چهارشنبه 21 آذر 1397
بازدید امروز : 4952 نفر

موضوع : اندیشه سیاسی شیخ بهایی در مذهب تشیع
تحویل در محیط : word

عنوان سفارش :
اندیشه سیاسی شیخ بهایی در مذهب تشیع
تعداد صفحه :
15
قیمت :
2500 تومان

فهرست مطالب
صفحه عنوان
مقدمه
زندگي علمي
زندگي سياسي
انديشه سياسي شيخ بهايي
حكومت جور
شرايط و وظايف حاكم
نتيجه گيري
منابع
مقدمه
بهاء الدين محمد بن حسين عاملي معروف به شيخ بهايي (953- 1030ق) از عالمان بزرگ شيعي در سده دهم و يازدهم هجري و از جمله نوادر روزگار است كه در عرصه هاي گوناگون علمي، سياسي و هنري شهرت جهاني دارد. از اين رو، براي شناساندن شخصيت شيخ بهايي، نويسندگان و پژوهشگران هر كدام از زاويه اي به معرفي او پرداخته اند، ما در اين نوشتار به معرفي آراء و انديشه هاي سياسي وي مي پردازيم، آرايي كه بازنگري در آنها از چند جهت مهم، لازم و ضروري است:
نخست اينكه، بهايي آراي سياسي خود را مدون و منظم ارائه نكرده، بلكه به صورت پراكنده به تناسب موضوعات گوناگون در آثارش مطرح كرده است. بنابراين، نظام مند كردن آنها يك ضرورت است. دوم، وجود برخي ابهامها و دوگانگي و تضاد ظاهري در نظر و عمل سياسي شيخ است كه برخي از نويسندگان از آن برداشت ناصواب كرده اند. سوم، فقدان تحقيق جامع براي پاسخگوئي به سؤالها و نيازهاي علمي در موارد مذكوراست. در خصوص پيشينه تحقيق بايد گفت، دانش پژوهاني كه به شرح حال يا معرفي ديدگاه هاي علمي اين انديشمند پرداخته اند، هر كدام به تناسب بحث خود، اجمالاً به زندگي سياسي و به ندرت به انديشه سياسي او اشاراتي داشته اند. لذا هدف اين پژوهش، شناساندن انديشه شيخ بهايي و سامان دادن به آن و نيز زدودن برخي ابهامهاي موجود از چهره سياسي ايشان است. با اتخاذ روش توصيفي - تحليلي در تبيين انديشه سياسي اين انديشمند، آثار وي از منابع اصلي تحقيق محسوب شده و در تدوين زندگي علمي و سياسي او نيز از كتب تراجم وآثار تاريخي به عنوان منابع فرعي پژوهش، استفاده شده است.
زندگي علمي
بهاء الدين محمد بن حسين بن عبدالصمد عاملي در سال 953 قمري در بعلبك ناحيه اي در لبنان كنوني چشم به جهان گشود. بها دوران كودكي و نوجواني را در جبل عامل گذراند و در سيزده سالگي همراه با پدرش (سال 966 ق) به ايران مهاجرت كرد. در سالهاي اوليه مهاجرت، به دليل آشنا نبودن با زبان فارسي، در فراگيري علم و دانش فقط از محضر پدر بهره مي جست؛ اما با انتصاب پدر بهايي به منصب شيخ الاسلامي پايتخت (قزوين) و انتقال خانواده اش از اصفهان به قزوين، دنياي جديدي از علم و سياست به روي بهايي گشوده شد، زيرا قزوين در آن روزگار مركز علم و دانش و نيز محل اقامت شخصيتهاي بزرگ علمي و سياسي در ايران بود. بهايي در شهر قزوين از محضر استادان بسياري در علوم مختلف دانش آموخت و در فنون گوناگون تجربه اندوخت.


ترجمه انگلیسی به فارسی سایت تحقیق

برای پیدا کردن ما فقط کافیست «سایت تحقیق» را در گوگل سرچ کنید

ترجمه فارسی به انگلیسی سایت تحقیق
صحافی پایان نامه رساله مقاله کتاب سایت تحقیق
با کلیک روی +۱ ما را در گوگل محبوب کنید

Tel : 09118370377
Email : tahghighnet@yahoo.com
Telegram : @tahghighnet
channel: https://t.me/tahghighchannel
Instagram : tahghighnetinsta
www.tahghigh.net
2018 - 2007