چهارشنبه 21 آذر 1397
بازدید امروز : 5258 نفر

موضوع : پایداری و ناپایداری در هوا - جو
تحویل در محیط : word

عنوان سفارش :
پایداری و ناپایداری در هوا - جو
تعداد صفحه :
14
قیمت :
3000 تومان

تعريف
هوايي كه هنگام پرواز با آن مواجه هستيم بستگي به نوع وضعيت جو دارد ؛ يعني جو پايدار و ناپايدار. اگر جو پايدار باشد ابرهاي تشكيل شده بيشتر ابرهاي لايه اي يا پوششي بوده و نيز تشكيل مه از حالات ممكنه آن است. از طرفي ديگر اگر جو ناپايدار باشد در اين صورت با ابرهايي كه داراي فعاليت شديد عمودي هستند مواجه هستيم مانند ابرهاي حاوي طوفان و رعد و برق . بنابراين شناخت پايداري يا ناپايداري جو كمك فراواني براي خلبانان كليه وسايل پروازي در شناخت هوا و نحوه تشكيل ابرهاي مربوطه است.
شرايط پايداري هوا مانند شرايط پايداري يك جسم جامد مي باشد . جسمي كه در حالت تعادل پايدار باشد هر گاه نيروي متناسبي بر آن وارد آيد وضع موجود را تغيير مي دهد ولي به محض حذف نيروي مذكور مجدداً به حالت اوليه اش بر مي گردد . حال يك توده هوا را درون جو در نظر مي گيريم . اگر اين توده هوا از محيط اطراف خود گرمتر باشد بديهي است به طرف بالا صعود مي كند تا جايي كه درجه حرارتش از محيط اطراف خودش كمتر شود. و اگر با محيط اطراف درجه حرارتش مساوي شد در همان جا متوقف گشته و چنانچه سردتر از محيط اطرافش باشد به سمت پائين نزول مي كند. تغيير آدياباتيكي : هر گاه توده هوايي چنان تغيير كند كه با محيط اطراف خود هيچ گونه مبادله گرمايي انجام ندهد اين تغيير را آدياباتيكي مي گويند . به تعبير ديگر يعني درجه حرارت آن توده هوايي فقط در اثر انبساط و تراكم كم يا زياد گردد.


ترجمه انگلیسی به فارسی سایت تحقیق

برای پیدا کردن ما فقط کافیست «سایت تحقیق» را در گوگل سرچ کنید

ترجمه فارسی به انگلیسی سایت تحقیق
صحافی پایان نامه رساله مقاله کتاب سایت تحقیق
با کلیک روی +۱ ما را در گوگل محبوب کنید

Tel : 09118370377
Email : tahghighnet@yahoo.com
Telegram : @tahghighnet
channel: https://t.me/tahghighchannel
Instagram : tahghighnetinsta
www.tahghigh.net
2018 - 2007