یکشنبه 4 تیر 1396
بازدید امروز : 2570 نفر
موتور جستجوی سایت نیازمندیهای دانشجویی موتور جستجوی پیشرفته مقالات و تحقیقات و ...
تلگرام سایت تحقیق

موضوع : پروژه مالی حسابداری پیمانکاری ساختمان
تحویل در محیط : word

ابتدا هزینه سفارش را از طریق پرداخت آنلاین بانک ملت و یا پرداخت آنلاین بانک ملی و یا انتقال به شماره کارت 6037991813769019 بانک ملی به نام سید علیرضا هاشمی و یا واریز به شماره حساب 0102834007003 ملی بنام سید علیرضا هاشمی و با داشتن شماره فیش واریزی اقدام به سفارش کنید.
عنوان سفارش :
پروژه مالی حسابداری پیمانکاری ساختمان
تعداد صفحه :
48
قیمت :
8000 تومان
جهت سفارش اینجا کلیک کنید

فهرست مطالب
مقدمه
بيان مسئله:
اهميت موضوع:
فرضيات تحقيق
اهداف تحقيق:
ادبيات تحقيق
انواع قراردادهاي پيمانكاري :
الف) قراردادهاي مقطوع :
ب) قراردادهاي اسانسي :
ج) قرار داد مديريت اجرائي
مراحل اجراي طرح و انجام عمليات پيمانكاركار :
تهيه طرح مقدماتي :
تهية نقشه ها و مشخصات اجرائي طرح :
دعوت از پيمانكاران براي انجام طرح :
تسليم قيمت پيشنهادي و ضحانت نامه شركت در مناقصه :
نام طرفين قرارداد ( كارفرما – پيمانكار )
تعهدات و اختيارات كارفرما :
ضمانت نامه انجام تعهدات :
پيش پرداخت و ترتيب واريز آن :
جريمة تاخير :
مرحلة 4 : اجراء كار ( شروع عمليات ) :
تحويل ، تاسيس و تجهيزكارگاه :
مخارج دورة اجراي طرح :
تنظيم صورت وضعيت موقت كارها :
پرداخت وجه صورت وضعيت موقت :
ابطال ضمانت نامه پيش پرداخت :
حساب ذخيرة مطالبات مشكوك الوصول :
اسناد دريافتني :
دارائيهاي ثابت مشهود :
دارائيهاي ثابت نامشهود :
حسابهاي پرداختني :
اسناد پرداختني :
پيش دريافت ها :
بدهي هاي بلند مدت :
هزينه ها :
ح پيمان :
روشهاي متداول حسابداري پيمانكاري :
انتخاب روش :
ذخيره لازم براي زيان هاي قابل پيش بيني :
حسابداری شرکت های پیمانکاری ساختمان
سیستم مالی پیمانکاران ساختمان
منابع :
مقدمه
تدوين مطالبي دربارة نحوة حسابداري انواع فعاليت هاي اقتصادي از يك سو ، بر دانش پيشرفته و امروزين حسابداري متكي و از سوي ديگر ، با شرايط خاص ، عرف تجاري و قوانين حاكم بر فعاليت هاي اقتصادي در ايران منطبق باشد يكي از زمينه هاي ضروري پژوهشي است كه مي تواند كاربرد روش هاي پيچيدة حسابداري را آسان ساخته و در عين حال خدمات حسابداري در سطوح مختلف را كارآمدتر نمايد علاوه بر اين ، پژوهش هايي از اين دست ، امكانات گسترش ، رواج و فراگيري ، اصول و ضوابط حرفه اي را افزايش داده و كار حسابداري واحدهاي تجاري را در مجموع بهبود مي بخشد امروزه مؤسسات عمومي و خصوصي اجراي عملياتي نظير : راه سازي – سد سازي – احداث ساختمان – تاسيسات – كشتي سازي – هواپيما سازي و ساخت قطعات پيچيده وسايل و تجهيزات را با انعقاد پيمان به مؤسسات پيمانكاري واگذار مي كنند .
بيان مسئله:
تنوع مؤسسات و گوناگوني فعاليتهاي مختلف اقتصادي در پهنه جهان، دانش و حرفه حسابداري را بر آن داشته تا در قالب مباني و اصول عمومي، راه حلهاي متناسبي را براي نگهداري حسابهاي فعاليتهاي گوناگون، به نحوي فراهم آورد كه صورتهاي مالي مؤسسات تصوير گوياتري از نتايج عمليات و وضعيت مالي ارائه دهند. از طرفي، فعاليتهاي مؤسسات اقتصادي در كشورهاي مختلف در بستري از اوضاع و احوال اقتصادي و اجتماعي و در محدوده مناسبات حقوقي كشور انجام مي شود و اين عامل، به نوبه خود، جستجو و يافتن راه حل مناسب و مطلوب را در محدوده راه حلهاي متعارف در سطح بين المللي الزامي كرده است.
ارجاع طرحهاي ساخت و ساز ابنيه، تأسيسات و تجهيزات بزرگ از طرف كارفرمايان عمومي و خصوصي به پيمانكاران مختلف، انعقاد قراردادهاي بلند مدت پيمانكاري براي اجراي طرحهاي ياد شده و انجام دادن فعاليتهاي ساخت و ساز در قالب اين قراردادها توسط پيمانكاران، يكي از فعاليتهاي عمده اقتصادي است كه نيازمند روشهاي مناسب ثبت و ضبط معاملات و فعاليتهاي مالي، تهيه و تنظيم گزارشهاي درون سازماني، اندازه گيري و شناخت درآمد و در نهايت تهيه و ارائه صورتهاي مالي متناسب براي پيمانكاران و كارفرمايان است.


ترجمه انگلیسی به فارسی سایت تحقیق

برای پیدا کردن ما فقط کافیست «سایت تحقیق» را در گوگل سرچ کنید

ترجمه فارسی به انگلیسی سایت تحقیق
با کلیک روی +۱ ما را در گوگل محبوب کنید

شماره پاسخگوی سایت : 09118370377
Email : tahghighnet@yahoo.com
www.tahghigh.net 2007 - 2017