چهارشنبه 21 آذر 1397
بازدید امروز : 4995 نفر

موضوع : اسلام و سیاست
تحویل در محیط : word

عنوان سفارش :
اسلام و سیاست
تعداد صفحه :
28
قیمت :
4000 تومان

فهرست مطالب
چکیده
مقدمه
بیان مسئله
اهمیت و ضرورت تحقیق
چرا در اسلام بخصوص مذهب شیعه دین از سیاست جدا نیست؟
:: 1. جد سید رضی
:: 2. دایی شیخ کلینی
3. انطاکی مصرى
:: 4. همدانی
:: 5. الناشیء الصغیر
:: 6. اَزدى اندلسی
:: 7. ابو فراس حمدانی
:: 8. پدر ابو فراس
:: 9. ابن فرات
:: 10. تهامی شامی
11. ثابت بن اسلم
:: 12. ابوالقاسم قزوینی
:: 13. کندى کاتب
:: 14. حسن بن مفضل
:: 15. ابوالمحاسن طبرى
:: 16. فتال نیشابورى
:: 17. قطب راوندى
:: 18. طغرائی
:: 19. طبرسی
:: 20. ابوالقاسم بن فضل
:: 21. شهید اول
:: 22. شهید ثانی
:: 23. شهید ثالث
:: 24. محقق کرکی
:: 25. قاضی شوشترى
:: 26. حرّ عاملی
:: 27. سید نصرالله حائرى
:: 28. شیخ عسیلی
:: 29. همدانی حائرى
:: 30. میرزا باقر شیرازى
:: 31. شیخ فضل الله نورى
مبارزات علما:
:: همه اینها سیاست است
نتیجه گیری:
منابع
چکیده
انسان در رهگذر زندگی این جهانی، چهار نوع رابطه دارد:رابطه با خود، خدا، طبیعت و انسان های دیگر. اسلام به عنوان دین کامل به این ابعاد چهارگانه توجه نموده و برای هر یک دستور عمل هایی صادر کرده است. سیاست، رابطة انسان با دیگران را تنظیم می کند، پس در قلمرو دین قرار می گیرد، بر خلاف پندار غلط که دین اسلام را در یک سلسله مسایل عبادی فردی محدود می کند. بنابراین جامعیت اسلام اقتضا می کند دین در سیاست دخالت نماید.نکتة دیگر آن است که:اهتمام اسلام به ابعاد مختلف حیات بشر و از جمله سیاست، در جهت فعلیت بخشیدن به قوا و استعدادهای او و آمادگی وی برای حیات اخروی است، بعثت انبیا و شریعت اسلام در جهت تحقق بخشیدن به یک سلسله اهداف والا است، مانند برقراری عدالت اجتماعی، رها سازی مردم از بند طاغوت و احقاق حقوق مستضعفان.بدیهی است که برای این منظور نیاز به وسائل و ابزار و امکانات فراوانی است که باید در جامعه فراهم گردد. بدون ساختار سیاسی و حکومتی دستیابی به اهداف مزبور ممکن نیست.نکتة بعدی آن است که:ماهیت احکام اسلام اقتضا می کند که در سیاست دخالت کند. اجرای مقررات اسلام در زمینة مسائل مالی و اقتصادی و قضایی و نظام حقوقی مدنی و کیفری و اجرای حدود و جهاد و امر به معروف و نهی از منکر و غیره به جز از طریق تشکیل حکومت و سازمان گستردة سیاسی امکان پذیر نیست.نکتة چهارم آن که:یکی از اهداف اساسی فرستادن پیامبران الهی و نزول آیات خداوند، اجرای قسط و عدالت در جامعه است. عدالت در جامعه زمانی امکان دارد که سیاستمداران بر اساس آموزه ها و تعالیم دینی عمل نموده و آن را گسترش دهند. مفهوم همراه بودن سیاست با دین همین است.البته منظور از سیاست، سیاست غیر مشروع یعنی خدعه، نیرنگ و فریب نیست، بلکه مراد سیاست مشروع است که جهت اصلاح جامعه و حفظ نظم از آن بهره گرفته می شود. این معنا جدا شدنی از اسلام نیست. استاد مطهری می گوید:"تنها در یک صورت است که می توان مسئلة حکومت را از دین در آیین اسلام جدا کرد و آن هنگامی است که بتوان پیوند جسم را از روح آدمی گسست و با این وصف او فردی زنده و منشأ اثر باشد".(استاد مطهری، امامت و رهبری، ص 32.)
مقدمه
قصد داریم تا در این نوشتار پیرامون موضوع اسلام و سیاست به بحث بپردازیم و آیات قرآن و احادیث اهل بیت و سخنان بزرگان را پیرامون این موضوع بررسی کنیم و به این پرسش که "آیا اسلام جدای از سیاست است یا عین سیاست؟" پاسخ دهیم. دین مبین اسلام همان طور که دستوراتی فردی و اخلاقی برای به سعادت رسیدن بندگان دارد، دستوراتی نیز در مورد مسائل حکومتی دارد که ادوارد گیبون Edward gibbon در این باره می نویسد : " قرآن دستور عمومی وقانون اساسی مسلمین است که شامل مجموعه قوانین دینی، اجتماعی، مدنی، تجاری، نظامی، قضائی، جنایی، وجزایی است . همین مجموعه قوانین از تکالیف زندگی روزانه گرفته تا تشریفات دینی، از تزکیه نفس تا حفظ بدن وبهداشت، از حقوق عمومی تا حقوق فردی، از منافع فردی تا منافع عمومی ؛ از اخلاقیات تا جنایات واز عذاب ومکافات این جهان تا عذاب ومکافات آینده همه را در بر دارد ."«سياست» در اصطلاح عرفى، امرى مذموم قلمداد مى شود و داراى بار منفى است و توأم با حيله گرى و حقّه بازى و نيرنگ و فريب است. امّا بايد توجه داشته باشيم كه مراد ما از سياست در اين جا چنين سياستى نيست بلكه به تعبيرى ساده منظور ما از سياست، «آيين كشور دارى» است. و به تعبير دقيق تر، سياست در اين بحث به معناى «روش اداره امور جامعه بصورتى است كه مصالح جامعه ـ اعم از مادّى و معنوى ـ را در نظر داشته باشد.» بنابراين، سياست به تنظيم و اداره امور اجتماعى مربوط مى شود. امّا منظور ما از دين (اسلام) مجموعه احكام، عقايد و ارزش هايى است كه توسّط خداوند براى هدايت بشر و تأمين سعادت دنياو آخرت بشر تعيين گرديده و بوسيله پيامبر اسلام(صلى الله عليه وآله) و ائمه اطهار(عليهما السلام) به مردم ابلاغ وبراى آنان تبيين گرديده و يا به حكم قطعى عقل كشف شده است.

