دوشنبه 26 آذر 1397
بازدید امروز : 6196 نفر

موضوع : تعارض
تحویل در محیط : word

عنوان سفارش :
تعارض
تعداد صفحه :
6
قیمت :
2000 تومان

تعارض منازعه ای است ذهنی كه از برخورد انگیزه ها، تكانه ها و یا تقاضاها و سائق های متضاد به وجود می آید.
خصوصیات تضاد اخلاقی
1- تعارض وقتی به وجود می آید كه فرد از انواع مختلف اصول یا ارزش ها تبعیت نماید.
2- تعارض وقتی است كه فرد درك های متفاوتی از اصول و ارزش ها داشته باشد.
3- تعارض وقتی است كه فرد به بیش از چند ارزش و اصل پایبند بوده و در ضمن مخالف پایبندی و برتری و تقدم یكی از آنهاست.
4- تعارض وقتی به وجود می آید كه خود فرد به چیزی كه می گوید معتقد نباشد.
مكتب اسلام در رابطه با تضاد و تعارض اشاره می كند كه ( یا ایها الذین آمنوا لم تقولون ما لاتفعلون) اگر ما چیزی را بگوئیم كه خودمان به آن معتقد نباشیم و یا عمل ننمائیم در تضاد و تعارض با فطرت خود هستیم و این به ضرر مؤمن است و شاید از تكامل انسان جلوگیری نماید و فرد را دچار اضطراب كند.
«تعارض» كیفیت تصمیم گیری شخص را تحت تأثیر قرار می دهد؛ تصمیم گیری منطقی و جستجوی فعال اطلاعات و درك بی طرفانه آن را از فرد سلب می كند.
در روان شناسی شناختی و تئوری های مربوطه، تعارض از جایگاه ویژه ای برخوردار است. بنابراین تعارض عبارتست از یك حالت هیجانی منفی كه به علت ناتوانی در انتخاب ِ دست كم یكی از دو هدف ناسازگار و سازگار به وجود می آید. به سخن دیگر، تعارض زمانی پیش می آید كه فرد نتواند دست كم از دو راه سازش ناپذیر، یكی را انتخاب كند.


ترجمه انگلیسی به فارسی سایت تحقیق

برای پیدا کردن ما فقط کافیست «سایت تحقیق» را در گوگل سرچ کنید

ترجمه فارسی به انگلیسی سایت تحقیق
صحافی پایان نامه رساله مقاله کتاب سایت تحقیق
با کلیک روی +۱ ما را در گوگل محبوب کنید

Tel : 09118370377
Email : tahghighnet@yahoo.com
Telegram : @tahghighnet
channel: https://t.me/tahghighchannel
Instagram : tahghighnetinsta
www.tahghigh.net
2018 - 2007