تلگرام سایت تحقیق
چهارشنبه 2 اسفند 1396
بازدید امروز : 5062 نفر

موضوع : روابط بین الملل دو کشور ایران و روسیه.docx
تحویل در محیط : word

ابتدا هزینه سفارش را از طریق پرداخت آنلاین بانک ملت و یا پرداخت آنلاین بانک ملی و یا انتقال به شماره کارت 6037991813769019 بانک ملی به نام سید علیرضا هاشمی و یا واریز به شماره حساب 0102834007003 ملی بنام سید علیرضا هاشمی و با داشتن شماره فیش واریزی اقدام به سفارش کنید.
عنوان سفارش :
روابط بین الملل دو کشور ایران و روسیه
تعداد صفحه :
19
قیمت :
3000 تومان
جهت سفارش اینجا کلیک کنید

فهرست مطالب
مقدمه
دو محور اصلی سیاست خارجی ایران
پراگماتیسم سیاسی و آرمانگرایی شیعی
مشکلات روابط بین الملل ایران
روابط روسیه در نظام بین‌الملل
نقاط قدرت روابط بین الملل روسیه
منابع
  مقدمه
سیستم های سیاسی مدرن را می توان در مقوله ای تعریف گرایانه ، بر اساس نحوه توزیع قدرت سیاسی به دو نوع تقسیم نمود: متمرکز و غیر متمرکز . در دولت متمرکز، ممکن است اشکال متفا وتی از عدم تمرکز در داخل کشور، نظیر عدم تمرکز اداری و یا خود مختاری محلی و یا مناطق فرهنگی خود مختار بکار گرفته شود، لیکن همه آنها در نهایت بازوهای اداری حکومت مرکزی هستند و این حکومت مرکزی است که در حیطه های مختلف داخلی و خارجی قدرت و ابتکار عمل دارد. بر خلاف سیستم های متمرکز، یک سیستم فدرال بعنوان شکلی از حکومت ها ی غیرمتمرکز، بیان نوعی از نظام سیاسی است که در آن قدرت سیاسی بشکل عمودی، بین حکو مت مرکزی و زیر مجمو عه های آن تقسیم میشود و این زیر مجموعه ها در یک محدوده معین بصورت شراکتی با سایرین، حکومت مرکزی را تشکیل می دهند.نگاهی تاریخی و کارکردی به دو سیستم فوق و نمونه های عینی آن در جهان امروز، می تواند ما را به این امر رهنمون شود که هر کدام از این دو سیستم، قبل از هر چیز مبتنی بر فرهنگ ها و روحیات تاریخی و دیدگاه ارزشی مردمان درون آنان است و هر کدام به فراخور موقعیت های در زمانی و در مکانی در فضای سیاست منطقه ای و بین المللی عمل می کند . در این نوشتار، به نقد اندیشه فدرالیسم ایرانی در حیطه روابط بین الملل و منطقه ای، با توجه به مولفه های درونی و اجزای سیاسی- اجتماعی ایران پس ا انقلابی می پردازیم.
محور اصلی سیاست خارجی ایران
منطقه گرایی و عمل بعنوان عاملی موثر در سیاست بین الملل، دو محور اصلی در سیاست خارجی ایران بوده و می باشد که هر کدام به فراخور شرایط و نیاز ها در زمانهای مختلف تقویت شده است. در محور منطقه گرایی، رویکرد مسلط حفظ موجودیت سیاسی و کالبد ژئو پلیتیک ایرانی در برابر قدرت های منطقه ای سنتی همچون روسیه، ترکیه، عربستان سعودی و پاکستان ، و در عرصه بین الملل نیز رهبری جهانی انقلاب اسلامی با خط و مشی شیعی و سعی در بازتولید جهان تشیع در درون کالبد محافظه کار جهان اسلام است که سرانجام آن به گسترش اندیشه های شیعی به سراسر جهان می انجامد. اگرچه بسیاری از صاحبنظران در مورد همراستا بودن این دو محور ابراز تردید کرده اند، اما به گمان این قلم این دو رویکرد در راستای یکدیگر بوده و تلفیق این دو رویکرد، سیاست خارجی ایران را در سه عرضه درون مرزی، منطقه ای و بین المللی هدایت نموده است. تلفیق دو ایده عقلانی بودن و عملکرد عقلانی دولت در پهنه روابط بین الملل در پارادایم رئالیستی روابط بین الملل( آلبرشت 1996 ) از یکسو و همچنین ایده شاگردان مکتب پلورالیستی روابط بین الملل مبنی بر بسط خارجی سیاست های داخلی هر حکومت در عرصه بین الملل (ویوتی و کائوپی، 203 : 1999 ) می تواند در فهم و تشریح رویکرد و سیاست جمهوری اسلامی ایران راهگشا باشد. بر طبق این تلفیق نظری، پراگماتیسم سیاسی و آرمانگرایی ایدئولوژیک ، دو کلیدواژه اصلی در سیاست خارجی ایران پسا انقلاب محسوب می گردد. درپراگماتیسم سیاسی ایران که مبتنی بر عقلانیت دولتی تشیع است، تکیه بر مفاهیمی چون مصلحت و حکمت، توجیه گر پیشبرد منافع ملی است و این دو مفهوم، فهم این مقوله را در موارد تضاد با ایدئولوژی آسان می گرداند. آرمانگرایی ایدئولوژیک ایران مبتنی بر مفاهیم اسلامی- شیعی جهاد، سرمشق گرفتن از کربلا، مرجعیت ، معاد و مهدویت است و ترکیب اصول قبل با اصل اخیر که عدالت خواهی شیعی را در حیطه های خرد و کلان از درون فردی تا بین المللی بازنمایی می کند، سبب شده تا رفتاری متمایز از این کنشگر بروز یابد.
