784100 مبناي تعهدي كامل.docx
چهارشنبه 26 مهر 1397
بازدید امروز : 402 نفر

موضوع : مبناي تعهدي كامل.docx
تحویل در محیط : word

عنوان سفارش :
مبناي تعهدي كامل
تعداد صفحه :
26
قیمت :
5000 تومان

مبناي تعهدي كامل
مثال تشريحي (3)
سازمان مالياتي استان ....... براي آقاي / شركت ...... (؟) در مردادماه سال 1387 مبلغ 500 هزار ريال ماليات تشخيص و ابلاغ نموده است. در صورتيكه سازمان مالياتي استان از بناي تعهدي استفاده كند ، مطلوبست تشريح عمليات حسابداري.
حل : چون مبناي حسابداري تعهدي است ، بنابراين صرفنظر از دريافت وجه ماليات ، سازمان مالياتي در سال 1387 مبلغ 500 هزار ريال را در دفاتر به شرح زير پشت مي¬نمايد :
ماليات دريافتي 500 هزار ريال
درآمد ماليات 500 هزار ريال
مبناي تعهدي كامل
مثال تشريحي (4)
دستگاه اجرايي ، بابت رنگ¬آميزي قسمتي از ساختمان اداري و نگهباني مبلغ 170000 ريال در سال 1388 متحمل هزينه گرديده است.
الف) در صورتيكه مبلغ هزينه را در سال 1388 پرداخت نمايد ، رويداد فوق چگونه در دفاتر ثبت مي-گردد :
ب) در صورتيكه مبلغ هزينه را بعداً پرداخت نمايد ، رويداد فوق چگونه در دفاتر حسابداري ثبت مي-گردد؟
ص الف) هزينه 170000
بانك 170000
پرداخت جهت هزينه¬هاي انجام شده.
ص ب) هزينه1700000
اسناد هزينه پرداختني 170000
و در هنگام پرداخت اسناد هزينه مثبت حسابداري زير صورت مي¬گيرد
اسناد هزينه پرداختني 000/170
بانك 000/170
مبناي نيمه تعهدي
Mixed basis
در اين مبنا ، هزينه¬ها براساس مبناي تعهدي كامل اما درآمدها براساس مبناي نقدي كامل ثبت و نگهداري مي¬شود.
..................

تحقیقهای مشابه

ترجمه انگلیسی به فارسی سایت تحقیق

برای پیدا کردن ما فقط کافیست «سایت تحقیق» را در گوگل سرچ کنید

ترجمه فارسی به انگلیسی سایت تحقیق
با کلیک روی +۱ ما را در گوگل محبوب کنید

Tel : 09118370377
Email : tahghighnet@yahoo.com
Telegram : @tahghighnet
channel: https://t.me/tahghighchannel
Instagram : tahghighnetinsta
www.tahghigh.net
2018 - 2007