پنج شنبه 1 تیر 1396
بازدید امروز : 4119 نفر
موتور جستجوی سایت نیازمندیهای دانشجویی موتور جستجوی پیشرفته مقالات و تحقیقات و ...
تلگرام سایت تحقیق

موضوع : بررسی عوامل موثر بر اشتغال در روستا
تحویل در محیط : word

ابتدا هزینه سفارش را از طریق پرداخت آنلاین بانک ملت و یا پرداخت آنلاین بانک ملی و یا انتقال به شماره کارت 6037991813769019 بانک ملی به نام سید علیرضا هاشمی و یا واریز به شماره حساب 0102834007003 ملی بنام سید علیرضا هاشمی و با داشتن شماره فیش واریزی اقدام به سفارش کنید.
عنوان سفارش :
بررسی عوامل موثر بر اشتغال در روستا
تعداد صفحه :
31
قیمت :
3000 تومان
جهت سفارش اینجا کلیک کنید

فهرست مطالب
عنوان صفحه
چکیده
مقدمه
تعریف مشاغل زراعی و غیر زراعی
عوامل موثر بر انگیزه انتخاب مشاغل غیر زراعی در روستا
عوامل موثر بر اشتغال فعالیتهای غیر زراعی
روش و مواد مطالعه
نتایج
توصیه های سیاسی
منابع و ماخذ
چکیده
مباحث اشتغال و بیکاری به انسان بر میگردد و پیچیدگیهای انسان و نیازهای مختلف او اقتضا می کند که از ابعاد مختلف به این مهم توجه شود و با بررسی فعالیتهای اقتصادی و شناخت پتانسیلهای آن از یک طرف و رفع موانع و نوا قص موجود در بازار کار ، امکان توسعه فرصتهای شغلی برای افراد جویای کار مهیا شود. در همین راستا این تحقیق به بررسی عوامل موثر بر مشاغل غیر زراعی در روستاهای استان خراسان پرداخته تا بدین وسیله بتوان با شناخت از وضعیت موجود ، برنامه های مناسبی برای توسعه اشتغالزایی در روستاهای استان تهیه و اجرا نمود.
اطلاعات مورد استفاده از طریق پرسشنامه که شامل 1409 پرسشنامه روستا است ، حاصل شده است . به منظور بررسی عوامل موثر بر احتمال انتخاب مشاغل غیر زراعی روستایی از مدل لاجیت شده است .
نتایج تحقیق نشان می دهد که از نظر طبقه بندی مشاغل زراعی و غیر زراعی ، 5/47 درصد مشاغل زراعی و 5/52 درصد مشاغل غیر زراعی بوده که نشان دهنده آن است که روستاها تنها شامل مشاغل زراعی نبوده ، بلکه می تواند طیف وسیعی از مشاغل غیر زراعی را در خود جای دهد .از سوی دیگر ضرایب مدل لاجیت نشان می دهد که اثر سرمایه گذاری ، درآمد و سن بر احتمال انتخاب مشاغل غیر زراعی بیش از متغیر های دیگر است. از این رو توجه به برنامه های آموزشی
( هماهنگی و تخصصی ) به منظور توسعه مشاغل غیر زراعی در روستاها ی استان خراسان ضروری است . از جمله توصیه های سیاستی در راستای توسعه فرصتهای شغلی غیر زراعی در روستا تغییر نگرش و فرهنگ نگاه به روستاها ( فقط کشاورزی ) ، تغییر و تحول ساختار فعلی مشاغل غیر زراعی در روستا از سنتی به سمت مدرن شدن ، نگاه تفکر سیستمی به بحث اشتغال و افزایش سرمایه گذاری و هدفمند نمودن حمایتهای دولتی می باشد.
کلید واژه : اشتغال - روستا - اشتغال غیر زراعی
1-مقدمه
توسعه روستایی همانند مفهوم توسعه در طول زمان تعاریف مختلفی را داشته و حدود و ثغور آن شامل مقوله های اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی گوناگونی بوده است . گروهی توسعه روستایی را مترادف با عمران روستایی می پندارند ، در چارچوب این مفهوم توسعه روستایی یک مفهوم جامع و چند بعدی است که هم در برگیرنده توسعه کشاورزی و فعالیتهای وابسته به آن است و هم زیر بناهای اقتصادی ، خدمات اجتماعی و تسهیلات مربوطه و هم توسعه انسانی را در بر میگیرد . توسعه روستایی در این معنا بازار خوردی از عوامل اجتماعی ، اقتصادی ، فرهنگی ، نهادی و فیزیکی است ( بهرامی ، 145:1388).
برخی توسعه روستایی را به عنوان یک راهبرد جهت اصلاح و بهبود وضع زندگی اقتصادی و اجتماعی یک گروه ویژه روستایی یعنی فقرا و مستمندان در مناطق روستایی طراحی می کنند . عده دیگر ، توسعه روستایی را به عنوان یک رشته علمی از برخورد و واکنش بین علوم کشاورزی ، اجتماعی ، مهندسی و مدیریت میدانند.


ترجمه انگلیسی به فارسی سایت تحقیق

برای پیدا کردن ما فقط کافیست «سایت تحقیق» را در گوگل سرچ کنید

ترجمه فارسی به انگلیسی سایت تحقیق
با کلیک روی +۱ ما را در گوگل محبوب کنید

شماره پاسخگوی سایت : 09118370377
Email : tahghighnet@yahoo.com
www.tahghigh.net 2007 - 2017