..................

تحقیقهای مشابه
روابط بین الملل دو کشور ایران و روسیه
19 صفحه - 3000 تومان
روابط بین الملل مقایسه دو کشور ایران و روسیه از نظر فرهنگی.docx
16 صفحه - 2500 تومان
سیلست جمهوری اسلامی ایران در رابطه با روابط بین الملل
21 صفحه - 3500 تومان
نظریه بازی ها، شبیه سازی، و چانه زنی در روابط بین المللی
21 صفحه - 3000 تومان
اجرای قانون صلاحیت دار در روابط بین الملل
23 صفحه - 3000 تومان
نقش فرهنگ در نظریات روابط بین الملل
20 صفحه - 4000 تومان
خاورمیانه و روابط بین الملل
25 صفحه - 3500 تومان
تحقیق حقوقی اقدامات متقابل در جهت نفع عمومی در حقوق مسئولیت بین المللی دولت
22 صفحه - 4000 تومان
ایران و حق شرط در معاهدات بین المللی
40 صفحه - 6000 تومان
دعوای بین المللی ایران و عراق
14 صفحه - 2000 تومان
دعوای بین المللی ایران و عراق
21 صفحه - 2500 تومان
بازار یابی بین المللی جهانگردی در ایتالیا و مقایسه آن با بازاریابی در ایران
32 صفحه - 4000 تومان
بازار یابی بین المللی جهانگردی در ایتالیا و مقایسه آن با بازاریابی در ایران
31 صفحه - 6000 تومان
آشنایی با فوتبال و فوتبال ایران به همراه آمار مسابقات و حضور در مسابقات بین المللی.docx
40 صفحه - 3500 تومان
بازاریابی بین المللی جهانگردی در ایتالیا و مقایسه آن با ایران
31 صفحه - 5000 تومان
پروژه بررسی انرژی هسته ای ایران و فشارها و مخالفت ها ی جامعه بین المللی با آن
42 صفحه - 8000 تومان
فشارهای بین المللی بر سر برنامه هسته ای ایران
55 صفحه - 10000 تومان
فشارهای بین المللی بر سر برنامه هسته ای ایران
55 صفحه - 5000 تومان
جایگاه اقتصاد ایران در ا قتصاد بین الملل
23 صفحه - 3000 تومان
جایگاه ایران در کنوانسیون بین المللی حقوق دریاها
40 صفحه - 6000 تومان
سلجوقیان - بررسی کشورهای ایران و عراق در دوران سلجوقیان
45 صفحه - 7000 تومان
پروژه رشته حسابداری بررسی مالیات بر ارزش افزوده دولت در کشور ایران
64 صفحه - 12000 تومان
بررسی مالیات بر ارزش افزوده دولت در کشور ایران
68 صفحه - 10000 تومان
ترجمه مقاله و تحقیق - روابط بین ویژگی های مشکل و رفتارهای مرتبط با موفقیت و پیشرفت تحصیلی در یادگیری مبتنی بر مسأله
10 صفحه - 10000 تومان
بررسی نئولیبرالیستی مفهوم و ماهیت قدرت در روابط یبن الملل
13 صفحه - 2500 تومان
چالش های روابط کار در ایران
14 صفحه - 2500 تومان
روابط تجاری ایران و ترکیه
9 صفحه - 1500 تومان
اصول سرپرستی روابط عمومی در ایران
30 صفحه - 3500 تومان
بررسی روابط ایران و ارمنستان
16 صفحه - 3000 تومان
حقوق بین الملل
18 صفحه - 1500 تومان
مدیریت مالی بین المللی
42 صفحه - 4500 تومان
سازمان عفو بین الملل
77 صفحه - 7000 تومان
حقوق نفت و گاز در داوری بین المللی
6 صفحه - 1500 تومان
ترجمه مقاله و تحقیق - رشته معماری فستیوال تئاتر ایستد فن بین المللی در ویلز
3 صفحه - 3000 تومان
مقاله نظام بین الملل
23 صفحه - 2500 تومان
تنوع قرار دادهای بین المللی در صنعت نفت
44 صفحه - 4000 تومان
