دوشنبه 3 تیر 1398
بازدید امروز : 4828 نفر

موضوع : نمایندگی های تجاری در بازاریابی بین الملل.docx
تحویل در محیط : word

عنوان سفارش :
نمایندگی های تجاری در بازاریابی بین الملل
تعداد صفحه :
28
قیمت :
3500 تومان

چکیده
نمایندگی تجاری رابطه ای قراردادی است که به موجب آن نماینده تجاری (شخص حقیقی یا حقوقی) بطور مستقل تصدی مذاکره و انعقاد معاملات تجاری و یا سایر اعمال واجد آثار حقوقی را بنام و به حساب اصیل در برابر دریافت اجرت یا کمیسیون برعهده می گیرد. در این رساله مفهوم خاص نمایندگی تجاری مورد بررسی و مطالعه قرار گرفته است نه مفهوم عام آن بگونه ای که همه مصادیق نمایندگی در تجارت را شامل شود. براین اساس نمایندگی تجاری یک قرارداد با خصوصیات تجاری آن از جمله تاجر بودن دو طرف آن و استقلال نماینده تجاری در انجام عمل موضوع نمایندگی بنام و به حساب اصیل دانسته شده است که موجب تمیز آن از سایر مصادیق نمایندگی می شود. با توجه به اهمیت فراوان قرارداد نمایندگی تجاری در عرصه تجارت داخلی و بین المللی، قواعد و مقررات خاصی در مورد آن در قوانین و مقررات کشورهای مختلف و حتی در سطح بین المللی پیش بینی شده است. اما در کشور ما قواعد و مقررات مشخصی در مورد آن وجود ندارد و احکام آن را می بایست براساس قواعد و مقررات کلی نمایندگی و عرف و رویه های مربوط به آن استنباط نمود. در لایحه اصلاح قانون تجارت که در حال حاضر در مجلس در حال بررسی است مقررات خاصی برای آن پیش بینی شده است که با توجه به مطالعه و بررسی به عمل آمده به نظر می رسد نیاز به اصلاح دارد. نماینده تجاری به شخصیت حقوقی یا نماینده قانونی آن اتلاق می گردد که با ارائه مدارک و مستندات قانونی جهت عرضه محصولات تولید کنندگان و تامین کنندگان به هیئت پذیرش معرفی گردیده و هیئت پذیرش پس از بررسی و تطبیق مدارک ، نسبت به صدور کد نمایندگی تجاری برای مشاره الیه اقدام و اجازه استقرار وی را در دفاتر تجاری صادر خواهد نمود .
مجموعه وظایف وتعهدات نماینده تجاری پس از اخذ کد نمایندگی تجاری از هیئت پذیرش بشرح ذیل می باشد :
..................

تحقیقهای مشابه
نمایندگی های تجاری در بازاریابی بین الملل
28 صفحه - 3500 تومان
ترجمه مقاله و تحقیق - ارزیابی تاثیرات سیستم های هوش کسب و کار : رابطه بین فرآیند تجاری و عملکرد سازمانی 35
19 صفحه - 19000 تومان
بازار یابی بین المللی جهانگردی در ایتالیا و مقایسه آن با بازاریابی در ایران
32 صفحه - 4000 تومان
بازار یابی بین المللی جهانگردی در ایتالیا و مقایسه آن با بازاریابی در ایران
31 صفحه - 6000 تومان
ترجمه مقاله و تحقیق - توازن بین بازرسی و بازاریابی 29
11 صفحه - 11000 تومان
بررسی وضعیت بازاریابی شرکت سامسونگ در بازار های بین المللی
19 صفحه - 2500 تومان
ترجمه مقاله و تحقیق - حقوق بین الملل - حق شرط در کمیسیون های چند جانبه INTERNATIONAL LAW COMMISSION
40 صفحه - 40000 تومان
حقوق بین الملل عمومی - حقوق محکومین و متهمین
12 صفحه - 2000 تومان
روابط بین الملل دو کشور ایران و روسیه
19 صفحه - 3000 تومان
ترجمه مقاله و تحقیق - موضوعات مطرح شده در حسابداری بین الملل 9
5 صفحه - 5000 تومان
روابط بین الملل مقایسه دو کشور ایران و روسیه از نظر فرهنگی.docx
16 صفحه - 2500 تومان
سازمان بین الملل کار.docx
20 صفحه - 3500 تومان
تحقیق حقوق بین الملل - بررسی سازمان ملل متحد با تاکید بر حق وتو - روش تحقیق
20 صفحه - 8000 تومان
تحقیق حقوق بین الملل - بررسی سازمان ملل متحد با تاکید بر حق وتو - روش تحقیق
20 صفحه - 6000 تومان
حقوق ارتباطات بین الملل در موضوع حقوق رسانه ها
22 صفحه - 4000 تومان
تفاوت حقوق بین الملل اقتصادی
8 صفحه - 1000 تومان
مسائل مربوط به مسئولیت دولت در حقوق بین الملل اقتصادی
25 صفحه - 4000 تومان
نقش قراردادهای جوینت ونچ ر در تجارت بین الملل و قو اعد حاکم بر آن روش تحقیق حقوق
55 صفحه - 8000 تومان
قاعده تقلب نسبت به قانون و سوءاستفاده حق نسبت به قانون در حقوق بین الملل خصوصی
20 صفحه - 2500 تومان
وضعیت کشورهای نامساعدجغرافیایی درحقوق بین الملل دریاها روش تحقیق حقوق
37 صفحه - 6000 تومان

ترجمه انگلیسی به فارسی سایت تحقیق

برای پیدا کردن ما فقط کافیست «سایت تحقیق» را در گوگل سرچ کنید

ترجمه فارسی به انگلیسی سایت تحقیق
رفرنس نویسی با نرم افزار endnote سایت تحقیقصحافی پایان نامه رساله مقاله کتاب سایت تحقیق
با کلیک روی +۱ ما را در گوگل محبوب کنید

Tel : 09118370377
Email : tahghighnet@yahoo.com
Telegram : @tahghighnet
channel: https://t.me/tahghighchannel
Instagram : tahghighnetinsta
www.tahghigh.net
2019 - 2007