پنج شنبه 28 دی 1397
بازدید امروز : 1900 نفر

موضوع : نمودا ر ساختار تشکیلات شرکت بیمه خصوصی و بیمه دولتی.docx
تحویل در محیط : word

عنوان سفارش :
نمودا ر ساختار تشکیلات شرکت بیمه خصوصی و بیمه دولتی
تعداد صفحه :
26
قیمت :
3500 تومان

فهرست مطالب
عنوان صفحه
وضعيت نيروي انساني شاغل در صنعت بيمه
الف : وضعيت كارايي كاركنان شاغل در صنعت بيمه
وضعيت كارايي كاركنان صنعت بيمه كشور
ب: تركيب نيروي انساني شاغل در صنعت بيمه به لحاظ مدرك تحصيلي
از بررسي موارد فوق نتايج ذيل حاصل مي شود:
چارت سازمانی بیمه های خصوصی
چارت سازمانی بیمه دولتی
نگرش صنعت بيمه دولتی و خصوصی در جذب نيروي انساني
از بررسي موارد فوق نتايج ذيل حاصل مي شود:
شبكه فروش
وضعيت و عملكرد نمايندگان فعال در صنعت بيمه خصوصی و دولتی كشور
نمودار رابطه بين حق بيمه توليدي و تعداد نمايندگان
از بررسي موارد فوق نتايج ذيل حاصل مي شود:
قوانين ومقررات
الف : نظام نظارت تعرفه ايي
مراحل حذف تعرفه رشته هاي بيمه در اجراي برنامه اصلاح نظام تعرفه بازار بيمه كشور
ب: كارمزد نمايندگان و كارگزاران
ج: بيمه شركت هاي دولتي
د: حداكثر ظرفيت نگهداري مجاز شركت هاي بيمه از هر ريسك
ه : بيمه هاي اتكايي
عدم تعامل با بازار سرمايه
1. نبود نوآوري
2. نحوه تعامل بين صنعت بيمه و صنايع بزرگ
3. وجود انحصار دولتي
4. نبود بانك هاي اطلاعاتي
کارایی بيشتر بیمه هاي خصوصی نسبت به بیمه هاي دولتی
مقایسه کارایی شرکت‌های بیمه دولتی و خصوصی
خلاصه و نتيجه گيري
منابع
  وضعيت نيروي انساني شاغل در صنعت بيمه
طبق آمار منتشر شده توسط بيمه مركزي جمهوري اسلامي ايران در سال 1387 ، 72 درصد از 13711نفر شاغل در صنعت بيمه بيمه در بخش دولتي و 31 درصد منحصراً در بيمه ايران فعاليت مي كنند . وضعيت نيروي انساني شاغل در صنعت بيمه كشور به شرح ذيل مي باشد:
الف : وضعيت كارايي كاركنان شاغل در صنعت بيمه
درسال 1387 ، 40561 ميليارد ريال حق بيمه توسط صنعت بيمه جذب شده است كه سرانه توليد حق بيمه‌ توسط كاركنان ( نسبت حق بيمه توليد شده به تعداد كاركنان ) معادل 95/2ميليارد ريال مي باشد .
وضعيت كارايي كاركنان صنعت بيمه كشور
با توجه به جدول فوق مشاهده مي شود كه شركت هاي بيمه غير دولتي با اين كه اكثراً در مراحل اوليه فعاليت خود هستند نسبت به شركت هاي بيمه دولتي كارايي بهتري داشته اند.
ب: تركيب نيروي انساني شاغل در صنعت بيمه به لحاظ مدرك تحصيلي
اگر نيروي انساني شاغل در صنعت بيمه را به 4 سطح فوق ليسانس و بالاتر، ليسانس، فوق ديپلم ،‌ديپلم و زير ديپلم طبقه بندي كنيم. با توجه به نمودار ذيل مشاهده مي شود تنها 6 در صد نيروي انساني شاغل در صنعت بيمه داراي مدرك تحصيلي فوق ليسانس و بالاتر هستند و بيش از نيمي از نيروها فوق ديپلم ، ديپلم و پايين تر هستند كه غالباً در بخش هاي خدماتي و اداري فعاليت دارند.
در يك بررسي دقيق تر مشاهده مي شود اين تركيب در بين شركت هاي بيمه دولتي و غير دولتي نيز تا حد زيادي حفظ شده است . با اين تفاوت كه در بخش غيردولتي سهم نيروهاي داراي مدرك تحصيلي ليسانس افزايش يافته است . ..................