تالاب بین المللی امیر کلایه
18 صفحه - 2500 تومان
ترجمه مقاله و تحقیق - بازنگری بین المللی پژوهش های مالیan international review of sponsorship research - extension and update
2 صفحه - 2000 تومان
ترجمه مقاله و تحقیق - حقوق بین الملل - حق شرط در کمیسیون های چند جانبه INTERNATIONAL LAW COMMISSION
40 صفحه - 20000 تومان
حسابداری بین المللی (پاور پوینت)
50 صفحه - 6000 تومان
حسابداری بین المللی فایل بصورت پاورپوینت
50 صفحه - 5500 تومان
معاهدات بین المللی حمایت از حقوق زنان
41 صفحه - 4500 تومان
معرفی داور بین المللی فوتبال کولینا
6 صفحه - 1500 تومان
حقوق بین الملل عمومی - حقوق محکومین و متهمین
12 صفحه - 2000 تومان
معاهدات بین المللی حمایت از حقوق زنان
41 صفحه - 4000 تومان
ترجمه مقاله و تحقیق - یک نمای کلی از رشته ار تباطات بین الملل31
45 صفحه - 18000 تومان
ترجمه مقاله و تحقیق - بررسی روش های بین¬المللی مدیریت منابع انسانی، در موسسات کوچک و متوسط چینی 14
26 صفحه - 15600 تومان
آژانس بین المللی انرژی اتمی بررسی زمینه های شکل گیری ساختار و اهداف
14 صفحه - 2000 تومان
بازار یابی بین المللی
31 صفحه - 3500 تومان
ICSID مرکز بینالمللی حل و فصل اختلافات سرمایه‌گذاری
7 صفحه - 2000 تومان
تاثیر یک قطبی شدن جهان به روایت بین الملل
2 صفحه - 1000 تومان
بحران انرژی نفت و تشکیل آژانس های بین المللی انرژی
21 صفحه - 3000 تومان
قاچاق بین المللی مواد مخدر
33 صفحه - 2500 تومان
دادرسی کیفری دادگاه بین المللی کیفری
47 صفحه - 5000 تومان
اهمیت و ضرورت حقوق بین الملل
11 صفحه - 2000 تومان
ترجمه مقاله و تحقیق - نقش جهت گیری بین¬المللی تیم مدیریت ارشد در تصمیم گیری استراتژیک بین¬المللی
9 صفحه - 9000 تومان
تحقیق حقوقی بررسی دفاع مشروع از منظر اسلام و حقوق بین المللی
38 صفحه - 6000 تومان
علم ارتباطات حقوق بین المللی و پخش مستقیم برنامه های ماهواره ای
25 صفحه - 5000 تومان
تجارت الکترونیک در بازار یابی بین الملل
16 صفحه - 3000 تومان
نمایندگی های تجاری در بازاریابی بین الملل
28 صفحه - 3500 تومان
ترجمه مقاله و تحقیق - هجدهمین کنفرانس تخصصی بین المللی ساختارهای فولادسرد 20
16 صفحه - 16000 تومان
ترجمه مقاله و تحقیق - قیمت و کیفیت در جهانگردی بین المللی 23
14 صفحه - 14000 تومان
ترجمه مقاله و تحقیق - موضوعات مطرح شده در حسابداری بین الملل 9
5 صفحه - 5000 تومان
ترجمه مقاله و تحقیق - انواع حسابرسی یا گزارش مالی بین المللی 38
30 صفحه - 20000 تومان
ترجمه مقاله و تحقیق - ﻗﯿﻤﺖ ﮔﺬاري اﻧﺘﻘﺎﻟﯽ و انحراف شرکت بین المللی 22
10 صفحه - 10000 تومان
بانکداری بین المللی
14 صفحه - 2500 تومان
رژیم حقوقی دریا و دیوان بین المللی
29 صفحه - 6000 تومان
نگاهی به تحولات قیمت نفت خام، طلا و ارز در بازار های بین المللی
15 صفحه - 3000 تومان
سازمان بین الملل کار.docx
20 صفحه - 3500 تومان
ترجمه مقاله و تحقیق - اخلاقیات و تجارت بین الملل
5 صفحه - 5000 تومان
تحقیق حقوقی تابعیت در حقوق بین المللی خصوصی - روش تحقیق
