تلگرام سایت تحقیق
پنج شنبه 4 اسفند 1396
بازدید امروز : 86 نفر

موضوع : بزرگسالان نوسواد - سواداموزی بزرگسالان
تحویل در محیط : word

ابتدا هزینه سفارش را از طریق پرداخت آنلاین بانک ملت و یا پرداخت آنلاین بانک ملی و یا انتقال به شماره کارت 6037991813769019 بانک ملی به نام سید علیرضا هاشمی و یا واریز به شماره حساب 0102834007003 ملی بنام سید علیرضا هاشمی و با داشتن شماره فیش واریزی اقدام به سفارش کنید.
عنوان سفارش :
بزرگسالان نوسواد - سواداموزی بزرگسالان
تعداد صفحه :
18
قیمت :
3000 تومان
جهت سفارش اینجا کلیک کنید

فهرست مطالب
مقدمه
- نقش كتابخانه در فعاليتهاي سوادآموزي:
- مجموعه مواد ومنابع:
- همكاري نهادهاي مرتبط با سواد آموزي :
- تبليغ خدمات سواد آموزي :
- گزينش مواد و منابع جهت نو آموزان بزرگسال :
كتابخانه ها و نوسوادان
مفاهيم پذيرفته شده بين المللي در زمينه سواد آموزي
انگيزه هاي فردي سواد آموزان برا ي باسواد شدن
برنامه هاي وسيع سواد آموزي عمومي
اهداف كتابخانه براي سواد آموزي
موثرترين شيوه هاي ارائه خدمات كتابخانه ها به نوسوادان
مواد چاپي و ديداري وشنيداري از نظر محتوا براي نوسوادان به چند گروه
تقسيم ميشوند
چرا نمتوان مواد چاپي مناسب نوسوادان را به همان روش كتابهاي جلد شميزي آماده و سازماندهي كرد ؟
سه مزيت استفاده از مجموعه جداگانه براي نوسوادان
كتابهاي نوسوادان به يكي ازدلايل زيرنوشته مي شود :
منابع و مآخذ : مقدمه
از آنجا كه بيسوادي موجب محدود بودن اشتغال ميشود ، بيشتر بزرگسالان بيسواد از نظر اقتصادي وضعيت خوبي ندارند.توان كسب درآمد، و نيز توانايي آنها به مشاركت خلاق و فعاليتهاي اجتماعي محدود است . عدم اشتغال يا استغال محدود آنها نيز ممكن است درارتباط با سرمايه گذاري عمومي موجب هدر رفتن منابع مالي جامعه شود . بيسوادي ، همچنين موجب كاهش توانايي فرد درترقي زندگي شخصي وحيات اعضاي خانواده ميشود از نظر شخصيتي ، بيسوادان بزرگسال با روشها و برنامه هايي كه افراد باسواد براي حل مشكلات به كار مي بندند بيگانه اند . اگر چه بيسوادي در ساده ترين مفهوم خود مشكلي كاملا" شخصي است، اما درواقع بركل جامعه تاثيرمي گذارد .زيان كنوني بيسوادي و تداوم آن تا نسلهاي آينده موجب افت شديد در منابع جامعه شده و توانايي جامعه را محدود مي كند .
بيسوادي امري خود به خود دائمي و مشكلي است چرخشي در خانواده كه به نسلهاي بعدي نيز انتقال مي يابد . از آنجاكه والدين بيسواد قادر به كمك به فرزندان خود در امورآموزشي نيستند و نمي توانند سرمشق خوبي در امر مطالعه به حساب آيند ، اغلب عادات ضعيفي درفراگيري و رفتارهاي مشابهي نسبت به مسايل آموزشي فرزندان خود دارند .اكنون كه تا حدودي با مسائل ومشكلات بيسوادي اشاره شد به يكي از عوامل موثر درمبارزه با بيسوادي مي پردازيم :
- نقش كتابخانه در فعاليتهاي سوادآموزي:
راههايي كه كتابخانه ميتواند از آن راهها در فعاليتهاي سوادآموزي مشاركت كند ، جا دارد به تنوع اين فعاليتها بينيديشيم.اگر چه فعاليتهاي سوادآموزي كتابخانه را ميتوان دريك زنجيره قرارداد ، اما خدمتي كه در بالاترين سطح اين رنجيره ارائه ميشود الزاما به اين مفهوم نيست كه بهترين خدمت ارائه شده از سوي كتابخانه است.نوع خدمات سوادآموزي كه ارائه ميشود خواهد توانست و بايد تفاوتهاي ميان جوامع را نشان دهد.با توجه به اينكه تفاوتهايي درامرخدمات كتابخانه اي براي بيسودان درجوامع مختلف وجود دارد اما يك هدف كلي دراين جوامع وجود دارد . و آن جذب نوسوادان و بيسودان به كتابخانه هاست . حال بستگي به مديريت يك كتابخانه دارد كه شيوه هاي مختلف و تبليغات مداوم بتواند به اين هدف برسد .
اگرچه مي دانيم براي خدمات سوادآموزي كتابخانه برنامه استانداردي وجود ندارد ، با اين حال فعاليتهاي متنوعي دراين زمينه وجود دارد كه با كتابخانه پيونده خورده است كه دراين تحقيق به آن اشاره خواهد شد .


ترجمه انگلیسی به فارسی سایت تحقیق

برای پیدا کردن ما فقط کافیست «سایت تحقیق» را در گوگل سرچ کنید

ترجمه فارسی به انگلیسی سایت تحقیق
xسفارش ترجمه
xمشاوره پایان نامه
xسفارش تایپ سایت تحقیق
با کلیک روی +۱ ما را در گوگل محبوب کنید

شماره پاسخگوی سایت : 09118370377
Email : tahghighnet@yahoo.com
www.tahghigh.net 2007 - 2018