تحقیقهای مشابه
نمودا ر ساختار تشکیلات شرکت بیمه خصوصی و بیمه دولتی
26 صفحه - 3500 تومان
گزارش کارآموزی در نمایندگی شرکت بیمه ایران
32 صفحه - 6000 تومان
هدف از بازاریابی بیمه در شرکت بیمه
6 صفحه - 1500 تومان
ترجمه مقاله و تحقیق - مدیریت شرکت از بالا به تاثیر خط مشی کارآفرینان و تضاد فراگیر در شکل گیری ساختار یا تمهیدات مدیریت – شرکت24
39 صفحه - 19500 تومان
ترجمه مقاله و تحقیق - مدیریت شرکت از بالا به تاثیر خط مشی کارآفرینان و تضاد فراگیر در شکل گیری ساختار یا تمهیدات مدیریت – شرکت24
39 صفحه - 19500 تومان
بررسی رضایتمندی بیمه شدگان
17 صفحه - 2500 تومان
ترجمه مقاله و تحقیق - بیمه دندانپزشکی dental insurance
4 صفحه - 4000 تومان
ترجمه مقاله و تحقیق - بیمه وسایل نقلیه vehicle insurance
4 صفحه - 4000 تومان
ترجمه مقاله و تحقیق - بیمه تصادفات accident insurance
4 صفحه - 4000 تومان
ترجمه مقاله و تحقیق - بیمه زمین لرزه - بیمه زلزله
3 صفحه - 3000 تومان
ترجمه مقاله و تحقیق - بیمه سفر
4 صفحه - 4000 تومان
صدور بیمه نامه آتش سوزی
42 صفحه - 4000 تومان
بیمه سفر و بیمه وسایل نقلیه
10 صفحه - 1500 تومان
عوامل مؤثر بر عدم توسعه بیمه تکمیلی درمان گروهی از نظر خبرگان صنعت بیمه همراه با جامعه آماری و بر طبقه اصول روش تحقیق
40 صفحه - 10000 تومان
پروژه نقش و تاثیر بیمه عمر پس انداز در بازار سرمایه
100 صفحه - 11000 تومان
پروژه بهینه سازی روشهای موجود بازاریابی در صنعت بیمه در استان
102 صفحه - 15000 تومان
ترجمه مقاله و تحقیق - بیمه خانواده Family Insurance
4 صفحه - 4000 تومان
ترجمه مقاله و تحقیق - پژوهش و رویه ی بیمه insurance research and practice
5 صفحه - 5000 تومان
ترجمه مقاله و تحقیق - بیمه مسئولیت Liability insurance
4 صفحه - 4000 تومان
ترجمه مقاله و تحقیق - بیمه حیوانات خانگی Pet insurance
3 صفحه - 3000 تومان
پروژه حسابداری بیمه عمر
65 صفحه - 6500 تومان
مبانی حقوقی بیمه های اشخاص
13 صفحه - 2000 تومان
مبانی حقوق بیمه های اشخاص
18 صفحه - 2500 تومان
نقش فناوری اطلاعات در صنعت بیمه it
24 صفحه - 4000 تومان
بیمه کارآموزی پاسارگاد - بیمه بدنه
91 صفحه - 12000 تومان
پروژه بررسی عوامل موثر در بازاریابی صنعت بیمه از دیدگاه کارشناسان بیمه
150 صفحه - 20000 تومان
پروژه رشته مدیریت بیمه نقش بیمه های دریایی در اقتصاد شهر همراه با پرسشنامه و جامعه آماری
71 صفحه - 15000 تومان
در بیمه مطابق با روش تحقیق it بررسی فن آوری اطلاعات
29 صفحه - 6000 تومان
گزارش کارآموزی رشته حسابداری در بیمه آسیا
22 صفحه - 4500 تومان
ترجمه مقاله و تحقیق - بیمه نامه شکست ماشین آلات 6
15 صفحه - 19500 تومان
تجزیه و تحلیل سازمان بیمه البرز
7 صفحه - 1500 تومان
پروژه نقش و تاثیر بیمه عمر پس انداز در بازار سرمایه
101 صفحه - 16000 تومان
پروژه بررسی بازار صنعت بیمه ای استان به تفکیک رشته های بیمه
100 صفحه - 15000 تومان
پروژه ارزیابی تاثیر وضعیت طبقه اجنتماعی افراد (بیمه گذاران) بر میزان تقاضای آنها بر بیمه های اشخاص