65 صفحه - 15000 تومان
حقوق بین المللی هوایی
19 صفحه - 5000 تومان
تحقیق حقوق بین الملل - بررسی سازمان ملل متحد با تاکید بر حق وتو - روش تحقیق
20 صفحه - 8000 تومان
مدیریت قراردادهای بین المللی
15 صفحه - 4000 تومان
تحقیق حقوق بین الملل - بررسی سازمان ملل متحد با تاکید بر حق وتو - روش تحقیق
20 صفحه - 6000 تومان
خدمات تلفن بین المللی اینترنتی VOIP
40 صفحه - 8000 تومان
ترجمه مقاله و تحقیق - مرابحه. یک ابزار مالی و سرمایه¬گذاری اسلامی و چالش¬های آن در مقابل استانداردهای حسابداری بین¬المللی 11
12 صفحه - 12000 تومان
ترجمه مقاله و تحقیق - مجله بین المللی مهندسی مکانیک برنامه¬های کامپیوتری 18
7 صفحه - 7000 تومان
ترجمه مقاله و تحقیق - حل مسئله ریاضیاتی :چشم انداز های بین المللی در آموزش ریاضیات 45
25 صفحه - 20000 تومان
انواع قرار دادهای بین المللی
18 صفحه - 2500 تومان
حقوق ارتباطات بین الملل در موضوع حقوق رسانه ها
22 صفحه - 4000 تومان
حقوق حل و فصل اختلافات بین المللی
13 صفحه - 3000 تومان
سازش و کارایی آن در اختلا فات بین المللی
12 صفحه - 2500 تومان
اقتصاد بین الملل
15 صفحه - 2000 تومان
اقتصاد بین المللی
18 صفحه - 3000 تومان
ایستگاه فضایی بین المللی
2 صفحه - 1000 تومان
ایستگاه فضایی بین المللی
2 صفحه - 1000 تومان
تجارت الکترونیک بین الملل
17 صفحه - 2000 تومان
جنگ سایبری در حقوق بین الملل
11 صفحه - 2000 تومان
روش های افزایش انضباط در بین دانش آموزان دوره ی ابتدایی
19 صفحه - 3000 تومان
دوربین فیلمبرداری
10 صفحه - 1500 تومان
بررسی دوربین توتال استیشن
14 صفحه - 2000 تومان
دوربین مدار بسته
13 صفحه - 1500 تومان
پروژه رشته روانشناسی مقایسه تأثیر میزان استرس در بیماران سرطانی و غیر سرطانی بین دو قشر تحصیل کرده و تحصیل نکرده
78 صفحه - 18000 تومان
ترجمه مقاله و تحقیق - پیش¬بینی کاربرد دولت الکترونیک و پشتیبانی عمومی دسترسی و آموزش کام
16 صفحه - 16000 تومان
پروژه نمودار داده ها و ارتباط بین اشیا مربوط به مکانیزاسیون کتابخانه موجودیت ها و نمودار های سطح صفر و یک و دو
25 صفحه - 9000 تومان
کارآماری بررسی نمرات درس عربی بین دو کلاس همراه با نمودار ها
21 صفحه - 10000 تومان
کارآماری بررسی نمرات درس عربی بین دو کلاس همراه با نمودار ها
21 صفحه - 8000 تومان
پروژه بررسی عوامل مؤثر بر بیگانگی از کار در بین کارکنان همراه با پرسشنامه بدون کار آماری
63 صفحه - 18000 تومان
بررسی رابطه بین عدالت سازمانی ، رفتار اخلاقی و رضایت شغلی در بین کارکنان سازمانهای دولتی روش تحقیق همراه با پرسشنامه و کار آماری
36 صفحه - 12000 تومان
ترجمه مقاله و تحقیق - تحلیل ویدئوهای تلویزیونی ورزشی محوطه-تور با استفاده از مدلسازی دوربین سه بعدی سریع 32
11 صفحه - 11000 تومان
ترجمه مقاله و تحقیق - یک دور نمای کلی از فلز شناسی ( متالورژی )برنز بین النهرینی ها در طی هزاره ی سوم پیش از میلاد 20
8 صفحه - 8000 تومان
آشنایی با انواع لنز Lens دوربین عکاسی
