موتور جستجوی پیشرفته مقالات و تحقیقات و ...

موضوع : مدیریت ریسک بیمه حمل و نقل دریایی.docx
تحویل در محیط : word

عنوان سفارش :
مدیریت ریسک بیمه حمل و نقل دریایی
تعداد صفحه :
24
قیمت :
12000 تومان

فهرست مطالب
بیمه نامه دریائیMarine
خساراتی که در بیمه نامه دریائی تحتً پوشش قرار می گیرد
فرانشیز FRANCHISE
خسارت خاص PARTICLAR AVERAGE
خسارات خاصی که در مورد کشتیها مد نظر قرار می گیرد
خسارات عمومی (جنرال اورج ) GENERALA VERAGE
بیمه خسارت کلی INSURANCE LOSS TOTAL
ازبین رفتن کامل واقعی
از بین رفتن فرضی
شناخته نشدن محموله
از بین رفتن کامل فرضی
بیمه کشتی
مسئولیت ناشی از تصادم
جزئیات پوشش های بیمه کشتی
هزینه های اداره امور کشتی – منافع
مسئولیت در مقابل اشخاص ثالث
استثنائات
هزینه¬های مربوط به جلوگیری از بروز خسارت یا توسعه آن
زیان همگانی(GeneralAverage) وهزینه نجات (Salvage charges)
هزینه بازدید زیر کشتی
غرامت فوت و نقص عضو
سیستم قرار دادهای دریایی
بطور کلی به دو طریق میتوان یک کشتی را اجاره کرد
اجاره سفری کشتی به صورت F.I.O ( Free in and Out )
اجاره سفری کشتی بصورت ( Lump Sum)
اجاره سفری کشتی به صورت خالص ( Net Form )
مفاد قراردادهای چارترپارتی ( Voyage Charter Clauses
زمان بارگیری مجاز، زمان مجاز تخلیه
دوبه کاری
انحراف از مسیر
ماده مربوط به بارنامه
حالات استثنا
انواع شرایط حمل دریایی
بیمه نامه ازبین رفتن تمامی کالا
مصادیق خسارت همگانی
هزینه نجات
منابع
بیمه نامه دریائیMarine Insurance Policy :
بیمه نامه دریائی در بدو پیدایش صرفاً به منظور پوشاندن خطرات حاصله از ناحیه دزدان دریائی . آتش سوزی در بین راه بوده است . ولی امروزه اغلب خطراتی را که کالا در اثنای سفر دریائی و همچنین در حین حمل ونقل خشکی پس از خاتمه سفر دریا با آن روبروست میپوشاند ، در بیمه نامه دریائی کلیة خطرات و خساراتی که بیمه گر متهعد به جبران آن بتقصیل ذکر می گردد .بیمه دریائی خسارات تصادفی و غیرقابل پیش بینی را می پوشاند ، مانند خطرات ناشی از دریا که مفهوم آن خسارات ناشی از سفر دریا می باشد و هرگونه خسارت و نقصانی که احیاناً در دریا حادث شود . مثلاً خسارت ناشی از توقیف کشتی در دریا شامل بیمه دریائی نمی شود . ولی چنانچه ناشی از تصادم اتفاقی کشتی با کشتی دیگر باشد شامل پوشش بیمه خواهد بود . همچنین خسارت حاصل از آتش سوزی حادث در دریا ، به دریا ریختن اضطراری کالا به منظور نجات کشتی Jettison و دیگر خساراتیکه شامل خطرات عمومی Average GeneraI می باشد توسط بیمه دریائی پوشیده است به شرطیکه به دریا کلا به علت فساد و عیب ذاتی کالا نباشد .
خساراتی که در بیمه نامه دریائی تحتً پوشش قرار می گیرد :
باید توجه داشت که فقط خطرات و خساراتیکه جنبه اتفاقی و غیر قابل پیش بینی دارد در تحت بیمه نامه دریائی پوشیده است ، لذا ، خساراتیکه ناشی از فرسودگی طبیعی کشتی و یا کالا و عیب ذاتی کالا مثلاً کرم خوردگی در خشکبار ، زنگ زدن در تیر آهن باشد شامل پوشش بیمه نمی باشد ، بنابراین خسارات وارده به دو طبقه مشخص تقسیم می شود .
1-خسارات عمدی که ممکن است از روی حسن نیت و بمنظور حفظ کشتی و جلوگیری از غرق شدن آن حادث شده باشد مانند ریختن کالا به دریا JettsonJ به منظور سبک کردن کشتی در مواقع طوفان که در این صورت تابع مقررات Average eneraI Gخواهد بود .
2-خسارات غیر عمدی که در اثر حوادث اتفاقی و غیر قابل پیش بینی به وجود آید بشرح زیر می باشد:
الف ) زیانهای حاصل از دریا : این خسارات شامل کلیه خطراتی می گردد که در اثر سفر دریا حاصل می شود مانند: تصادم کشتی با کشتی دیگر یا به گل نشستن و غرق شدن کشتی .
ب) آتش سوزی در دریا که ممکن است کشتی یاکالا بطور اتغاقی دچار آتش سوزی شود و یا کالا به علت اطفاء حریق آبدیده شود .
ج) احتراق کالاهای محترقه یا آبدیگی یا خطرات ناشی از دزدان دریائی.
فرانشیز FRANCHISE :
معافیت از جبران خسارت که در اصطلاح بیمه به فرانشیز معروف است ،عبارت از میزان معینی از خسارت است که بیمه گر از پوشش آن معاف است ، مثلاً : اگر فرانشیز بیمه ای یکهزار ریال باشد در صورتیکه خسارت وارده یه کالا بالغ بر 6000 ریال باشد ، شرکت بیمه از پرداخت یکهزار ریال اول معاف و فقط نسبت به 5000 ریال تأمین خسارت خواهد شد.
..................

