.
عوامل و علل شایعه‏پراکنى‏
علل گسترش شایعه را باید در جو عمومى گروه‏هاى اجتماعى و یا در نیازهاى شخصى افراد تشکیل‏دهنده گروه جستجو کرد. شایعه اغلب در میان گروه‏هاى متجانس که احساسات مشترکى دارند اعم از ملت یا شهر یا ارتش گسترش مى‏یابد. جنگ به علت وجود هیجانات مشترک شدید میان کسانى که با آن ارتباط دارند از قبیل امید به پیروزى، ترس از شکست، سرخوردگى ناشى از جدایى عزیزانشان و خصومت نسبت به دشمن و …موجب گسترش شایعه مى‏شود. شایعه‏اى که این هیجانات را بیان مى‏نماید به سادگى هم شنیده مى‏شود و هم نقل مى‏گردد.
یکى از علل مهم گسترش شایعه، فقدان اطلاعات در مورد موضوعات مهم است. مردم خواهان اطلاعات در مورد موضوعاتى هستند که بیش از همه آنها را نگران مى‏کند. هرقدر نگرانى آنها بیشتر باشد، اطلاعات بیشترى را طلب مى‏کنند. در این وضعیت، شایعه به راحتى گسترش مى‏یابد. چون مردم دنبال اطلاعات هستند و هر چیزى را که به عنوان خبر پخش مى‏شود مى‏پذیرند. از سوى دیگر، اطلاعات واقعى که جلو شایعه دروغین را بگیرد در اختیار ندارند.نارضایتى، سرخوردگى، ملال و بیکارى موجب گسترش شایعه در اجتماعات کوچک مى‏شود.


ترجمه انگلیسی به فارسی سایت تحقیق

برای پیدا کردن ما فقط کافیست «سایت تحقیق» را در گوگل سرچ کنید

ترجمه فارسی به انگلیسی سایت تحقیق
صحافی پایان نامه رساله مقاله کتاب سایت تحقیق
با کلیک روی +۱ ما را در گوگل محبوب کنید

Tel : 09118370377
Email : tahghighnet@yahoo.com
Telegram : @tahghighnet
channel: https://t.me/tahghighchannel
Instagram : tahghighnetinsta
www.tahghigh.net
2018 - 2007