13 صفحه - 2000 تومان
تهاجم غير قانوني بین کشورها
5 صفحه - 1500 تومان
خلاصه ای از مقایسه کامل بین حقوق اساسی ایران و آلمان
15 صفحه - 2000 تومان
جایگاه هویت فردی دانشجویان و طلاب دینی در مسیر نیل به الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت در افق تبین شده مقام معظم رهبری
11 صفحه - 2500 تومان
صندوق بين المللي پول
8 صفحه - 1500 تومان
آشنايي با اتحاديه بين المللی ارتباطات دوربردITU
11 صفحه - 2500 تومان
صندوق بين المللي پول
26 صفحه - 5000 تومان
صندوق بين المللي پول
26 صفحه - 4000 تومان
حقوق کشورهاي محاط به خشکي در حقوق بين الملل درياها
25 صفحه - 2500 تومان
کشور اندونزی جه کاری روی ماهی ها کرده اند؟
3 صفحه - 1000 تومان
پروژه مقایسه تبلیغات بانکهای کشور (خصوصی و دولتی)
114 صفحه - 16000 تومان
حدود تصرفات ایران در زمان اشکانیان
7 صفحه - 1500 تومان
ویژگیهای معماری ایران در دوره اسلامی
24 صفحه - 3000 تومان
نقش ایران در کریدور شمال و جنوب
8 صفحه - 1500 تومان
نقش نفت و آثار سیاستهای دولت در اقتصاد ایران
31 صفحه - 3500 تومان
اقتصاد ایران در دوران صفویه
20 صفحه - 3500 تومان
مدیریت دولتی در ایران باستان
49 صفحه - 8000 تومان
نقش ایران در جنگ چهانی اول و دوم
3 صفحه - 1500 تومان
عوامل مورد استقبال قرار نگرفتن جهانگردی د ایران و مقایسه با کشور مصر
5 صفحه - 1000 تومان
مقایسه کردن ایران با کشورهای دیگر از نظر اقتصادی
7 صفحه - 1500 تومان
تاثیر نفت بر کشورهای منطقه و ایران
18 صفحه - 2500 تومان
مقایسه مردم سالاری در قانون اساسی ایران با کشورهای اروپایی
24 صفحه - 3000 تومان
چرا در کشور ایران سرمایه گذاری خارجی صورت نمی گیرد
21 صفحه - 3000 تومان
تاثیر نقش همسایگان در رابطه با کشور ایران
12 صفحه - 2500 تومان
ساختار سیاسی نوین در عراق و تبعات امنیتی آن در کشورهای ایران و ترکیه از 2003 تا 2010
14 صفحه - 2500 تومان
تعطیلات رسمی در ایران و سایر کشورها
22 صفحه - 3000 تومان
چرا در کشور ایران سرمایه گذاری خارجی صورت نمی گیرد
20 صفحه - 4000 تومان
نقش کشورهای غربی در حمایت از جنگ ایران
16 صفحه - 3000 تومان
تفاوت گردشگری در ایران با کشور دبی
6 صفحه - 2000 تومان
علت عقب ماندگی ایران به نسبت کشورهای غربی با وجود امکانات فراوان
12 صفحه - 2500 تومان
مقایسه گمرک ایران با گمرک دیگر کشورها
44 صفحه - 7000 تومان
علت عقب ماندگی ایران به نسبت کشورهای غربی با وجود امکانات فراوان
12 صفحه - 2500 تومان
مقایسه گمرک ایران با گمرک دیگر کشورها
44 صفحه - 6000 تومان
فساد اداری در ایران با کشورهای اروپایی
8 صفحه - 1500 تومان

ترجمه انگلیسی به فارسی سایت تحقیق

برای پیدا کردن ما فقط کافیست «سایت تحقیق» را در گوگل سرچ کنید

ترجمه فارسی به انگلیسی سایت تحقیق
xسفارش ترجمه
xمشاوره پایان نامه
xسفارش تایپ سایت تحقیق
با کلیک روی +۱ ما را در گوگل محبوب کنید

شماره پاسخگوی سایت : 09118370377
Email : tahghighnet@yahoo.com
www.tahghigh.net 2007 - 2018