دوشنبه 2 مهر 1397
بازدید امروز : 4768 نفر
موتور جستجوی سایت نیازمندیهای دانشجویی موتور جستجوی پیشرفته مقالات و تحقیقات و ...
تلگرام سایت تحقیق

موضوع : نقش وکیل در آیین دادرسی مدنی.docx
تحویل در محیط : word

عنوان سفارش :
نقش وکیل در آیین دادرسی مدنی
تعداد صفحه :
31
قیمت :
5000 تومان

فهرست مطالب
چکیده 2
مقدمه 3
موضوعات آئین دادرسی مدنی 4
نقش وكيل در احياء حقوق شهروندي 5
بخش اول:قوانین و مقررات مربوط به حقوق شهروندی: 7
منشور حقوق بشر-مصوب سازمان ملل متحد 7
نقش وكيل در آموزش قواعد حقوق شهروندي به شهروندان 9
بخش دوم: نقش وكيل در « محوريت قانون حقوق شهروندي» در نظام دادرسي مدنی 11
برخی ازمصادیق نقص قوانین درحقوق شهروندی 13
نظارت وکیل برعملکردقضات 17
بخش سوم ـ نقش وكيل در ايجاد توازن در رفتارهاي اداري و انساني 17
بخش چهارم ـ نقش وكيل در آسيب شناسي پديده هاي اجتماعي و دفاع از حقوق شهروندان و صنوف20
بخش پنجم ـ تبيين نقش دفاع در حيات اجتماعي و فعاليت هاي عمومي 22
نتيجه گيري و ارائه پيشنهاد: 25
پاورقی 29
منابع: 30
مقدمه
آئین دادرسی مدنی تشریفاتی است که مشخص می‌کند افرادی که مدعی حقی برای خود هستند یا اختلافی در امور مدنی با یکدیگر دارند چگونه می‌توانند این حقوق را به موقع اجرا در آورند.به بیانی دیگر آیین دادرسی مدنی، قواعدی است که اصحاب دعوا اعم از خواهان و خوانده، قضات محاکم و اشخاص وابسته به آنها در امر قضا، در جریان دادرسی از آغاز تا فرجام رسیدگی دادگاه و صدور حکم باید رعایت کنند. منظور از اشخاص وابسته به دستگاه قضایی، مدیران دفاتر، مأمورین اطلاع و اجرای احکام، وکلاء، کارشناسان و مترجمین رسمی هستند.وجود این مقررات بیان‌گر این واقعیت است که افراد نمی‌توانند برای احقاق حق خود و اجرای عدالت به طور شخصی و به میل خود اقدام کنند.آئین دادرسی گاه حقوق شکلی خوانده می‌شود و دربرابر حقوق ماهوی قرار داده می‌شود. منظور از این اصطلاح اینست که قوانین ماهوی وجود حق را مشخص می‌کنند، اما آئین دادرسی به شکل و روش اثبات و اجرای این حق می‌پردازد.
موضوعات آئین دادرسی مدنی
مسائل متعددی در آئین دادرسی مدنی مطرح می‌شود که آن‌ها را می‌توان به دو بخش تقسیم کرد:
برخی نهادهای دولتی مسئول اجرای عدالت (دادگستری، پلیس، مسئولین زندان و... ) را مخاطب قرار می‌دهد. مانند؛ طریقه صدور و اجرای حکم، شرایط تعقیب، تعیین دادگاه صالح برای رسیدگی و...
و مابقی به نحوه اثبات ادعای افراد و گذراندن مراحلی که برای حصول نتیجه لازم است باز می‌گردند. مانند؛ نحوه تقدیم دادخواست، طرز عرضه و ارائه مدارک، چگونگی واخواهی، فرجام خواهی و درخواست تجدید نظر از حکم دادگاه و...آئین دادرسی مدنی از لحاظ موضوعی که مورد بحث قرار می‌دهد و منافعی که تامین می‌کند به حقوق خصوصی مربوط می‌شود و به همین جهت در قلمرو حقوق خصوصی قرار می‌گیرد، این همان تقسیم بندی معمول و نقطه نظر اغلب حقوقدانان فرانسه است. اما در عین حال طبیعت قواعدی که بیان می‌کند به سازمان حکومت باز می‌گردد و از همین رو به حقوق عمومی تعلق دارد، این نظری است که عموماً در آلمان پذیرفته‌است.و در اینجا به احیاء حقوق شهروندی به عنوان یکی از موضوعات آئین دادرسی مدنی می پردازیم.
نقش وكيل در احياء حقوق شهروندي
اگر تعريف حقوق شهروندي را مجموعه وظائف و تكاليفي كه شهروندان در قبال يكديگر و دولت ها دارند و همچنين حقوق و امتيازاتي كه تامين آنها بر عهده دولت يا قواي حاكم است قلمداد كنيم،[1] در آن صورت آنچه در آغاز راه براي رسيدن به جامعه اي قانونمند كه شهروندانش « مسئولانه رفتار كنند » بيشتر خودنمائي مي كند تبيين اين وظائف و تكاليف و آموزش دقيق آنها براي آحاد جامعه است. اما بديهي است تحقق اين امر تنها با اقدامات قواي حاكم به وقوع نخواهد پيوست و حتي ممكن است دولتها موافق گسترش و بسط اين قوانين به لحاظ امتيازاتي كه مي بايستي به شهروندان بدهند نباشند.بر همين اساس و با تأسي به كلام پيامبر اكرم (ص) كه در باب مسئوليت شهروندان اسلامي فرمودند :


ترجمه انگلیسی به فارسی سایت تحقیق

برای پیدا کردن ما فقط کافیست «سایت تحقیق» را در گوگل سرچ کنید

ترجمه فارسی به انگلیسی سایت تحقیق
با کلیک روی +۱ ما را در گوگل محبوب کنید
Tel : 09118370377
Email : tahghighnet@yahoo.com
Telegram : @tahghighnet
channel: https://t.me/tahghighchannel
Instagram : tahghighnetinsta
www.tahghigh.net
2018 - 2007