چهارشنبه 26 مهر 1397
بازدید امروز : 731 نفر

موضوع : مجرای فاضلاب ساختمان.docx
تحویل در محیط : word

عنوان سفارش :
مجرای فاضلاب ساختمان
تعداد صفحه :
22
قیمت :
5000 تومان

مقدمه
مجرا فاضلاب ساختمان باید بر طبق آیین نامه اختیارات قانونی در منطقه خاصی که در آن آنها تعیین شده اند طراحی و نصب شود. مقررات در مناطق مختلف ممکن است به شدت به خاطر شرایط محلی مثل محدودیت گنجایشی سیستم فاضلاب عمومی یا واحد صنعتی عملیات فاضلاب عمومی، تراوشی پنهانی آب زیرزمینی به فاضلاب عمومی، روشهای متداول حفاظت توسط مسئولان فاضلاب بر طبق شرایط فاضلاب محلی، شرایط خاک در زیر زمین، ساخت جاده عمومی و استانداردهای نگهداری، ظرفیت و ترافیک جاده، ساختارهای زیر زمینی و سیستم های لوله کشی مفید که در زیر جاده عمومی قرار گرفته اند، و سایر شرایط متعدد استثنایی در مناطق معین که در آن فاضلاب رو های ساختمان ممکن است نصب شود تفاوت می کند. تنوع زیادی از موسسه هی تنظیمی ، اختیارات قانونی را در طراحی و نصب فاضلاب های ساختمان مثل اداره منطقه ای فاضلاب عمومی، دپارتمان فاضلاب و بزرگراه عمومی، هیأت محلی سلامت، اداره امنیت عمومی ، سایر ارگانهای دولتی که به طور مناسب توسط قانون تعیین شده اند و با چنین وظیفه ها و مسئولیت هایی محاکمه می شوند به کار می گیرد.
ارگانهای سلامت عمومی معمولاً مقررات را در نصب مجرای فاضلاب ساختمان استفاده می کند که فاضلاب را به سیستم موجود فاضلاب خصوصی که بر اساس فرضیه مقدم نسبت به ساختمان قرار گرفته اند انتقال می دهد. در این مورد، آژانس سلامت ممکن است به طور مناسب به عنوان ارگان منفرد به کارگیری مقررات در سیستم های فاضلاب خصوصی قابل دسترس، مجرای فاضلاب ساختمان و سیستمهای لوله کشی خانه ها به کار می رود.
فاضلاب های موجود ساختمان برای استفاده در ارتباط با سیستم لوله کشی ساختمان جدید یا تعویض اسامی سیستم های موجود توصیه نمی شوند، مگر اینکه آن اول به طور قطعی توسط بازرسی و آژمایش کامل فاضلاب ساختمان موجود در شرایط خوب، غیر قابل نفوذ آب، در هم ترازی صحیح و سایز و ظرفیت مناسب است تا کاملاً در زیر جاده هایی که با توجه به ساختمان انتقال می یابند انجام شود. این هزینه ها شامل تصمیم مناسب با در نظر گرفتن فاضلابهای ساختمانی موجود که بلند است می باشد و سخت است تا خصوصاً از دیدگاه این حقیقت توجیه کنیم که فاضلابها گرایش دارند تا به طور ناجور مستقر شوند. و بعد از سالها خدمت به طور نامناسب تنظیم شوند مگر اینکه در اصل بوسیله لوله کشی با دوام نصب شوند و در توده های خاک طبیعی سخت قرار گیرند. معمولاً توصیه می شود که مجرای فاضلابهای ساختمان جدید برای سیستم های لوله کشی ساختمان جدید و تغییر اساسی سیستم های موجود فراهم می شود.
..................

تحقیقهای مشابه

ترجمه انگلیسی به فارسی سایت تحقیق

برای پیدا کردن ما فقط کافیست «سایت تحقیق» را در گوگل سرچ کنید

ترجمه فارسی به انگلیسی سایت تحقیق
با کلیک روی +۱ ما را در گوگل محبوب کنید

Tel : 09118370377
Email : tahghighnet@yahoo.com
Telegram : @tahghighnet
channel: https://t.me/tahghighchannel
Instagram : tahghighnetinsta
www.tahghigh.net
2018 - 2007