سه شنبه 7 اسفند 1398
بازدید امروز : 1142 نفر
موتور جستجوی سایت نیازمندیهای دانشجویی موتور جستجوی پیشرفته مقالات و تحقیقات و ...
تلگرام سایت تحقیق
سفارش پیشینه پژوهش سفارش از طریق تلگرام یا واتس آپ

موضوع : رابطه توسعه اقتصادی با دموکراسی.docx
تحویل در محیط : word

عنوان سفارش :
رابطه توسعه اقتصادی با دموکراسی
تعداد صفحه :
36
قیمت :
5000 تومان

فهرست مطالب
عنوان صفحه
مقدمه
بیان مساله
اهمیت و ضرورت تحقیق
سئوال تحقیق
فرضیه تحقیق
روش تحقیق
ابزار جمع آوری اطلاعات
مدل تحقیق
سازماندهی تحقیق
تجزیه و تحلیل موضوع
آزادی های سیاسی در اولویت هستند یا نیازهای اقتصادی؟
دموکراسی
1.شاخص هاي دموکراسي
دموکراسي و توسعه اقتصادي پايدار
1. ثبات سياسي
2. نا اطميناني سياست هاي اقتصادي
3. آزادي اقتصادي
4. آزادي سياسي
دموکراسي و سرمايه گذاري خصوصي
دموکراسي و سرمايه گذاري بر روي نيروي انساني
دموکراسي و توزيع درآمد
دموکراسي و تورم
ارزيابي تجربي
5. آزادي اقتصادي وآزادي سياسي
6. دموکراسي پايدار 31 نتیجه گیری
پاورقی ها
منابع ومأخذ
مقدمه
توسعه دغدغه جوامع بسیاری است. کشورها و جوامع بسیاری هستند که خود را توسعه نیافته می بینند و در مقابل خود شاهد پیشرفت و توسعه خیره کننده جوامع به اصطلاح توسعه یافته و صنعتی هستند و در کنار این چشم انداز با سؤالات بسیاری نیز روبرو. چگونه می توان مانند کشورهای توسعه یافته شد؟ راههای توسعه از کجا می گذرد؟ آیا برای رسیدن به توسعه یافتگان باید مثل آنها شد؟ یا باید از ترتیبات دیگری پیروی کرد؟ با دموکراسی باید چه کرد؟ آیا دموکراسی بوجود آورنده توسعه است یا به عبارت دیگر معلول توسعه است یا علت آن؟ کشورهای دیگر آیا در سیر جریان توسعه به دموکراسی رسیده اند یا با دموکراسی به توسعه دست یافته اند؟ کلاً دموکراسی چیست؟ چگونه بوجود آمده است؟ آیا یک سیاست است یا یک برآیند؟ رابطه بین دموکراسی و توسعه چیست؟ آیا مسیر توسعه از دموکراسی می گذرد؟ رابطه این دو در گذشته چگونه بوده است؟ توسعه اقتصادي و ساختار سياسي داراي رابطه تنگاتنگ و متقابل ميباشند. موفقيت و دوام هر ساختار سياسي، چه ساختار تماميت خواه و چه دموکراسي، وابسته به توسعه، کارآيي اقتصاد و کيفيت سياست هاي اقتصادي دولت است. اما عملکرد اقتصاد، به نوبه خود ، هم در مرحله تدوين و تکوين سياست هاي اقتصادي و هم در مرحله اجرا، وابسته به ماهيت و کيفيت ساختار سياسي کشور ميباشد. توسعه اقتصادي در بستر نهادهاي سياسي جامعه انجام مي پذيرد که پارامترهاي سياسي و اقتصادي توسعه اجتماعي را تعيين ميکنند. ملاحظات نظري و تجربه جهاني مبين اين واقعيت است که آزادي اقتصادي و توسعه اقتصادي و صنعتی پايدار بدون آزادي سياسي ميسر نميباشند. توسعه اقتصادي و صنعتی پايدار غالبا در کشورهايي صورت گرفته است که داراي نظامي دموکراتيک ميباشند. برعکس، در کشورهاي غير دموکراتيک امر توسعه اقتصادي غالبا ناپايدار بوده و بعد از حداکثر چند دهه، با بروز بحران هاي سياسي و اقتصادي متوقف شده است. دموکراسي با ايجاد چارچوبي قانونمند براي حل مسالمت آميز رقابت هاي اقتصادي و سياسي موجب تقويت ثبات سياسي کشور و ارتقا رقابت هاي سازنده شده و امکان توسعه اقتصادي و صنعتی پايدار را تقويت ميکند. بدون آزادي سياسي، منافع توسعه اقتصادي و صنعتی به انحصار گروه حاکم در ميآيد. اين امر غالبا به پيدايش انحصارها، تخصيص نامطلوب منابع، توسعه نا به هنجار، پيدايش بحرا ن هاي اقتصادي، نا آرامي اجتماعي، بي ثباتي سياسي و نهايتا فروپاشي نظام منجر ميگردد. همچنين، وجود دموکراسي رفتار سياستمداران و احزاب سياسي را کنترل کرده ، مانع از آن ميشود که سياستمداران بتوانند سياست هاي نامتعادل و نادرست در پيش گيرند. در صورت اتخاذ سياست هاي نادرست، دموکراسي، با تامين روشي مسالمت آميز براي تغيير دولت، هزينه اقتصادي و اجتماعي تصحيح سياست هاي نادرست را کاهش داده، موجب افزايش ظرفيت بلند مدت اقتصاد ميگردد. در واقع دموکراسي سيستمي موثر و کم هزينه براي تعديل و تصحيح سيستماتيک سياست هاي دولت ميباشد، تا آنها را با خواستها و مطالبات مردم هماهنگ سازد.
..................


ترجمه انگلیسی به فارسی سایت تحقیق

برای پیدا کردن ما فقط کافیست «سایت تحقیق» را در گوگل سرچ کنید

ترجمه فارسی به انگلیسی سایت تحقیق
رفرنس نویسی با نرم افزار endnote سایت تحقیقصحافی پایان نامه رساله مقاله کتاب سایت تحقیق
با کلیک روی +۱ ما را در گوگل محبوب کنید

Tel : 09118370377
Email : tahghighnet@yahoo.com
Telegram : @tahghighnet
channel: https://t.me/tahghighchannel
Instagram : tahghighnetinsta
www.tahghigh.net
2020 - 2007