تحقیقهای مشابه
پوشاک مردم ایران قبل از ظهور اسلام و بعد از ظهور اسلام
36 صفحه - 3000 تومان
موسیقی در اسلام - تحلیل
18 صفحه - 2000 تومان
اصول آداب و معاشرت از نظر اسلام و سایر ادیان
12 صفحه - 1500 تومان
جهان آفرینش و خلقت انسان از دیدگاه اسلام و قرآن
31 صفحه - 2500 تومان
ازدواج در اسلام
23 صفحه - 2000 تومان
ازدواج در اسلام
23 صفحه - 2000 تومان
نظر اسلام در مورد منابع طبیعی
18 صفحه - 2500 تومان
مقایسه دین اسلام و یهود
20 صفحه - 2500 تومان
نقش جهاد در گسترش اسلام در صدر اسلام
10 صفحه - 1500 تومان
حقوق بشر از دیدگاه اسلام و غرب
29 صفحه - 3500 تومان
پیامبر اسلام حضرت محمد (ص)
26 صفحه - 3500 تومان
حقوق زن در اسلام و غرب
20 صفحه - 3000 تومان
مقایسه انسان در اسلام و سایر مکاتب
19 صفحه - 2500 تومان
غیبت کردن از نگاه اسلام نکوهش غیبت از دید شرع
40 صفحه - 5000 تومان
نظر اسلام در مورد همسایه داری
15 صفحه - 2500 تومان
بررسی و تجزیه و تحلیل مساله فرزند كشي در اسلام و عرف
43 صفحه - 5000 تومان
در آمدی بر نسبت شناسی اسلام و دموکراسی
18 صفحه - 2500 تومان
پیامبر اسلام حضرت محمد مصطفی
15 صفحه - 2000 تومان
جهانی شدن از نظر اسلام و پيامدهاي فرهنگي آن
33 صفحه - 3000 تومان
نگرش اسلام به زن
14 صفحه - 2000 تومان
نقش اسلام در معماری ایران
7 صفحه - 1500 تومان
چرا حکم خروج از دین اسلام اعدام است
5 صفحه - 2000 تومان
فعالیتهای فرهنگی یهود بر ضد اسلام و پیامبر
26 صفحه - 3000 تومان
تحقیق حقوقی بررسی دفاع مشروع از منظر اسلام و حقوق بین المللی
38 صفحه - 6000 تومان
معماری مدارس جهان اسلام فایل بصورت پاورپوینت
42 صفحه - 7000 تومان
ترجمه مقاله و تحقیق - ویژگی های اساسی نظام سیاسی اسلام
5 صفحه - 5000 تومان
ترجمه مقاله و تحقیق - ادغام دو حوزه ارزی در اوایل اسلام
19 صفحه - 19000 تومان
جایگاه رفاه اجتماعی در حقوق اسلام -روش تحقیق
50 صفحه - 10000 تومان
جایگاه رفاه اجتماعی در حقوق اسلام -روش تحقیق
50 صفحه - 7000 تومان
وجوه افتراق اشتراک اخلاق فردی در اسلام و مسیحیت- روش تحقیق
32 صفحه - 6000 تومان
تاریخ صدر اسلام (جنگ احد)
43 صفحه - 4000 تومان
اوپک و سیاست نفت ایران
22 صفحه - 2500 تومان
جایگاه سینما در ارتباط با سیاست و اقتصاد در جمهوری اسلامی ایران
9 صفحه - 2000 تومان
ترجمه مقاله و تحقیق - مدلسازی سیاست تعریف، طبقه بندی و ارزیابی
14 صفحه - 14000 تومان
بررسی تطبیقی سیاست دکتر مصدق با دکتر احمدی نژاد
15 صفحه - 3000 تومان
ترجمه مقاله و تحقیق - دانش و سیاست نوآوری 14
56 صفحه - 25000 تومان
اثر سیاست های پولی و مالی کشور در افزایش نرخ تورم.docx
20 صفحه - 3500 تومان
ترجمه مقاله و تحقیق - سه سیاست گذاری از طریق افزودگی گرایی منفصل 37
18 صفحه - 18000 تومان

ترجمه انگلیسی به فارسی سایت تحقیق

برای پیدا کردن ما فقط کافیست «سایت تحقیق» را در گوگل سرچ کنید

ترجمه فارسی به انگلیسی سایت تحقیق
صحافی پایان نامه رساله مقاله کتاب سایت تحقیق
با کلیک روی +۱ ما را در گوگل محبوب کنید

Tel : 09118370377
Email : tahghighnet@yahoo.com
Telegram : @tahghighnet
channel: https://t.me/tahghighchannel
Instagram : tahghighnetinsta
www.tahghigh.net
2018 - 2007