تحقیقهای مشابه
مدیریت ریسک بیمه حمل و نقل دریایی
24 صفحه - 12000 تومان
بررسی مدیریت ریسک و بیمه روش تحقیق
11 صفحه - 15000 تومان
فهم خطر و ریسک کارفرمای اجتماعی و مدیریت خطر
61 صفحه - 15000 تومان
ترجمه مقاله و تحقیق - مدیریت ریسک نقدینگی و اوراق قرضه بانکی در یک سیستم مالی بدون تضمین سپرده
15 صفحه - 45000 تومان
ترجمه مقاله و تحقیق - مدیریت ریسک زنجیره ی تامین در بحران های مالی- یک رویکرد بررسی موردی چندگانه
15 صفحه - 45000 تومان
بررسی رابطه بین شاخص های ریسک و مطالبات معوقه بانک مسکن مدیریت استان پروژه مالی
56 صفحه - 21000 تومان
راهبرد های مدیریت ریسک روانشناختی در تولید پاورپوینت
18 صفحه - 4500 تومان
راهبردهای مدیریت ریسک روانشناختی در تولید
15 صفحه - 4500 تومان
پروژه رشته مدیریت بیمه نقش بیمه های دریایی در اقتصاد شهر همراه با پرسشنامه و جامعه آماری
71 صفحه - 45000 تومان
مدیریت ریسک بیمه شخص ثالث
17 صفحه - 9000 تومان
آسيب هاي حمل و نقل ناشی از ناآشنايي با مقررات بين المللي
11 صفحه - 7500 تومان
انواع قوانين و مقررات حمل و نقل دريايي
17 صفحه - 7500 تومان
بررسي مسائل و مشكلات حمل و نقل داخلي
13 صفحه - 6000 تومان
چالش های حمل و نقل کالاهای خطرناک در مجتمع بندری شهید رجائی
14 صفحه - 6000 تومان
تاثیر حمل و نقل بر صنعت گردشگری
22 صفحه - 7500 تومان
سیستم حمل و نقل هوشمند در بنادرفایل بصورت پاورپوینت its
17 صفحه - 9000 تومان
بیمه حمل و نقل هوایی
23 صفحه - 7500 تومان
ریسک حمل و نقل دریایی.docx
5 صفحه - 4500 تومان
ترجمه مقاله و تحقیق - یک پژوهش تجربی درباره تاثیرات شرایط اجرایی و بازاری بر روی کارایی بندر حمل و نقل کانتینری کالا و ارزیابی آن 29
10 صفحه - 30000 تومان
کارآموزی در سازمان حمل و نقل و ترافیک شهر رشت
14 صفحه - 9000 تومان
مسئولیت خسارات وارده بر اشخاص و کالا در حمل و نقل بین المللی هوائی جقوقی
45 صفحه - 21000 تومان
نقش حمل و نقل جاده ای در توسعه گردشگری شهر رشت
139 صفحه - 36000 تومان
 • مجری کارهای پژوهشی عمومی، علمی پژوهشی و مروری
 • کارهای آماری و تجزیه و تحلیل داده
 • تحلیل کمی و کیفی
 • انجام کلیه خدمات نگارش، ترجمه تخصصی ، ویرایش مقاله ها و پایان نامه ها
 • انجام رفرنس نویسی استاندارد با نرم افزار EndNote
 • آماده سازی پاورپوینت مربوط به ارائه در جلسات و همایشها
 • Tel : 09120906507 - 09118370377
  Email : tahghighnet@yahoo.com
  Telegram : @tahghighnet
  Instagram : tahghighnetinsta
  www.tahghigh.net
  2021 - 2007