66 صفحه - 15000 تومان
نقش فناوری اطلاعات it در فروش خدمات بیمه ای
69 صفحه - 15000 تومان
آشنایی با بیمه ایران
34 صفحه - 3500 تومان
نقش حسابداری در بیمه ایران
31 صفحه - 3500 تومان
کاراموزی بیمه ایران
50 صفحه - 10000 تومان
گزارش کار آموزی رشته حسابداری در سازمان بیمه تامین اجتماعی
121 صفحه - 15000 تومان
گزارش کار آموزی در بیمه خدمات درمانی گیلان
14 صفحه - 4000 تومان
کار آموزی بیمه خدمات درمانی
13 صفحه - 3000 تومان
بازار یابی بیمه و روش های آن
6 صفحه - 1500 تومان
بازاریابی در صنعت بیمه فایل بصورت پاورپوینت
21 صفحه - 4000 تومان
ترجمه مقاله و تحقیق - تحلیل عوامل تعیین کننده تقاضای بیمه عمر در کشورهای برگزیده آسیا و هند32
58 صفحه - 25000 تومان
مطالعه و بررسی بیمه ایران
40 صفحه - 6000 تومان
انواع بیمه باز نشستگی
12 صفحه - 2000 تومان
بررسی مدیریت ریسک و بیمه روش تحقیق
11 صفحه - 5000 تومان
انواع بیمه های کشتی
24 صفحه - 3000 تومان
تاثیر بیمه در صنعت گردشگری-
29 صفحه - 4000 تومان
ریسک بیمه مسئولیت
21 صفحه - 5000 تومان
مدیریت ریسک بیمه حمل و نقل دریایی
24 صفحه - 4000 تومان
مدیریت ریسک بیمه شخص ثالث
17 صفحه - 3000 تومان
نقش بیمه کشاورزی در ایجاد فضای کسب و کار صنعت بیمه کشور
15 صفحه - 2500 تومان
پرسشنامه راهکارهای توسعه صنعت بیمه در بازار پول و سرمایه
3 صفحه - 3000 تومان
پرسشنامه نقش بیمه در توسعه گردشگری
3 صفحه - 3000 تومان
حقوق بستانکاران و واگذاری بیمه نامه
14 صفحه - 3500 تومان
کار آماری بررسی نقش بیمه در توسعه صنعت گردشگری
25 صفحه - 25000 تومان
پرسشنامه سنجش رضایت بیمه گذاران
3 صفحه - 3000 تومان
کاراموزی بیمه سینا
49 صفحه - 8000 تومان
کارآموزی بیمه های اشخاص
94 صفحه - 12000 تومان
کارآموزی بیمه پاسارگاد - عمر و سرمایه گذاری
81 صفحه - 10000 تومان
کارآموزی بیمه عمر بیمه آسیا
43 صفحه - 8000 تومان
گزارش کارآموزی بیمه شخص ثالث
84 صفحه - 12000 تومان
گزارش کارآموزی بیمه معلم - شخص ثالث
98 صفحه - 12000 تومان
پروژه کارآموزی بیمه مسئولیت کارفرما درمقابل کارکنان
77 صفحه - 14000 تومان
آشنایی با بیمه توسعه و انواع بیمه های آن
13 صفحه - 2000 تومان
ترجمه مقاله و تحقیق - هیئت مدیره ی شرکتی و بیمه ی مسئولیت اجتماعی شرکتی: شواهد حاصل از کشور چین
15 صفحه - 15000 تومان
راهکار میزان دریافت دیه زن و مرد از بیمه کار حقوقی روش تحقیق
25 صفحه - 3500 تومان
اهمیت بازار یابی از دید گاه بانکهای دولتی و خصوصی - روش تحقیق
12 صفحه - 5000 تومان

ترجمه انگلیسی به فارسی سایت تحقیق

برای پیدا کردن ما فقط کافیست «سایت تحقیق» را در گوگل سرچ کنید

ترجمه فارسی به انگلیسی سایت تحقیق
صحافی پایان نامه رساله مقاله کتاب سایت تحقیق
با کلیک روی +۱ ما را در گوگل محبوب کنید

Tel : 09118370377
Email : tahghighnet@yahoo.com
Telegram : @tahghighnet
channel: https://t.me/tahghighchannel
Instagram : tahghighnetinsta
www.tahghigh.net
2019 - 2007